Veľkosť textu
Utorok, Máj 31, 2016

Dni detskej knihy 2016

Dni detskej knihy 2016

Senické zvončeky 2016

Senické zvončeky 2016

Fotogaléria

Text a foto: Gabriela Rehušová


Vo štvrtok 26. mája 2016 sa v detskom oddelení Záhorskej knižnice uskutočnila recitačná súťaž detí predškolského veku "Senické zvončeky 2016". Deti privítala víla (p. učiteľka Andrea Bôriková z V. MŠ Senica), ktorá sa postarala aj o priebeh súťaže a každému z detí za krásne prednesenú básničku odovzdala diplom a odmenu.

Tento rok sa zúčastnilo 18 detí zo senických materských škôl. Deti prišli veľmi pekne pripravené, za čo patrí poďakovanie ich pani učiteľkám.

Dni otvorených dverí v galérii so Záhorskou knižnicou v Senici

Dni otvorený dverí v galérii so Záhorskou knižnicou v Senici

Fotogaléria

Text a foto: Milan Soukup


Workšop so sklárom, fotografom a literátom Markom Trizuljakom

Piatočné popoludnie 20. mája 2016 v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici malo v programe dve podobné stretnutia. Na prvom o dielach Marka Trizuljaka – sklára, fotografa a literáta a maliarky a reštaurátorky Miroslavy Trizuljakovej uprostred i spoločnej výstavy „Asymetrie“ na workšope diskutovali deti – budúci výtvarníci.  A po nich podvečer aj dospelí výtvarníci z klubov v Skalici a Senici.
Popoludní do galérie zavítala skupina detí z výtvarného odboru spolu s riaditeľkou Základnej umeleckej školy z Brezovej pod Bradlom Janou Kazičkovou. Na workšope besedovali s „ujom výtvarníkom.“ Ako sa k výtvarnému umeniu dostal, ako vznikali vystavené diela, prečo mu učarilo sklo, keďže navštevoval  sklársku priemyslovku v Železnom Brode. Ako to fungovalo so vzťahmi v rodine medzi ôsmimi súrodencami, keď Marek Trizuljak vyrastal ako syn zo známej výtvarníckej rodiny. Mama Eva Trizuljaková bola v Československu priekopníčkou v tvorbe artprotisov, otec Alexander Trizuljak je popri iných významných dielach aj autorom sochy Víťazného vojaka na Slavíne v Bratislave (1957-1960).
Učiteľka a riaditeľka ZUŠ v Brezovej pod Bradlom Jana Kazičková aj ako výtvarníčka s deťmi sa s vystavujúcim umelcom zhovárali o všeličom. Do dialógu sa zapojila výtvarníkova dcéra. Deti sa dozvedeli aj o spolužití, symbióze aj o vzájomnej tvorivej podpore v rodine výtvarníkov Marka a Miroslavy Trizuljakovej, ktorej obrazy sú inšpirované aj jej profesiou reštaurátorky. Vystavené diela inšpirovali k tvorivému dialógu dospelých  (knihovníkov zo Záhorskej knižnice v Senici aj odborných pracovníkov ZGJM), aj detí – rodiacich sa budúcich výtvarníkov. Dozvedeli sa veľa zaujímavého aj o špecifikách tvorby výtvarných diel zo skla a keramiky.
Podobný dialóg sa rozvíjal aj od 17. hodiny, keď s Markom Trizuljakom o jeho a manželkiných vystavených dielach hovorili postupne členovia klubov výtvarníkov zo Skalica a Senice. Najmä Markove fotografie Skaličanov podnietili k množstvu otázok. Podobne členovia občianskeho združenia SenArt, klubu výtvarníkov zo Senice, prešli výstavou spolu s riaditeľom galérie Štefanom Zajíčkom a výtvarníkom Markom Trizuljakom. Takmer celý klub SenArt prežíval na stretnutí v galérii chvíle podnecujúce poznanie výtvarných techník a postupov, a podujatie ponúkalo inšpirpirácie pre ďalšiu tvorbu buď použitými doteraz nevyskúšanými technikami, alebo námetmi.
Podvečerné stretnutie s tvorbou Márie Trizuljakovej a Marka Trizuljaka (a s ním osobne) v Záhorskej galérii Jána Mudrocha 20. mája 2016 v Senici patrílo medzi vydarené. A bolo nesmierne obetavé aj od vystavujúceho autora, že z programu „nezdupkal“, hoci mohol. Veď v ten deň o 18. hodine v Bratislave reinštalovali pri Slovenskej filharmónii výstavu sochárskych portrétov významných hudobných osobností z dielne jeho otca Alexandra Trizuljaka (1921-1990) k nedožitým 95. narodeninám.
Tohto roku 90-ročná Markova mama Eva Trizuljaková bola jednou z prvých žiačok vysokoškolského pedagóga sotinského rodáka národného umelca Jána Mudrocha (1909-1968) a jeho otec Alexander Trizuljak bol pedagogickým kolegom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde bol Ján Mudroch prvým  rektorom. Brat Marka Trizuljaka Klement Trizuljak ako architekt je tvorcom Kostola svätých Cyrila a Metoda v Senici – Sotine, v Mudrochom rodisku.
Na stretnutí s dospelými výtvarníkmi zo Senice a Skalice sa pri neformálnej autogramiáde sklár, fotograf aj literát (básnik i prozaik) Marek Trizuljak, žijúci v Seničke na Hanej neďaleko Olomouca, podpisoval aj do svojej knižky inšpirovanej nielen výtvarným umením - „Většoumělec“, ako sa v nej autor vyjadril, „určenej k obveselení...“

