Spomienková slávnosť k 200-ročnici narodenia Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom

Spomienková slávnosť k 200-ročnici narodenia Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom

Za nepriaznivého počasia a bez účasti najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky sa v nedeľu 17. septembra 2017 v Hlbokom neďaleko Senice uskutočnila Spomienková slávnosť k 200-ročnici od narodenia Jozefa Miloslava Ľudovíta Hurbana (1817-1888) spojená s odhalením Pamätnej tabule na múzeu osobnosti prvého predsedu revolučnej Slovenskej národnej rady v rokoch 1848/1849. Pri výlete štúrovcov na Devín prijal J. M. Hurban slovanské meno Ľudovít.

Nad slávnosťou mali záštitu predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš a starosta obce Hlboké Miloš Čobrda. Služby Božie z Hlbokého predpoludním v priamom prenose vysielala RTVS.
Podujatie bolo podľa slov trnavského župana Tibora Mikuša duchovným vyvrcholením Roku J. M. Hurbana. Pripomenuli sme si ním život a dielo osobnosti sociálneho i duchopvného pracovníka, aj bojovníka, ktorého odkaz by mal rezonovať aj v konaní súčasníkov – Sláva národa hodná je obetí.
Generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik zdôraznil, že slávnosť i služby božie sa nesú aj v znamení 200-ročnice osobnosti, významnej pre ECAV a pre našu krajinu, aj pripomíname si ňou i 500 rokov od reformácie. Hurban bol človekom pevnej viery a hlbokej zbožnosti. V Hlbokom prežil 45 rokov svojho života. Bol mysliteľom, obetavým farárom, bojovníkom za cirkev a za národ.
Menom rodiny 50-tisíc Slovákov z Dolnej Zeme – z Vojvodiny v Srbsku sa počas služieb Božích prihovoril aj evanjelický kňaz zo Starej Pazovy Igor Feldy. Veď tam syn a vnuk Jozefa Miloslava Hurbana boli farármi a bankármi, tamojšia Hurbanovská fara uchováva aj vzácny archív s písomnosťami a korešpondenciou osobnosti – listy manželky, synov a dcér. Do Hlbokého priniesol  I. Feldy i palicu, ktorou si J. M. Hurban vo vysokom veku pomáhal pri chôdzi.
Kvôli nepriazni počasia sa plánovaná spomienka pri jeho mohyle na cintoríne neuskutočnila a vence položili  účastníci osláv osobnosti k jeho soche pri kostole v Hlbokom.
Na Múzeu J. M. Hurbana v Hlbokom odhalili pamätnú tabuľu k 200-ročnici osobnosti. Pri slávnosti zaspieval sólista opery Slovenského národného divadla Ivan Ožvát, prihovorili sa predseda TTSK Tibor Mikuš i starosta Hlbokého Miloš Čobrda.
Na slávnosti sa zúčastnili tiež poslanci Národnej rady Slovenskej republiky  Magdaléna Kuciaňová a Anton Hrnko, poslanci Trnavského samosprávneho kraja, starosta  Hurbanovej rodnej obce Beckova Ján Križan, predstavitelia obcí a miest Záhoria. Tiež predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Stanislav Bajaník, biskup  Západného dištriktu ECAV Milan Krivda, senior Myjavského seniorátu ECAV Miroslav Hvožďara ďalší. K vzácnym hosťom patrili aj  na Slovensku a v Nemecku žijúci potomkovia J. M. Hurbava – pravnučky (po jeho synovi Konštantínovi) Jela Ďurkovičová a Tatjana Srnánková a prapravnučka Viera Žarnovická. Nechýbali vzdialenejší príbuzní Hurbanovcov – Krnovci.
V pamätnej fare, kde prežil J. M. Hurban 45 rokov, trnavský župan Tibor Mikuš odovzdal viacerým hosťom k 200-ročnici osobnosti Pamätné medaily. Prevzali ich – herec, recitátor a vysokoškolský pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici - docent Juraj Sarvaš, generálny biskup ECAV Miloš Klátik, senior Myjavského seniorátu ECAV a farár vo Vrbovciach Miroslav Hvožďara, starosta obce Hlboké Miloš Čobrda, senický evanjelický farár Juraj Ševčík a Stanislav Bajaník. Spomienková slávnosť v  Hlbokom vyvrcholila v kultúrnom dome literárno-hudobnou kompozíciou „Hlboké slovo z Hlbokého“ v réžii Juraja Sarvaša. Spevom pásmo obohatil súbor Danubia Octet Singers  s dirigentom Danielom Simandlom a vystúpil tiež folklórny súbor Devín.

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20170919_hlboke{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.