Veľkosť textu
Pondelok, Október 24, 2016
Projekty Kniha Záhoria 2014

Propozície k súťaži


Ursínyová, Terézia:
Zlaté hlasy.

Chrobáková Repar, Stanislava:
Existenciály I.

Letz, Róbert:
Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách.

Ursínyová, Terézia: Zlaté hlasy.
Chrobáková Repar, Stanislava: Existenciály I.
Letz, Róbert: Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách.

Bratislava: Perfekt, 2014.
Kniha portrétov a rozhovorov so sedemnástimi osobnosťami speváckeho umenia na Slovensku, medzi ktorými sú František Krištof Veselý a iní.

Pezinok: Renesans, 2014.
Monografia ponúka vybrané, doposiaľ zväčša iba časopisecky publikované rozhovory, ktoré prevažne vznikali počas posledného desaťročia 20. storočia. Špecifickú váhu majú v knihe profilové rozhovory, ktoré okrem otázok súvisiacich priamo s umeleckými textami, literatúrou a literárnou vedou zachytávajú aj „znamenia doby“, podmienky, v ktorých literatúra v 90. rokoch existovala.

Bratislava: Post Scriptum, 2014.
Bohato ilustrovaná kniha ponúka odbornej i širokej čitateľskej verejnosti fundovaný obsažný a ucelený pohľad na vznik a vývoj úcty k Sedembolestnej Panne Márii od jej historických počiatkov až po súčasnosť.

Šurina, Ľudovít:
Srdce lesníka.

VI. stretnutie umelcov Záhoria k 30. výročiu vzniku Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici.

Senické zlaté jabĺčko 2014.

Šurina, Ľudovít: Srdce lesníka.

VI. stretnutie umelcov Záhoria k 30. výročiu vzniku Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici.
Senické zlaté jabĺčko 2014.

[Šajdíkove Humence]: Ľudivít Šurina, 2014.
Príbehy z lesa.

Trnava: Trnavský samosprávny kraj ; Senica: Záhorská galéria Jána Mudrocha,2014.
Publikácia z periodickej výstavy VI. Stretnutie umelcov Záhoria.

Senica: Základná umelecka škola, [2014].
Katalóg ocenených výtvarných prác.

Kubová, Irena:
Príbehy z dosák, ktoré znamenajú svet.4.

Kuba, Dušan:
Štyri ročné obdobia.

Stanislav, Pavol:
Návraty.

Kubová, Irena: Príbehy z dosák, ktoré znamenajú svet.4.
Kuba, Dušan: Štyri ročné obdobia.

Stanislav, Pavol: Návraty.

[Trnovec]: Irena Kubová, 2014.
Úsmevné poviedky zo života.

[Trnovec]: Dušan Kuba, 2014.
Zbierka poézie.

Senica: RECO, 2014.
Dvadsiata jubilejná zbierka básní s prekladom do španielčiny.


Búran, Miroslav:
Potreba milovať.

Kohn, Michal:
Holíčsky čert.

Náhliková, Alica:
Básničky z peračníka.

Búran, Miroslav: Potreba milovať.
Kohn, Michal: Holíčsky čert.
Náhliková, Alica: Básničky z peračníka.

Košice: Dali, 2014.
Básnická zbierka.

Bratislava: Marenčin PT, 2014.
Povesti zozbieral český profesor Emanuel Kosík počas svojho pôsobenia na štátnej obchodnej škole v Skalici od roku 1920 do vzniku Slovenského štátu, kedy bol nútený odísť na Moravu. Zbierka povestí je jedinečná v tom, že texty pochádzajú od samotných žiakov, ktorí ako domácu úlohu zaznamenávali rozprávanie svojich rodičov a starých rodičov.

Bratislava: Príroda, 2014.
Básničky plné žiackych výmyslov, vtipných postrehov aj láskavého pochopenia pre slabôstky detskej duše.

Mlčochová, Jela:
Hádajkove dobrodružstvá - Dračí zub.

Laciková, Zdenka:
Večerná rozprávka.

Jesenský, Miloš:
Tajomné miesta Slovenska.

Mlčochová, Jela: Hádajkove dobrodružstvá - Dračí zub.
Laciková, Zdenka: Večerná rozprávka.
Jesenský, Miloš: Tajomné miesta Slovenska.

Senica: Arkus, 2014.
Druhý príbeh zo série Hádajkove dobrodružstvá.

Kopčany: Forza Slovakia, 2014.
Zbierka veršovaných rozprávok.

Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2014.
Exkluzívny „mysteriózny bedeker“, zahŕňa dve stovky lokalít od Abranoviec po Žilinu a na pol tisícky vzrušujúcich záhad.