Dni otvorených dverí galérie so Záhorskou knižnicou v Senici

Dni otvorených dverí galérie so Záhorskou knižnicou v Senici

Fotogaléria

Text: Milan Soukup
Foto: Ľubomír Jarábek


Uznanie odkazu výrobcu dychových hudobných nástrojov Theodora Lotza (1746-1792)

Hudobníci Ronald  Šebesta (1967) a Róbert Šebesta (1971) sú zo Senice. Pôsobia ako pedagógovia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a Akadémii umení v Banskej Bystrici. Ako koncertní umelci spolu s Rakúšanom Sylvestrom Perschlerom (1988) v zoskupení LOTZ TRIO rozvíjajú  odkaz génia hudby Wolfganga Amadea Mozarta (1756-1791) a skladateľa, hudobníka i výrobcu drevených hudobných nástrojov Theodora Lotza (1746-1792), ktorý bezmála polovicu najproduktívnejšieho veku prežil v Bratislave (Prešporku).
Časový návrat prostredníctvom interpretačného umenia súčasnosti do hudobnej histórie absolvovali návštevníci Dní otvorených dverí v galérii počas koncertu Lotz tria v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici v sobotu 21. mája 2016 o 18. hodine.
Ronald a Róbert Šebestovci študovali na konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave a študijnými pobytmi u významných hudobných pedagógov vo Francúzsku (v regióne Bolougne a v Paríži) sa vypracovali na renomovaných interpretov v hre na klarinet a basetový roh. Tretím z Lotz Tria je rodák z Viedne, ktorý cestu k svojmu majstrovstvu v hre na klarinet začal už ako 9-ročný a hudobné vzdelanie zavŕšil na Univerzite v Grazi a u profesora Johanna Hindlera z Viedenského filharmonického orchestra. Všetci traja interpreti majú za sebou úspešné účinkovanie v popredných rozhlasových orchestroch a renomovaných hudobných telesách svojich krajín a koncertujú s úspechmi doma i v zahraničí.
Na koncerte v galérii sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí o basetovom rohu a úspechoch Theodora Lotza, rodáka z Nemecka, ktorý (súc protestant) nenašiel primerané postavenie v dominantne katolíckom Rakúsku a hľadal tvorivé uplatnenie v Prešporku. Nakoniec jeho kvality uznali aj oficiálne hudobné kruhy (odozvou v dobovej tlači).  Šíreniu odkazu hudobnej osobnosti sa bratia Šebestovci venujú v občianskom združení Spoločnosť Theodora Lotza. „Basetový roh je akýmsi druhom klarinetu v hlbšej altovo - basetovej polohe, ktorý bol pravdepodobne vynájdený v Passau (v rozmedzí rokov 1760 - 70), odkiaľ sa šíril po Dunaji do Viedne a oblasti dnešného Nemecka. Na začiatku 80. rokov 18. storočia sa na jeho zdokonalení významne podieľal dvorný nástrojár Theodor Lotz, po ktorom je pomenovaný ansámbel Lotz Trio. Tento skvelý nástrojár pôsobiaci v Bratislave a vo Viedni bol súčasťou unikátnej spolupráce trojice mimoriadne talentovaných ľudí v oblasti hudby – s virtuózom Antonom Stadlerom (1753-1812) a skladateľom W. A. Mozartom.“ Dozvedeli sme sa od Róberta Šebestu. Významnú časť života prežil T. Lotz v Bratislave, kde pôsobil (1776–1783) aj ako klarinetista a skladateľ v orchestri kardinála Jozefa Batthyányho (1727-1799).
Ronald a Róbert Šebestovci spolu so Sylvestrom Perschlerom v Senici  na koncerte  nazvanom „Zázračný svet basetových rohov“ zahrali skladby uvádzané v  šľachtických a slobodomurárskych kruhoch na koncertoch i na počúvanie pri stolovaní. Zaznel výber z diela Juraja Družeckého (1745-1819), autora Mareka Piačeka (1972) a najmä obľúbeného hudobného velikána Wolfganga Amadea Mozarta (z cyklu 25 diel pre 3 basetové rohy). Čerešničkou na tejto hudobnej „koncertnej torte“ boli v podaní slovensko-rakúskeho LOTZ TRIA dobové úpravy z Mozatových opier Čarovná flauta a Figarova svadba. A hodno podčiarknuť, že pri tomto návrate súčasných interpretov do hudobnej minulosti umelci zahrali na basetových rohoch - replikách historických dychových nástrojov, ktoré sa našli na hrade Krásna Hôrka.

Viac článkov...

Stránka 1 z 27

Začiatok
Dozadu
1