Spomienky na literátov Martina Orgoníka a Vladimíra Jamárika v Kunove

Spomienky na literátov Martina Orgoníka a Vladimíra Jamárika v Kunove

Súčasťou Kunovských hodov sa v sobotu 20. augusta 2016 v Kunove, ktorý je už 40 rokov miestnou časťou Senice, stali i spomienky na sté výročie tragickej smrti ľudového básnika Martina Orgoníka Kunovského  (28. 5. 1887 Kunov - 17. 3. 1916 Bratislava) i 95. výročie narodenia a 5. výročie úmrtia učiteľa, regionálneho historika, archeológa a literáta Vladimíra Jamárika (21. 9. 1921 Kunov - 5. 9. 2011 Kunov).
Na obe osobnosti kunovských rodákov sme spomínali na hodových slávnostiach, keď primátor Senice Branislav Grimm a ďalší hostia uviedli do života po obnove Kunovskú zvonicu, postavenú roku 1860, a Starú ľadovňu - zaujímavý objekt spojený s hospodárskym životom a históriou miestnej časti Senice. K udalosti z predchádzajúceho augustového víkendu sa vraciame vo fotogalérii.

Vo fonde Záhorskej knižnice v Senici odkaz poeta Martina Orgoníka Kunovského i prínosy  regionálneho historika Vladimíra Jamárika pre zachovanie našej historickej pamäti o mnohých etapách dejín Senice a Záhoria  možno vystopovať z publikácií – LITERÁRNY KUNOV od Vladimíra Jamárika, roku 2001 vydanej Záhorskou knižnicou v Senici, či z Jamárikových publikácií KUNOV 555 ROKOV a NEZNÁMA SENICA, ktoré  Mesto Senica vydalo v rokoch 2006 a 2007.
Archeologické, národopisné a iné exponáty, písomnosti, zápisy a rukopisy z tvorby a zbierok Vladimíra Jamárika sa isto stanú oporou pri zrode Mestského múzea v Senici. Jeho archeologické nálezy sa už stali súčasťou viacerých slovenských expozícií (Bratislava, Nitra,…) a ďalšie daroval za svojho života tiež Záhorskému múzeu v Skalici.

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20160823_kunov{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.