Kvapilová, Terézia:
Závodské krížne cesty, alebo, Ako to bolo ďalej.

Srholec, Anton:
Sviatočné pozdravy.

Mihalkovičová, Beáta:
Ľudovít Štúr - život a pamätné miesta.

Kvapilová, Terézia: Závodské krížne cesty, alebo, Ako to bolo ďalej.
Srholec, Anton: Sviatočné pozdravy.
Mihalkovičová, Beáta: Ľudovít Štúr - život a pamätné miesta.

Ľubľana: KUD Apokalipsa,  Liptovský Mikuláš: Spoločnosť Kolomana Sokola: 2014.
Spomienky autorky na dianie v Závode.

Bratislava: Slovart, 2014.
Sviatočné pozdravy sú zbierka listov, ktoré Anton Srholec už 27 rokov posiela svojim priateľom a známym pri sviatočných príležitostiach.

Bratislava: Dajama, 2014.
Autorka sa venuje  jednej z najvýznamnejších osobností histórie a kultúry Slovenska a pripomína udalosti a miesta, ktoré v jeho živote zohrali rozhodujúcu úlohu.

Moje mesto.

Rosová, Michaela:
Malé Vianoce.

Brezina, P.:
Gbely - tak sme žili...

Moje mesto.
Rosová, Michaela: Malé Vianoce.

Brezina, P.: Gbely - tak sme žili...

Ivanka pri Dunaji: F. R. & G., 2014.
Texty obsiahnuté v knihe Moje mesto mapujú Slovensko celkom iným spôsobom, ako turistické bedekre či mapy.

Levice: Koloman Kertész Bagala, 2014.
Novela zo súčasného slovenského vidieka.

Gbely: Mesto Gbely, 2014.
Fotografie a pohľadnice z dejín mesta v 1. pol. 20. storočia.

Klempa, Jozef:
Moje skúsenosti za svetovej vojny.

Skalica.

Senica.

Klempa, Jozef: Moje skúsenosti za svetovej vojny.
Skalica.

Senica.

Bratislava: Slovart, 2014.
Jozef Klempa vo svojom denníku z obdobia prvej svetovej vojny zaznamenáva svoj osud - osud bežného vojaka od narukovania cez zajatie ruským vojskom, angažovanie sa v československých légiách (z čoho vyplývala povinnosť bojovať proti boľševikom) až po návrat do oslobodeného Československa.

Skalica: Záhorské múzeum, 2014.
Monografia sprístupňuje množstvo nových, doposiaľ nepublikovaných, rozširujúcich, či do iných súvislostí zaradených poznatkov, materiálov a obrazovej dokumentácie.

Senica: Reco, 2014.
Monografia zachytáva súčasný život v meste Senica.

Kováč, Michal:
Vrádište.

Červenková, Ivana - Ragač, Radoslav:
Šaštínske panstvo v rukách Habsburgovcov.

Moravčíková, Henrieta:
Friedrich Weinwurm.

Kováč, Michal: Vrádište.
Červenková, Ivana - Ragač, Radoslav: Šaštínske panstvo v rukách Habsburgovcov.
Moravčíková, Henrieta: Friedrich Weinwurm.

Vrádište: Obecný úrad, 2014.
Monografia obce.

Skalica: Regionálna rozvojová agentúra, 2014.
Publikácia je venovaná dejinám Šaštínskeho cisárskeho panstva v období 18. - 19. storočia.

Bratislava: Slovart, 2014.
Monografia o živote a diele architekta Friedricha Weinwurma.

EleniS:
Papilónia.

Holíč.

Zohor.

EleniS: Papilónia.
Holíč.

Zohor.

Skalica: DAGAZ, 2014.
Rozprávková kniha plná zázrakov a magických indícií, vďaka ktorej môžu deti pomôcť zachrániť nielen ríšu snov, ale urobiť krajším a radostnejším aj náš svet.

Holíč: Mesto Holíč, 2014.
Dejiny mesta Holíč do roku 1945.

Zohor: Obecný úrad, 2014.
Monografia obce.

Czobor, Vojtech:
Habánka.

Čulenová, Eva:
40 rokov karate v meste Senica.

Zborník Záhorského múzea v Skalici.

Czobor, Vojtech: Habánka.
Čulenová, Eva: 40 rokov karate v meste Senica.
Zborník záhorského múzea v Skalici.

Bratislava: Slovart, 2014.
Príbeh o habánskom poklade a šaštínskom zázraku.

Senica: Záhorské osvetové stredisko, 2014.
Prierez históriu senického klubu Hanko Kai, ktorý prešiel niekoľkými štádiami vývoja.

Skalica: Záhorské múzeum, 2014.
Zborník záhorského múzea v Skalici.

