Naše služby

Základné služby

výpožičné

- prezenčné (v knižnici)
- absenčné (mimo knižnice)

prolongačné

- predĺženie výpožičnej lehoty
Predĺženie výpožičnej lehoty sa môže zrealizovať najviac trikrát za predpokladu, že dokument nežiada ďalší čitateľ. O prolongáciu treba požiadať pred uplynutím výpožičnej lehoty osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou kniznica@zahorskakniznica.sk. Čitateľ si môže predĺžiť výpožičnú lehotu aj sám prostredníctvom svojho konta cez internet (https://sezk.dawinci.sk/).

rezervačné

- rezervovanie dokumentov
Čitateľ môže požiadať o rezervovanie požičaných dokumentov osobne, telefonicky, prostredníctvom svojho konta cez internet (https://sezk.dawinci.sk/) alebo e-mailom. Ak rovnaký dokument žiada viac čitateľov, systém stanovuje poradie podľa dátumu a času rezervácie. Ak čitateľ už rezervovaný dokument nepotrebuje, musí to oznámiť knižnici, prípadne si rezerváciu sám zrušiť cez svoje konto výpožičiek.

konzultačné

Poskytujeme informácie o fondoch a službách knižnice.
Poradíme, ako postupovať pri vypožičiavaní dokumentov, vyhľadávaní v online katalógu Záhorskej knižnice i v katalógoch iných knižníc.

Naše služby

Špeciálne služby

MVS (Medziknižničné výpožičné služby)

Na základe požiadania čitateľa môže knižnica sprostredkovať výpožičku dokumentu alebo kópiu článku z periodika, ktoré nemá vo svojom fonde, z inej knižnice SR cez medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) alebo cez medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu (MMVS) z fondu knižnice v zahraničí.
Pri výpožičkách MVS a MMVS je čitateľ povinný dodržať všetky podmienky a výpožičné lehoty, ktoré stanovila poskytujúca a žiadajúca knižnica.
Služby MVS sa poskytujú po vyplnení a podpísaní žiadanky na objednanie dokumentu a zaplatení poplatku podľa Cenníka poplatkov. Za vybavenú objednávku sa pripočítavajú poštovné náklady.

BIS (Bibliograficko-informačné služby)
rešeršné

Rešerš je špecializovaný zoznam dokumentov (súpis bibliografických záznamov) na zadanú tému.
Požiadať o vypracovanie rešerše možno osobne v Oddelení odbornej literatúry Záhorskej knižnice, v Regionálno-bibliografickom oddelení, on-line žiadankou Objednávka na vypracovanie rešerše, alebo si ju čitateľ môže urobiť podľa jednoduchého návodu na rešeršovanie.
Termín spracovania môže byť v závislosti od náročnosti dohodnutý. Za expresné vyhotovenie je 50% príplatok z ceny rešerše. Za vyhotovenie rešerše žiadateľ platí poplatok podľa Cenníka poplatkov.

reprografické

internetové

Internetové služby sa poskytujú čitateľom a používateľom zdarma prvých 30 minút. Každá ďalšia minúta je spoplatnená sumou 0,01 €.
Za tlačené výstupy sa platia poplatky podľa Cenníka služieb.
Predpokladom využívania verejného internetu sú základné znalosti práce s počítačom a predloženie platného čitateľského preukazu, dočasného čitateľského preukazu, príp. občianskeho preukazu.
Vyhľadávané informácie je možné vytlačiť, uložiť na svoj USB kľúč alebo odoslať elektronickou poštou.
Nie je dovolené
- prezeranie webových stránok, ktoré propagujú násilie, rasovú a náboženskú neznášanlivosť, pornografiu, pedofíliu, fašizmus a pod.;
- sťahovanie filmov, hudby, alebo iného obsahu, ktorým by došlo k porušeniu autorských práv.

#pomoc

Neviete si rady?

Ako si predĺžim výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalógu alebo otvorte webovú stránku sezk.dawinci.sk a prihláste sa do vášho konta nasledovne:

Vpravo hore kliknite na “Prihlásiť sa”:

Číslo preukazu: číslo čiarového kódu na zadnej strane vášho preukazu.

Heslo: vaše priezvisko s diakritikou.

(Napríklad: Jozef Mrkvička bude mať heslo “Mrkvička”.).

Po prihlásení uvidíte zoznam vypožičaných kníh. Na ľavej strane označte tie, ktoré si želáte predĺžiť a následne kliknite na modré tlačidlo “Predĺžiť tituly”.

Ak výpožičku nie je možné z nejakého dôvodu predĺžiť, kontaktujte nás alebo sa zastavte osobne.

Môžem si rezervovať konkrétnu knihu?

Po prihlásení sa do svojho konta v online katalógu (alebo prostredníctvom webstránky sezk.dawinci.sk) si cez “vyhľadávanie” nájdete konkrétnu knihu. Online katalóg vás informuje, či je daná kniha “voľná” alebo “obsadená” a na základe toho si môžete obsadenú knihu jedným kliknutím rezervovať. V prípade, že je voľná, si ju rovnakým spôsobom môžete objednať.

Rezervovať knihu je takisto možné e-mailom (kniznica@zahorskakniznica.eu) alebo telefonicky do príslušného oddelenia. Ak je kniha dostupná, knihovníci vám ju odložia. Ak ju má požičaný iný čitateľ, budeme vás prostredníctvom e-mailu informovať o jej dostupnosti.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti našej webovej stránky kliknite na Katalógy/Periodiká a následne na online katalóg (môžete použiť i webstránku sezk.dawinci.sk). Do vyhľadávacieho poľa napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na ikonu lupy. V zázname zobrazených kníh je uvedené, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli e-mailový kontakt, knižnično-informačný systém DAWINCI vás automaticky 3 dni pred uplynutím výpožičnej doby e-mailom upozorní na to, že ju onedlho prekročíte.