Riaditeľka: Ing. Silvia Sameková

Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Katarína Ravasová
034/6512604

034/6513430
samekova.silvia@zupa-tt.sk

katarina.ravasova@zahorskakniznica.eu
Útvar knižničných činností
Úsek akvizície, spracovania a ochrany fondov
- vedúca: Mgr. Katarína Ravasová
034/6513430 katalog@zahorskakniznica.eu
Úsek knižnično-informačných služieb
- vedúci: PaedDr. Matúš Nižňanský

Oddelenie odbornej literatúry
034/6572236


034/6512710
matus.niznansky@zahorskakniznica.eu


kniznica@zahorskakniznica.eu
Oddelenie beletrie, tlače a periodík 034/6543780  
Oddelenie pre deti a mládež 034/6546519  
Oddelenie regionálno-bibliografické 034/6543782 region@zahorskakniznica.eu
Útvar ekonomicko-technickej činnosti
- vedúca: Ing. Eva Pekárová 034/6543782 pekarova.eva@zupa-tt.sk
sekretariát, personalistika 034/6543782 adamcikova.jana@zupa-tt.sk
Útvar riaditeľa
Metodička - Mgr. Andrea Sadloňová 034/6543782 metodika@zahorskakniznica.eu
Projektový a programový pracovník - Mgr. Miroslava Otrísalová  034/6572236 miroslava.otrisalova@zahorskakniznica.eu

Kontaktný formulár

Napíšte nám