Hatala, Marián:
Spoveď záškoláka.

Kušnierová, Monika:
Zamatový dotyk poeta.

Kušnierová, Monika:
Dúhová vibrácia.

Hatala, Marián: Spoveď záškoláka.
Kušnierová, Monika: Zamatový dotyk poeta.
Kušnierová, Monika: Dúhová vibrácia.

Bratislava: Trio, 2014.
Veselá knižka žartovných a krásne nezbedníckych básničiek "pre väčšie deti a menších dospelých".

[Skalica]  ARCH-a Miro Minďáš, [2014].
Zbierka poézie.

[Skalica]  ARCH-a Miro Minďáš, [2014].
Kniha poetických textov.

Borský Svätý Jur.

Juríčková, Božena:
Milan Rašla RE: Cyklus 2.

Kerecman, Peter:
Advokát Ivan Horváth a advokáti v jeho diele.

Borský Svätý Jur.
Juríková, Božena: Milan Rašla RE: Cyklus 2.
Kerecman, Peter: Advokát Ivan Horváth a advokáti v jeho diele.

Borský Svätý Jur: Obec Borský svätý Jur, 2014.
Monografia obce.

Trnava: Trnavský samosprávny kraj ; Senica: Záhorská galéria Jána Mudrocha,2014.
Publikácia vydaná pri príležitosti výstavy: Milan Rašla RE: Cyklus 2.

Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2014.
Publikácia predstavuje Ivana Horvátha nielen ako právnika, ale aj ako autora próz.

Dejiny športu v Malackách.

Zajíček, Štefan:
Ženy - výtvarníčky v slovenskom umení.

Janáčková, Dana - Komorný, Štefan:
Talenty.

Dejiny športu v Malackách.
Zajíček, Štefan: Ženy - výtvarníčky v slovenskom umení.
Janáčková, Dana - Komorný, Štefan: Talenty.

Malacky: Mestské centrum kultúry, Múzeum Michala Tillnera, 2014.
Kniha mapuje vývoj organizovaného športu v meste Malacky od jeho počiatkov do súčasnosti.

Trnava: Trnavský samosprávny kraj ; Senica: Záhorská galéria Jána Mudrocha,2014.
Zborník príspevkov zo sympózia usporiadaného pri príležitosti výstavy akademickej maliarky Oľgy Bartošíkovej.

Trnava: Trnavský samosprávny kraj ; Senica: Záhorská galéria Jána Mudrocha,2014.
8. trienále poslucháčov umeleckých škôl.

Vrablec, Pavol:
Malacky a okolie 7.

Ragač, Radoslav:
Parky a záhrady Holíčskeho panstva.

Kollár, Daniel:
Pamätné izby.

Vrablec, Pavol: Malacky a okolie 7.
Ragač, Radoslav: Parky a záhrady Holíčskeho panstva.
Kollár, Daniel: Pamätné izby.

Malacky: Mestské centrum kultúry, Múzeum Michala Tillnera, 2014.
Publikácia tvoria príspevky o rozličných témach z dejín Malaciek a bližšieho okolia.

Holíč: Mesto Holíč, 2014.
Publikácia o histórii zámockého parku v Holíči.

Bratislava: Dajama,2014.
Kniha predstavuje expozície významných slovenských dejateľov - spisovateľov, výtvarných ako aj hudobných umelcov v jednotlivých regiónoch.

Kardiánová, Mária:
Záhorácka duša a jej poklady.

Mrva, Ivan:
Hrad Pajštún.

Zacharová, Mária:
Kiripolskí vojaci v 1. svetovej vojne.

Kardiánová, Mária: Záhorácka duša a jej poklady.
Mrva, Ivan: Hrad Pajštún.
Zacharová, Mária: Kiripolskí vojaci v 1. svetovej vojne.

Studienka: Mária Kardiánová, 2014.
Spomienkové rozprávanie, zvykoslovie.

Bratislava: Slovenský skauting, 2014.
Monografia o hrade Pajštún.

Kostolište: Obec Kostološte, 2014.
Príbehy a osudy vojakov z Kostolišťa.

Benkovič, Jozef:
Na Záhorí veseuo.

Rajec, Fero:
Podraz po slovensky.

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2014.

Benkovič, Jozef: Na Záhorí veseuo.
Rajec, Fero: Podraz po slovensky.
Literárna Senica Ladislava Novomeského 2014.

Košice: Agentúra Sáša, 2014.
Veselé príbehy zo života Záhorákov.

[Holíč]: Fero Rajec, 2014.
Humoristicko-satirický román z pokojného vidieckeho slovenského mestečka.

Senica: Záhorská knižnica, [2014].
Zborník víťazných prác.