Veľkosť textu
Piatok, Máj 22, 2015

„Vzlietli orli vysoko“ - podujatie k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

„Vzlietli orli vysoko“ - podujatie k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

Fotogaléria

TEXT A FOTO: Milan Soukup


V piatok 15. mája 2015 sa v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Senici uskutočnilo spomienkové podujatie k 200. výročiu narodenia jednej z najvýznamnejších osobností z dejín Slovenska - Ľudovíta Štúra. Pripravili ho spoločne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja - Záhorská galéria Jána Mudrocha a Záhorská knižnica v Senici v spolupráci s Mestom Senica.

Riaditeľ ZGJM Štefan Zajíček privítal hostí - medzi nimi i primátora Senice Branislava Grimma a hlavných aktérov - docenta Ivana Mrvu - vedúceho katedry histórie Univerzity svätých Cyrila a Metoda z Trnavy a docenta z Akadémie umení v Banskej Bystrici - herca, renomovaného recitátora a režiséra Juraja Sarvaša so spoluúčinkujúcim hudobným telesom Danubius Octet Singers a jeho dirigentom Danielom Simandlom.

Primátor Senice sa dotkol vzťahu Ľudovíta Štúra k Senici a pripomenul  nielen jeho návštevu v Kunove roku 1836 či uzákonenie spisovnej slovenčiny na základe stredoslovenských nárečí v Hlbokom spolu s Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom v júli 1843, ale i jeho naplnené životné poslanie „zápas za slobodu národa, slobodu jazyka, za oslobodenie od sociálneho jarma“. Na dôkaz, že si ctíme odkaz Ľudovíta Štúra, primátor B. Grimm zdôraznil myšlienkou literárneho vedca Jána Števčeka, že „Štúr bol prvý, kto Slovensko videl aj ako dušu, aj ako osobnosť.“

Vedúci katedry histórie z UCM v Trnave doc. Ivan Mrva priblížil v pásme hlavné etapy v živote velikána a jeho zásluhy. Uviedol mnohé dejinné fakty v historických súvislostiach a pripojil množstvo zaujímavosti z obdobia národného obrodenia na Slovensku, v Čechách i v Maďarsku.

Diváci, vekom od stredoškolákov až po seniorov, vysoko ocenili podujatie aj vďaka jeho umeleckej súčasti – literárno-hudobnej kompozícii „Vzlietli orli vysoko.“  V nej znela štúrovská poézia, i verše Ladislava Novomeského pôsobivo recitované renomovaným recitátorom Jurajom Sarvašom, ktorý interpretoval aj plamenné vystúpenia Ľudovíta Štúra ako poslanca za mesto Zvolen v Uhorskom sneme na obhajobu našej materinskej reči a Slovákov v mnohonárodnej monarchii zvlášť. Danubius Octet Singers podujatie obohatil o viaceré hymnické piesne, ktoré v národnom obrodení, a najmä v rokoch 1848-1849, burcovali a posúvali štúrovskú generáciu do prvých radov bojovníkov za slovenskú svojbytnosť.

Účinkujúcim za vysokú odbornú historických príspevkov i umeleckú úroveň literárno-hudobnej kompozície poďakovala riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Katarína Soukupová. Senica podujatím dôstojne  a veľmi hodnotne oslávila najvýznamnejšiu osobnosť slovenských dejín 19. storočia - Ľudovíta Štúra s presahom významu jeho diela do súčasnosti vo zvrchovanej Slovenskej republike.

Nový zákon o knižniciach

Na rokovaní Vlády SR, ktoré sa konalo dňa 7.1.2015, bol prerokovaný a odovzdaný na prerokovanie do parlamentu Návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Materiály k schválenému návrhu zákona

Aktualizované 12.5.2015

Nová zákon bol v druhom čítaní schválený 6.5.2015. Na jeho základe bude od júla zakázané trvalo vyviezť historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond do zahraničia. Rovnako nebude možné nezákonne doviezť knižničný dokument alebo súbor knižničných dokumentov, ktoré sú chránené legislatívou iného štátu. Ministerstvo môže za porušenie týchto nariadení uložiť vlastníkovi alebo správcovi takýchto dokumentov pokutu až do výšky 50.000,- €.

