Túry do literatúry v Senici s Jaroslavom Rezníkom

Túry do literatúry v Senici s Jaroslavom Rezníkom

Vo štvrtok 15. marca 2018 popoludní na spoločnom podujatí Záhorskej knižnice (ZK) v Senici spolu so Združením slovanskej vzájomnosti na Záhorí v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Senici s čitateľmi a priaznivcami literatúry besedoval spisovateľ Jaroslav Rezník, ktorý v apríli oslávi svoje 76. narodeniny.
Riaditeľka ZK Katarína Soukupová na stretnutí so spisovateľom, básnikom, dramatikom a čestným predsedom Spolku slovenských spisovateľov Jaroslavom Rezníkom privítala medzi hosťami okrem iných – predsedníčku Združenia slovanskej vzájomnosti na Slovensku Editu Dürerovú, predsedníčku Klubu slovanskej vzájomnosti na Záhorí Natašu Londarevovú, moderátorku podujatia a členku predstavenstva Združenia Dagmar Bollovú, zástupkyňu primátora Senice Elenu Valáškovú i predsedu komisie pre kultúru, vzdelávanie a zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Senici Petra Pastuchu.

Pri predstavení hosťa prostredníctvom jeho tvorby riaditeľka ZK priblížila prítomným i spoluorganizátora podujatia. Združenie slovanskej vzájomnosti je spoločenská organizácia šíriaca idey slovanskej vzájomnosti, kultúry, mravnosti a tradícií so sídlom v Bratislave, ktorá je členom Medzinárodnej slovanskej rady so sídlom v Moskve. V roku 2016 bolo zasadnutie Prezídia medzinárodnej slovanskej rady v Senici.
V dialógu s moderátorkou Dagmar Bollovou zazneli i verše z poézie Jaroslava Rezníka. Hosť priblížil zaujímavosti zo života, motiváciu k tvorbe prehlbujúcej aj národné povedomie a vlastenectvo, umožnil poslucháčom nazrieť aj do menej známych faktov svojej bohatej činnosti, čím podujatie dôsledne naplnilo svoje poslanie zakomponované i do názvu „TÚRY LITERATÚRY a historické medzníky Slovenska“.
Básnika Jaroslava Rezníka, rodáka z Ružomberka, ktorý vyrastal v Liskovej, ako jeden z piatich bratov, sme spoznali aj v jeho súčasnom rodinnom zázemí ako otca troch detí (dvoch synov a dcéry) a starého otca vnučiek, ktoré ho inšpirovali i pre jeho knihy pre najmladších čitateľov (Rozprávky o Mladuškovi - 2005).
Medzi mnohými postrehmi o svojej knižnej tvorbe, najmä o jeho „ literárnom zemepise“ - TÚRACH LITERATÚRY - Jaroslav Rezník priblížil aj zrod kníh o literárnych osobnostiach vydaných už vo viacerých obohatených vydaniach, Nachádzali sa aj na minivýstavke autorovej tvorby v koncertnej sále ZUŠ v Senici. „Tamtá hnedá, to je jej druhé vydanie, rozšírené a doplnené. Je bohatšia o to, že je doplnená cédečkom, kde je zaznamenaných 40 spisovateľov – ich hlasov. Jednak z rozhlasového archívu, už nežijúcich, ale vtedy žil napríklad i Vinco Šikula a niektorí ďalší. Je to veľmi zaujímavé, hlavne ako pomôcka pre učiteľov slovenčiny na rôznych stupňoch škôl...“
Jaroslav Rezník – autor literatúry faktu, scenárista, dramatik, autor literatúry pre deti a mládež, prekladateľ a editor vyštudoval pôvodne odbor slovenský jazyk a ruský jazyk na Pedagogickom inštitúte v Martine (1959-1963), neskôr muzeológiu na Univerzite T. G. Masaryka v Brne (1967-1969). Bol pracovníkom Literárno-múzejného oddelenia Matice slovenskej v Martine, neskôr i riaditeľom Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, šéfredaktorom denníka Slovenská republika i redaktorom dvojtýždenníka Tele plus (2000-2011). Žije a tvorí v Bratislave.

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20180316_reznik{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg alebo otvorte webovú stránku sezk.dawinci.sk a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

Vpravo hore kliknite na “Prihlásiť sa”:

Číslo preukazu je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu.

Heslo je Vaše priezvisko s diakritikou.

Napríklad Jozef Mrkvička bude mať heslo “Mrkvička”.

Po prihlásení sa sa Vám zobrazí zoznam vypožičaných kníh. Na ľavej strane zakliknite knihy, ktoré chcete predĺžiť, a kliknite na modré tlačidlo “Predĺžiť tituly”.

 Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Po prihlásení sa do svojho konta v Online katalógu (alebo cez webstránku sezk.dawinci.sk) si cez “vyhľadávanie” nájdete konkrétnu knihu. Online katalóg vám vypíše, či je daná kniha “voľná” alebo “obsadená”, a podľa tejto informácie si môžete obsadenú knihu jedným klikom rezervovať. V prípade, že je voľná, si ju rovnako jedným klikom môžete objednať.

Rezervovať knihu je taktiež možné mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás mailom informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg alebo cez webstránku sezk.dawinci.sk). Do vyhľadávacieho okna napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na ikonu lupy. V zázname zobrazených kníh je uvedené,, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém DAWINCI Vás automaticky 3 dni pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.