Týždeň slovenských knižníc - Jozef Miloslav Hurban (1817-1888) - odborný seminár pre stredoškolákov k 200. výročiu narodenia osobnosti

Týždeň slovenských knižníc - Jozef Miloslav Hurban (1817-1888) - odborný seminár pre stredoškolákov k 200. výročiu narodenia osobnosti

Vo štvrtok 16. marca 2017 predpoludním sa v rámci Týždňa slovenských knižníc uskutočnil v Mestskom kultúrnom stredisku v Senici odborný seminár o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi pre stredoškolákov. Na spoločnom podujatí Záhorskej knižnice, Záhorskej galérie Jána Mudrocha  (ZGJM) v Senici a Záhorského múzea v Skalici riaditeľka ZK Mgr. Katarína Soukupová privítala docentov PhDr. Ivana Mrvu, CSc. – vysokoškolského pedagóga a predsedu Historického ústavu Matice slovenskej a PhDr. Vladimíra Segeša, PhD. z Vojenského historického ústavu z Bratislavy.

Docent V. Segeš priblížil zástoj J. M. Hurbana vo vojenských výpravách meruôsmych rokov a docent I. Mrva sa zaoberal životnými osudmi J. M. Hurbana. Riaditeľ ZGJM PhDr. Štefan Zajíček sa zo zdravotných dôvodov na seminári nezúčastnil. No o jeho tému -  Hurban a hurbanovské povstanie meruôsmych rokov vo výtvarnom umení účastníci podujatia neprišli, našli ju (nepriamo) publikovanú v zborníkoch Záhorie – Záhorského múzea v Skalici, ktoré boli na seminári k dispozícii.
V programe odzneli mnohé zaujímavosti týkajúce sa nielen významu nášho regiónu a jeho najvýznamnejších osobností v revolučných rokoch 1848-1849, ale aj v časoch národnostného útlaku po potlačení revolúcie, v Memorandovom hnutí i v období po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní. Z trojice velikánov revolúcie i „krstných otcov“ spisovnej slovenčiny - Ľudovít Štúr (1815-1856), Michal Miloslav Hodža  (1811-1870) a Jozef Miloslav Hurban (1817-1888) sa Hurban dožil najvyššieho veku.
Na príklade J. M. Hurbana, jeho života a diela mladí ľudia mohli plasticky vnímať aj vďaka premietnutým fotografiám a dokumentom z archívov, dobovým mapám i výtvarným dielam obzrieť sa výnimočným obdobím našich dejín v rokoch národného sebauvedomenia, boja za sebaurčenie, na ceste k nezávislosti a vlastnej štátnosti.
Na seminári sa zúčastnil i zástupca primátora Senice Ing. Ján Hurban, Ing. Miloš Čobrda - starosta obce Hlboké (kde J. M. Hurban prežil 45 rokov svojho života), i Peter Kozolka – člen Predsedníctva Matice slovenskej.
Na záver seminára riaditeľka ZK v Senici K. Soukupová prednášajúcim poďakovala a auditóriu pripomenula, že už čoskoro – v nedeľu 19. marca 2017 je 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, v jeho rodisku v Beckove sa začínajú národné oslavy, a „my sa stretneme na oslavách 17. septembra v Hlbokom.“

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20170317_tsk2{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.