Dve knihy z nášho regiónu získali ocenenie Najkrajšia kniha o Slovensku

Dve knihy z nášho regiónu získali ocenenie Najkrajšia kniha o Slovensku - Skalica

Dve knihy z nášho regiónu získali ocenenie Najkrajšia kniha o Slovensku - Holíč


V Banskej Bystrici vyhodnotili 14. apríla 2015 ôsmy ročník súťaže Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2014, ktorej hlavnými organizátormi sú Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a banskobystrická Štátna vedecká knižnica. V kategórii knihy o mestách - monografické publikácie získal prvú cenu skalický grafický dizajnér a fotograf Eduard Timko za monografiu SKALICA, ktorú po obsahovej stránke pripravil kolektív pracovníkov a spolupracovníkov Záhorského múzea v Skalici pod vedením jeho riaditeľky Viery Drahošovej. Tretie miesto získalo mesto Holíč za monografiu Holíč - príbeh nášho mesta. Dejiny od roku 1945.

Beseda so spisovateľkou Alicou Náhlikovou na 3. ZŠ

Beseda so spisovateľkou Alicou Náhlikovou na 3. ZŠ

Fotogaléria

TEXT: PaedDr. Silvia Vidová


„Deduško rád každú stredu
chodieva k nám na besedu.
Dnes na tvári úsmev má,
v čiapke niečo schováva....“

Týmito slovami uviedla Kristína Slezáková, žiačka 4. A triedy, stretnutie so spisovateľkou Alicou Náhlikovou. Beseda sa uskutočnila 1. a 8. apríla 2015 na pozvanie pani učiteľky Silvie Vidovej. Zúčastnili sa jej žiaci tretieho a štvrtého ročníka, ktorí mali pre autorku pripravené rôzne otázky. Deti boli veľmi zvedavé a spisovateľka im odpovedala rozmanitými odpoveďami.

Alica Náhliková pracovala na III. ZŠ Senica ako vychovávateľka. Takmer pred tromi rokmi sa rozhodla naplno venovať spisovateľskej dráhe. Napísala a vydala v spolupráci s vydavateľstvom Príroda doposiaľ dve knihy: Básničky do detskej izbičky a Básničky z peračníka. Obe sú dotvorené krásnymi ilustráciami – ilustrátor Ján Vrabec. Niekoľkými básňami prispela aj do knihy Moja najmilšia knižka (od kolektívu autoriek), v ktorej sú riekanky, hádanky, bájky a rozprávky. Prezradila nám, že chystá novú, tretiu knihu, ktorej názov by mal byť Básničky do prváckej taštičky. Deti sa spýtali aj na krstných rodičov dvoch vydaných knižiek. Prvú knihu krstila Kristína Vidová (žiačka 5. A), ktorá bola, ako prezradila autorka, jej prvým detským čitateľom. Prvým preto, lebo spisovateľka dala všetky svoje básne pred uverejnením prečítať svojmu bývalému stredoškolskému profesorovi Štefanovi Mockovi a Kristínka je jeho vnučkou. Druhá kniha bude pokrstená spolu s treťou. Ďalšou otázkou chceli deti zistiť, čo inšpirovalo autorku k napísaniu básní, v ktorých sú rozprávkové bytosti. Odpovedala, že pani redaktorka chcela práve básne s rozprávkovými postavami. Prezradila nám, že rada číta a najlepšie sa jej píše, keď má doma pokoj a „prepadne ju múza“. Jej básne sú inšpirované konkrétnymi žiakmi. Rozmýšľa nad tým, že bude písať aj prózu pre deti. Snažila sa odpovedať každému, kto bol na niečo zvedavý.

Žiaci a pani učiteľky sa poďakovali pani Náhlikovej a rozlúčili veľkým potleskom a kyticou. Z besedy sme odchádzali plní dojmov - ako učiteľky, tak i žiaci. Na konci besedy sa autorka rozlúčila rozdávaním autogramov deťom do knižiek a zápisníčkov. Besedy boli usporiadané pri príležitosti Marca – mesiaca knihy. Napriek tomu, že sa uskutočnili v prvé aprílové dni, zanechali v nás silné umelecké zážitky.

Viac článkov...

Stránka 1 z 15

Začiatok
Dozadu
1

Počítadlo prístupov

mod_vvisit_counterDnes146
mod_vvisit_counterVčera321
mod_vvisit_counterTento týždeň1404
mod_vvisit_counterTento mesiac6468
mod_vvisit_counterSpolu445879

Odporúčame

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Anketa

E-knihy

Mali by ste záujem o požičiavanie e-kníh v našej knižnici?

Áno, aj v prípade, že by bol poplatok za výpožičku 1 - 2 €
Áno, ale len ak by výpožičky boli zadarmo
Nie