Riaditeľka: Ing. Silvia Sameková

Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Katarína Ravasová
034/6512604

034/6513430
samekova.silvia@zupa-tt.sk

katarina.ravasova@zahorskakniznica.eu
Útvar knižničných činností
Úsek akvizície, spracovania a ochrany fondov
- vedúca: Mgr. Katarína Ravasová
034/6513430 katalog@zahorskakniznica.eu
Úsek knižnično-informačných služieb
- vedúci: PaedDr. Matúš Nižňanský

Oddelenie odbornej literatúry
034/6572236


034/6512710
matus.niznansky@zahorskakniznica.eu


kniznica@zahorskakniznica.eu
Oddelenie beletrie, tlače a periodík 034/6543780  
Oddelenie pre deti a mládež 034/6546519  
Oddelenie regionálno-bibliografické 034/6543782 region@zahorskakniznica.eu
Útvar ekonomicko-technickej činnosti
ekonóm, účtovník - vedúca útvaru: Ing. Eva Pekárová 034/6543782 pekarova.eva@zupa-tt.sk
Sekretariát, personalistika - Ing. Elena Medňanská 034/6543782 mednanska.elena@zupa-tt.sk
Útvar riaditeľa
Metodik 034/6543782 metodika@zahorskakniznica.eu
Projektový a programový pracovník - Mgr. Miroslava Otrísalová  034/6572236 miroslava.otrisalova@zahorskakniznica.eu

Kontaktný formulár

Napíšte nám