Riaditeľka: Ing. Silvia Sameková 034/6512604 samekova.silvia@zupa-tt.sk

Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Elena Medňanská
034/6543782 mednanska.elena@zupa-tt.sk
Útvar knižničných činností
Úsek akvizície, spracovania a ochrany fondov
- vedúca: Mgr. Katarína Ravasová
034/6513430 katalog@zahorskakniznica.eu
Úsek knižnično-informačných služieb
vedúca: Ľubomíra Mičová
034/6543780lubomira.micova@zahorskakniznica.eu
Oddelenie odbornej literatúry 034/6512710 kniznica@zahorskakniznica.eu
Oddelenie beletrie, tlače a periodík 034/6543780  
Oddelenie pre deti a mládež 034/6546519  
Oddelenie regionálno-bibliografické 034/6543782 region@zahorskakniznica.eu
Útvar ekonomicko-technickej činnosti
mzdy, personalistika, administratíva - vedúca útvaru: Ing. Elena Medňanská034/6543782 mednanska.elena@zupa-tt.sk
Ekonómka, účtovníčka: Ing. Eva Pekárová034/6543782 pekarova.eva@zupa-tt.sk
Útvar riaditeľa
Metodik: Mgr. Renáta Jurechová0910 312607 metodika@zahorskakniznica.eu
Projektový a programový pracovník: Mgr. Miroslava Otrísalová034/6572236 miroslava.otrisalova@zahorskakniznica.eu

Kontaktný formulár

Napíšte nám