Pre deti


Milé deti,

chcete prežiť príjemné chvíle v našej knižnici a požičiavať si knižky?

Nájdete nás v oddelení pre deti a mládež na 2. poschodí v Záhorskej knižnici na Vajanského ulici č. 28. Telefonický kontakt 034/6546519.

Ako sa stať čitateľom?

Vyžiadate si prihlášku za čitateľa a spolu s rodičmi ju vyplníte. Jeden z rodičov nám potvrdí, že budete dodržiavať pravidlá hry.

Preukaz čitateľa je dôležitý dokument, preto:
-  nikdy ho nepožičiavajte kamarátovi,
-  ihneď ohláste jeho stratu v knižnici,
-  bezpodmienečne ohláste zmenu mena, adresy bydliska.

Knihy si môžete požičať na 4 týždne. Niektoré publikácie vybrané na študijné účely sa nepožičiavajú domov.
Ak sa s požičanou knihou alebo iným dokumentom nechcete rozlúčiť v stanovenej lehote, necháte si výpožičnú lehotu predĺžiť, ak o knihu nemá záujem iný čitateľ.

Ponuka podujatí pre MŠ a ZŠ

Pravidelne organizujeme podujatia pre školy. Ponuku podujatí pre materské a základné školy si môžete pozrieť tu

   

 


#newsletter

Chcete vediet viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.