Veľkosť textu
Piatok, Január 30, 2015

Mali by ste záujem o požičiavanie e-kníh v našej knižnici?

Vážení návštevníci, prosíme Vás o vyjadrenie Vášho záujmu o požičiavanie elektronických kníh (e-kníh) v našej knižnici.

Anketa je dostupná na každej stránke pod hlavným menu alebo na vyhradenej stránke. Hlasovať z jednej IP adresy je možné len raz.

Ďakujeme.

Nový zákon o knižniciach v príprave

Na rokovaní Vlády SR, ktoré sa konalo dňa 7.1.2015, bol prerokovaný a odovzdaný na prerokovanie do parlamentu Návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Materiály k schválenému návrhu zákona

Rozhovory s ocenenými autormi Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2014

Michaela Vankovicová

TEXT A FOTO: MILAN SOUKUP


Michaela Vankovicová

Víťazka Hlavnej ceny LSLN 2014, Ceny predsedu TTSK  za poéziu

Najvýznamnejšie ocenenie Hlavnú cenu – Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja za poéziu si zo Senice odniesla do Prenčova  v okrese Banská Štiavnica Michaela Vankovicová, pracujúca v odbore súkromnej bezpečnostnej služby, ktorá sa literatúre venuje „nejakú desiatku rokov.“ Čo sme sa od nej ešte dozvedeli?

celý článok >

 

Radovan Potočár

TEXT A FOTO: MILAN SOUKUP


Radovan Potočár

Cena Literárneho informačního centra – hlavná cena za prózu na LSLN 2014

Radovan Potočár – držiteľ Ceny Literárneho informačného centra má 21 rokov, je z Levíc a v súčasnosti je študentom Masarykovej univerzity v Brne (3. ročník), pôsobí ako webeditor na Pravda.sk a prvé autorské literárne pokusy mal už ako 15-ročný. Čo o ňom ešte vieme?

celý článok >

 

Matej Kubriczký

TEXT A FOTO: MILAN SOUKUP


Matej Kubriczký

Poézia - III. kategória - 1. miesto

Ing. Matej Kubriczký z Boroviec neďaleko Piešťan sa popri súťažných prácach zaslaných do LSLN 2014 prezentoval na vyhlásení výsledkov 4. decembra 2014 v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici aj ako účinkujúci. V programe vystúpil s gitarou - jednak s vlastnou tvorbou (hudba a spev), ale aj so zhudobnenými básňami Ladislava Novomeského, ku ktorým hudbu i zložil. Nielen ich interpretoval. Čo nám ešte o sebe tento sympatický 24-ročný  člen neoficiálneho bratislavského literárneho klubu BRAK, pracujúci vo Swiss Re prezradil?

celý článok >

 

Lucia Kresanová

TEXT A FOTO: MILAN SOUKUP


Lucia Kresanová

Poézia - I. kategória - 1. miesto

Lucia Kresanová je 14-ročnou žiačkou, deviatačkou, Základnej školy Milana Rastislava Štefánka v Lučenci so snahou – pokračovať potom v štúdiu na tamojšom gymnáziu. Iba od 27. októbra tohto roku spája svoje literárne ambície aj s tamojším literárnym klubom V.L.A.S. Píše od dvanástich rokov, ale ako žartom vraví, „profesionálnejšie“ sa písaniu venuje asi rok. Čo o nej po prevzatí ocenenia v Senici vieme a čo nám o sebe aj sama povedala?

celý článok >

 

Peter Hoferica

TEXT A FOTO: MILAN SOUKUP


Peter Hoferica

Poézia - II. kategória - 1. miesto

Peter Hoferica zo Sučian má 17 rokov, študuje na Gymnáziu Grösslingova v Bratislave  a rád by šiel študovať niekam do zahraničia (Rusko, Británia). Aký je a prečo píše? Aj o tom sa nám zdôveril.

celý článok >

 

Monika Šormanová

TEXT A FOTO: MILAN SOUKUP


Monika Šormanová

Poézia - III. kategória - 3. miesto

Monika, Šormanová je z Bojníc, má 28 rokov, žiaden literárny klub nereprezentuje, hoci by sa rada zúčastňovala na literárnych stretnutiach, ktoré organizuje Evi Urbanová v Banskej Bystrici. Zatiaľ získala čestné uznanie na Wolkrovej Polianke.

celý článok >

 

