Dni otvorených dverí v galérii v spolupráci so Záhorskou knižnicou v Senici

Dni otvorených dverí v galérii v spolupráci so Záhorskou knižnicou v Senici

Ohromná stopa J. M. Hurbana a S. H. Vajanského v našej literárnej a politickej minulosti

Súčasťou Dní otvorených dverí v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici (19. - 22.5.) sa v piatok 20. mája 2016 predpoludním stalo i multimediálne podujatie nazvané „Osobnosti literárnych dejín regiónu Záhoria,“ organizované v spolupráci so Záhorskou knižnicou v Senici. Riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici PhDr. Štefan Zajíček na ňom v prítomnosti riaditeľky Záhorskej knižnice v Senici Mgr. Kataríny Soukupovej, za spoluorganizátorov privítal prítomných, no najmä hlavných aktérov – docenta PhDr. Ivana Mrvu, CSc.  z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave a Mgr. Art. Jozefa Šimonoviča – herca, recitátora a podpredsedu Matice slovenskej z Bratislavy.

Renomovaný historik docent I. Mrva na stretnutí, kde divákmi boli nielen stredoškoláci zo senického Gymnázia Ladislava Novomeského, priblížil osudy dvojice velikánov našich dejín a literatúry – otca - Jozefa Miloslava Hurbana (1817-1888) – prvého predsedu Slovenskej národnej rady z roku 1848 a syna – spisovateľa a politika Svetozára Hurbana Vajanského (1847 – 1916).
V Roku Vajanského, ktorý si pripomíname, tak plasticky vystúpili z dejín dvaja muži, spojení s naším regiónom – J.M.Hurban, rodák z Beckova, ktorý ťažisko života spojil so službou národu a obcou Hlboké, a S.H. Vajanský, ktorý sa 16. januára 1847 narodil v Hlbokom a aj ako predstaviteľ Slovenskej národnej strany a redaktor Slovenských národných novín, a najmä jeden z prvých realistických spisovateľov na Slovensku, patril spolu s Pavlom Országhom Hviezdoslavom a Martinom Kukučínom k najväčším „hviezdam“ našej literatúry a odpočíva na Národnom cintoríne v Martine, kde prežil takmer štyri desaťročia.
Jozef Šimonovič oživil slovo vysokoškolského pedagóga docenta Mrvu ukážkami z diela osobností, z poézie i prózy, i osobnými spomienkami na televízny seriál, v ktorom stvárnil Hurbanovho najbližšieho spolupracovníka na poli národnom – Ľudovíta Štúra (1815-1856).
Najmä mladí sa mohli aj v politických, spoločenských i literárnych súvislostiach dozvedieť veľa zaujímavého, čo neponúkajú učebnice a pochopiť konanie oboch osobností v čase ich pôsobenia, a nie teda cez prizmu ich hodnotenia v súčasnosti.
Podujatie prispelo vo verejnosti k oživeniu povedomia o mužoch, ktorí, povedané slovami docenta Ivana Mrvu, „zanechali ohromnú stopu v našej literárnej a politickej minulosti“.

Obrazový archív Svetozára Hurbana Vajanského v zbierkach literatúry a umenia SNK v Martine
článok z časopisu Knižnica 9/5 2008

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20160520_galeria{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.