Pozvánka na vyhodnotenie Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2017

Pozvánka na vyhodnotenie Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2017

Pozvánka na vyhodnotenie Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2017

 

Od roku 1986 už 8388 autorov poslalo do Záhorskej knižnice v Senici 22 962 literárnych prác. Uchádzali sa nimi o pozornosť renomovaných básnikov a spisovateľov v nádeji, že ich talent sa raz rozkošatí a najúspešnejší možno v knižnej svojou poéziou či prózou obohatia knižnice. 7. decembra 2017 v Senici vyhlásime výsledky už XXXI. ročníka celoštátnej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského (LSLN)2017. Tohto roku sa do nej zapojilo 205 autorov (detí, stredoškolákov a dospelých), so 432 prácami rôznych žánrov.
LSLN spoločne organizujú Trnavský samosprávny kraj, Záhorská knižnica Senica, Mesto Senica, Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava, Literárne informačné centrum (LIC) Bratislava a Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica.
V odbornej porote za predsedníctva Miroslavy Vallovej, riaditeľky LIC, prozaické práce posudzovali spisovatelia a publicisti Pavel Rankov a Iris Kopcsayová a básne poetka Dana Podracká a Eva Tomkuliaková.
Vo štvrtok 7. decembra predpoludním budú v priestoroch Záhorskej knižnice v Senici rozborové semináre poroty s ocenenými autormi. Popoludní od 14. hodiny 30. minúty v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici odovzdajú najlepším spolu 20 cien a 12 čestných uznaní. Hlavná cena za poéziu (na počesť básnika Ladislava Novomeského) sa udeľuje ako Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja a najvyššie ocenenie za prózu ako Cena Literárneho informačného centra.
Najlepšie literárne práce sa aj tohto roku stali súčasťou Bulletinu víťazných prác XXXI. ročníka celoslovenskej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017.
Podľa porotcov - posudzovanie miery talentu súťažiacich je zároveň sociologickým prehľadom do stavu našej kultúrnosti, výberom nádejí spomedzi talentovaných, i spätnou väzbou pre autorov rôzneho veku z pohľadu odborníkov. Poslaním LSLN – je pomáhať pri rozvoji a raste literárnych talentov, pričom za doterajších XXXI. ročníkov už patrí medzi najobľúbenejšie na Slovensku.
„Medzi nesúťažnými úlohami ocenení autori prijali aj kreatívnu úlohu – vymyslieť vtipný 4-slovný slogan (s použitím slov začínajúcich sa hláskami z loga súťaže L,S,L,N), ktorým pozvú na Záhorie na už XXXII. Literárnu Senicu Ladislava Novomeského 2018. Príkladom, že tvorili s vtipom a radosťou svedčia aj tieto príklady – Lákavé súťaženie literárnych nadšencov, Leťťe slová – len neuleťte, Len slovo láka nás, Liaheň schopných literátov naštartovaná.“ Uviedla riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Katarína Soukupová.

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.