Roman Pikulík

TEXT A FOTO: MILAN SOUKUP


Roman Pikulík

Poézia - I. kategória - 3. miesto

Roman Pikulík má 16 rokov, je z Budmeríc a navštevuje Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha v Trnave. O svojom vzťahu k písaniu, ktorému sa venuje už zhruba osem rokov nám okrem iného povedal: „Už od narodenia som na vozíku... čo však znamená, že mám oveľa viac času na literatúru!“

celý článok >

 

Michaela Chodelková

TEXT A FOTO: MILAN SOUKUP


Michaela Chodelková

Próza - II. kategória - 1. miesto

Michaela Chodelková z Babkova v okrese Žilina je 15-ročná gymnazistka, ktorá by sa po skončení strednej školy rada dostala na štúdium žurnalistiky alebo psychológie. Literárna Senica L.N. je tohto roku jedinou literárnou súťažou, na ktorej prevzala ocenenie. Píše od desiatich rokov. Jej doteraz nepremenený literárny sen je - vyhrať hlavnú cenu.

celý článok >

 

Ján Ihracký

TEXT A FOTO: MILAN SOUKUP


Ján Ihracký

Próza - III. kategória - 3. miesto

Ján Ihracký zo Žiaru nad Hronom má  20 rokov a študuje na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre odbor učiteľstvo predmetov geografia a slovenský jazyk. Ako vraví, „neštudujem kvôli peniazom, ale aby som pomáhal vzdelávať mladých ľudí, toto povolanie beriem ako poslanie.“ Literatúre sa autorsky venuje od 17 rokov. Po získaní magisterského titulu uvažuje o pokračovaní na doktorandskom štúdiu. Na Literárnom Zvolene 2012 získal Čestné uznanie v kategórii próza.

celý článok >

 

Ema Gelnarová

TEXT A FOTO: MILAN SOUKUP


Ema Gelnarová

Próza - II. kategória - 2. miesto

Ema Gelnarová, 18-ročná študentka Športového gymnázia Jozefa Herdu v Trnave. Študuje v treťom ročníku so snahou výbornými výsledkami prejsť do štvrtého ročníka,  úspešne zmaturovať z predmetov umenie a kultúra a dejepis. Keďže sa zaujíma o umenie, jej najväčším snom je dostať sa na VŠMU a tam študovať na Televíznej a filmovej fakulte. Láka ju však i štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

celý článok >

 

Martin Pagerka

TEXT A FOTO: MILAN SOUKUP


Martin Pagerka

Poézia - III. kategória - 2. miesto

Martin Pagerka, 19-ročný Seničan bol na tohtoročnej súťaži ocenený ako jediný Záhorák. Literatúre sa autorsky venuje zhruba rok. Patrí v ostatnom čase tiež medzi najúspešnejších šachistov u nás. Na jeseň vyhral najväčší slovenský turnaj Open Tatry, čo považuje za senzáciu. K jeho šachovým ambíciám patrí - dokončiť titul medzinárodného majstra, k čomu mu veľa nechýba. Ako šachista pozná pocity športovca, „že musí všetko vyhrať.“ To je v ňom stále a nielen za šachovnicou. Čo nám ešte o sebe prezradil?

celý článok >

 

Andrej Bohinc

TEXT A FOTO: MILAN SOUKUP


Andrej Bohinc

Poézia  - II. kategória - 2. miesto

Andrej Bohinc, 17-ročný študent Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Novom Meste nad Váhom sa doposiaľ nezúčastnil na žiadnej literárnej súťaži, hoci sa autorsky literatúre venuje od 12 rokov, presnejšie od októbra 2009. Čo sme sa o ňom ešte dozvedeli?

celý článok >

 

Katarína Jančeková

TEXT A FOTO: MILAN SOUKUP


Katarína Jančeková

Próza - II. kategória - 3. miesto

Katarína Jančeková je 16-ročná študentka Gymnázia v Topoľčanoch a svoje písanie začala brať vážnejšie zhruba pred štyrmi rokmi. „Veľmi sa teším, že som tento rok uspela, je to vždy skvelý pocit, keď sa dozviem, že som bola niekde ocenená.“ Napísala nám, keďže si osobne cenu nemohla prevziať. Čo sme sa ešte o nej dozvedeli z dotazníka, ktorý sme pred LSLN 2014 laureátom poslali?

celý článok >

 

