Týždeň slovenských knižníc - Ako štúrovci slovenčinu spisovali

Týždeň slovenských knižníc - Ako štúrovci slovenčinu spisovali

V piatok 17. marca 2017 predpoludním prišli do Záhorskej knižnice v Senici ôsmaci zo IV. Základnej školy v Senici. Spolu s učiteľkou Mgr. Miroslavou Teplíkovou prišli otestovať svoje schopnosti vo vedomostnej súťaži k 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, ktoré si pripomenieme v nedeľu 19. marca.

Mgr. art. Eliška Šefčíková vysvetlila zadanie úloh a popísala priebeh súťaže, ktorú si pre ôsmakov v ZK pripravili. Súťaž mala dve časti. V prvej mali kvíz s 20 otázkami vzťahujúcimi sa na J. M. Hurbana a štúrovcov. Na stenách popri schodisku z prízemia  na 1. poschodie v knižnici je nainštalovaná výstava panelov s Hurbanovým životopisom a najvýznamnejšími aktivitami, knihami a časopismi z jeho diela. Žiaci si tak aj pomocou výstavy hľadali odpovede na kvízové otázky a rozširovali obzor. Druhá skupinka mala pripravené výtvarné aktivity a obe sa po dvadsiatich minútach vo svojich úlohách vystriedali.
Vo výtvarnej úlohe k vybraným portrétom osobností mali doplniť dobový odev Ľudovíta Štúra a Jozefa Miloslava Hurbana v tom, čo bežne nosili oblečené a v čom uzákonili spisovnú slovenčinu. Na inšpiráciu mali knižky s dobovými ilustráciami. Dopĺňali výtvarne aj portréty Hurbanovej manželky Aničky Jurkovičovej a Štúrovej  priateľky Adely Ostrolúckej. Mohli popustiť uzdu fantázii – dokresliť k portrétu sako, vestu, paličku, nohavice, pokrývku hlavy, cylinder, doplnky, dobovú obuv… „Dámy nosili korzety a na nich mali kabátiky alebo živôtiky. Úzky pás kontrastoval s veľkou sukňou s množstvom spodníc...Úlohou je čo najlepšie vystihnúť dobovú módu...“ Vysvetlila pri zadaní výtvarnej úlohy E. Šefčíková.
Na záver ocenili výtvarné snahy všetkých, každý sa snažil ako vedel, a hoci v kvíze boli aj chybičky, deti sa i ich opráv dozvedeli správne odpovede. Že Hurban nemal 4 deti ale 9, že prvá Slovenská národné rada vznikla roku 1848, a že Martin Hatala má na svedomí pri kodifikácii spisovnej slovenčiny naše nešťastné ypsilony. A žiaci dostali aj tip – ako si o J. M. Hurbanovi čo najviac vedomostí doplniť. Stačí zájsť do neďalekého Hlbokého, kde je i fara, kde  45 rokov žil a pôsobil, pamätná izba i mohyla nad hrobom  J. M. Hurbana od významného slovenského architekta Dušana Jurkoviča.

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20170317_tsk4{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.