E-knihy

E-knihy

Katalóg e-kníh Mestskej knižnice v Prahe

 • viac ako 1 700 titulov e-kníh zdarma
 • česká a svetová beletria
 • klasika, detektívky, divadelné hry, poézia
 • 3 formáty vhodné na čítanie na mobiloch, tabletoch, monitoroch počítačov a čítačkách

Digitálna knižnica CVTI SR

 • multiinštitucionálny nástroj na zabezpečenie online sprístupňovania digitalizovaných dokumentov pre vysoké školy, vedecko-výskumné organizácie, vydavateľov vedeckých a vedecko-populárnych diel.
 • zoznam sprístupnených digitalizovaných dokumentov TU

PressReader

 • viac ako7 000 titulov novín a časopisov zo 120 krajín sveta v 60 jazykoch
 • bezplatná registrácia prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií

Open library

 • viac ako 298 000 elektronických kníh na požičiavanie v rámci programu In-Library lending
 • viac ako 3 448 000 voľne prístupných e-kníh
 • požičané knihy je možné čítať vo webovom prehliadači alebo v čítačke podporujúcej Adobe DRM vo formáte PDF alebo ePub
 • požičiavanie po bezplatnej registrácií v Open Library

ManyBooks

 • po registrácii zdarma požičiavanie 50 000 e-kníh
 • množstvo zánrov a kategórií
 • rôzne formáty
 • rôzne svetové jazyky

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.