Samuel Valuch

TEXT A FOTO: MILAN SOUKUP


Samuel Valuch

Próza - III. kategória - 2. miesto

Mgr. Samuel Valuch má 28 rokov, pracuje v Mestskej knižnici v Dubnici nad Váhom a na vyhlasovaní výsledkov v Senici sa 4. decembra 2014 nezúčastnil, lebo moderoval vyhlasovanie výsledkov na podobnej súťaži u nich doma. Tohto roku už získal 3. miesto na Literárnom Zvolene. Vyštudoval novinárčinu a škola a prax mu ukázali, že novinárčinu asi robiť nechce. Zdokonalil si ale štylistiku, čo podľa neho určite nie je na zahodenie. „Veľa ocenení nemám, nie som častým prispievateľom do súťaží. Poteší každé, pretože nadobúdam pocit, že moja tvorba pomaly naberá istú úroveň a raz možno poviem to, čo chcem, a takým spôsobom, s ktorým budem spokojný.“ Čo nám o sebe ešte povedal?

celý článok >

 

Annamária Ambrošová

TEXT A FOTO: MILAN SOUKUP


Annamária Ambrošová

Próza - I. kategória - 3. miesto

Annamária Ambrošová prvú rozprávku napísala ako 6-ročná, teraz má 13 rokov, žije v Tlmačoch a je študentkou Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach. Z literárnych súťaží si doteraz najviac cení 2. miesto v celoslovenskej súťaži „Svätoplukovo kráľovstvo víťazí.“ Všetky súťaže považuje za významné, lebo rozvíjajú talent a dávajú príležitosť a motiváciu pokračovať v literárnom umení. Literárne vzory nemá, opiera sa len o svoju fantáziu. Čo nám ešte, keďže je dlhodobo mimo Slovenska, o sebe napísala?

celý článok >

 

Erika Göbölösová

TEXT A FOTO: MILAN SOUKUP


Erika Gőbölösová

Próza - I. kategória - 1.miesto

Erika Gőbölösová má 14 rokov, je zo Želiezoviec, kde aj chodí do  základnej školy. Z doterajších literárnych súťaží si  napríklad cení 3.miesto v okresnej súťaži „Európa v škole“, vlani uspela aj 3. miestom na okresnej súťaži „Príroda očami detí.“ Literatúre sa venuje od 11 rokov. Čo pre ňu znamená laureátstvo v tohtoročnej LSLN 2014? „Som rada, že som uspela. Znamená to pre mňa ďalšiu podporu v písaní.“ Zdôverila sa nám. Čo o nej ešte vieme?

celý článok >

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2014 - vyhlásenie výsledkov

Talenty smerujú do Senice LSLN 2014 - La Scaly Literárneho Nadšenia. Vitajte!

Fotogaléria 1

Fotogaléria 2

Fotogaléria 3

FOTO: Milan Soukup, Júlia Kubíková, Vladimír Holický


POÉZIA

Hlavná cena
Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja
Michaela Vankovicová

I. kategória:
1. Lucia Kresanová
2. Katarína Sivuľková
3. Roman Pikulík
Čestné uznania: Filip Korpa, Adela Kučkovská, Natália Timaniková

II. kategória:
1. Peter Hoferica
2. Andrej Bohinc
3. Lenka Baranovičová
Čestné uznania: Hana Launerová, Barbora Nitschová, Samuel Ondrija

III. kategória:
1. Matej Kubriczký
2. Martin Pagerka
3. Monika Šormanová
Čestné uznania: Kristína Gaberová, Zuzana Martišková

 

PRÓZA

Cena Literárneho informačného centra
Radovan Potočár

I. kategória:
1. Erika Göbölösová
2. Kristína Mária Vlasáková
3. Annamária Ambrošová

II. kategória:
1. Michaela Chodelková
2. Ema Gelnarová
3. Katarína Jančeková
Čestné uznanie: Claude Bónová

III. kategória:
1. Katarína Želinská
2. Samuel Valuch
3. Ján Ihracký

Viac článkov...

Stránka 1 z 12

Začiatok
Dozadu
1

Počítadlo prístupov

mod_vvisit_counterDnes264
mod_vvisit_counterVčera635
mod_vvisit_counterTento týždeň2770
mod_vvisit_counterTento mesiac13594
mod_vvisit_counterSpolu409189

Odporúčame

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Anketa

E-knihy

Mali by ste záujem o požičiavanie e-kníh v našej knižnici?

Áno, aj v prípade, že by bol poplatok za výpožičku 1 - 2 €
Áno, ale len ak by výpožičky boli zadarmo
Nie