Senické zvončeky 2018 - prehliadka šikovných predškolákov - recitátorov a spevákov

Senické zvončeky 2018 - prehliadka šikovných predškolákov - recitátorov a spevákov

Vo štvrtok 24. mája 2018 od pol desiatej predpoludním sa oddelenie pre deti a mládež Záhorskej knižnice v Senici stalo dejiskom porovnania recitačných talentov detí predškolského veku senických materských škôl.

Učiteľka Soňa Štefíková motivačným vystúpením (o princeznej a básnikovi) privítala deti na prehliadke toho, čo sa v škôlke naučili. „Pri zvončeku motýľ letí, ja tu čakám dneska deti...“
Potom sa tí najšikovnejší recitátori predstavili zároveň ako reprezentanti jednotlivých elokovaných pracovísk Materskej školy v Senici. Z Komenského ulice zaspieval Maxim Bartal (jediný spieval, ostatní všetci recitovali), recitovali Mia Slezáková, Amélia a Alexia Báňayové, z Robotníckej ulice účinkoval Alex Matejov s Frederikou Gálovou, zo škôlky U Šaša na Hollého ulici Filipko Horňák a Sabinka Kalamenovičová, z Kalinčiakovej ulice na starom sídlisku Mia Antónia Lukáčová a Taddeo Bajan, z Čáčova Lucia Bzdúšková a Karolína Mihalovičová, zo Sotinej Laura Harnošová, z Kolónie Elinka Viečoreková a Miško Farkaš, a z elokovaného pracoviska na ulici Janka Kráľa v Senici sa v programe predstavili a zarecitovali Linda Otrísalová, Marcelka Kalášková a Sofia Držíková.
Znela klasika i súčasná moderná detská i vtipná poézia…Prostred lúky blízko mlyna, vyje venček Katarína... Keď malý slon ráno vstal, obuť sa mal v pláne. Chobot sa mu zamotal, však si nohy zláme…Postrácala abeceda prvé štyri písmená. Adam, Biba, Cyril, Dorka, ostali dnes bez mena…Pletie si dnes Elenka na čítaní písmenká.Slová smiešne komolí, až to v ušiach zabolí…Až raz budem tvoja mama, nezostaneš nikdy sama…Kam, Červená Čiapočka? Idem podľa potôčka. A ty, Vĺčko, čo tu chceš? Zháňam pod zub trochu trávy. Od trávy mi dobre trávi. Vĺčko, Vĺčko, neklameš? Vlci trávu nejedia! To dievčatká nevedia...
Deti sa zhostili spevu, recitácie básničiek i krátkych dramatizácií – recitácie dialogickou formou alebo spojenej s cvičením perfektne. Hoci nie všetci to aj hláskami a ich intenzitou dali najavo, každé z detí prežívalo svoj výstup zodpovedne a detské očká rovesníkov v hľadisku sa tešili z ich recitácie rovnako, ako samotní recitátori. Potlesk sa im právom ušiel aj od pani riaditeľky Materskej školy v Senici, ako aj zopár rodičov či starých rodičov a od učiteliek, ktoré ich na recitačnú prehliadku Senické zvončeky do knižnice sprevádzali. Keďže viacerí z recitátorov sú už pred nástupom do prvej triedy základnej školy, pani riaditeľka MŠ im zaželala veľa úspechov a vyjadrila presvedčenie, že keď sa dokázali tak perfektne naučiť aj dlhšie básničky, aj pani učiteľky v základných školách z nich isto budú mať radosť.
Za účinkovanie v recitačnej prehliadke Senické zvončeky 2018 deti prevzali diplomy i balíček. A bodkou za úspešnou akciou spojenou s knihami, knihovníčkami, učiteľkami, poéziou a spevom detí predškolského veku v Záhorskej knižnici v Senici spojenými s detskou literatúrou (recitovali sa i básne senickej autorky Alice Náhlikovej) bolo spoločné fotografovanie s diplomami i učiteľkami, ktoré deti na prehliadku pripravili.


Text a foto: Milan Soukup


{gallery}20180524_zvonceky{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.