Týždeň slovenských knižníc - Knižnica pre všetkých

Týždeň slovenských knižníc - Knižnica pre všetkých

V pondelok 13. marca predpoludním sa na informatickej príprave v Záhorskej knižnici v Senici spolu s učiteľkami Janou Ponechalovou zúčastnilo 16 druhákov z II. Základnej školy v Senici. Tety knihovníčky Gabriela Rehušová mladšia a Soňa Vavrová deťom priblížili chod knižnice. A potom spoločne deti testovali svoje čitateľské schopnosti. Z knižky od Márie Rázusovej – Martákovej „Kozliatka“ (Rozprávka o kozliatkach poslušných, ale i neposlušných), ilustrovanej Vladimírom Králom, si na striedačku deti čítali. O knižke potom spolu s knihovníčkami a učiteľkou rozprávali, ale aj prečítané hravo dramatizovali. Koza mama, neposlušné i poslušné kozliatka, vlk, kováč, mlynár i učiteľ spevu, postavy stvárnené detskými „hercami,“ rozihrali príbehy z knižky. Knižnicu tak deti vnímali nielen ako priestor pre vzdelávanie pomocou vedomostí z kníh, ale aj ako kulisu pre tvorivosť, improvizáciu a zvyšovanie vlastného sebavedomia.

Po deťoch z II. ZŠ v Senici do detského oddelenia knižnice na podobné stretnutie s knihou a jej dramatizáciou prišli aj deti zo Špeciálnej materskej školy v Senici s učiteľkami Janou Suchánkovou a Lenkou Adáskovou. V menšej skupinke sa čítala rozprávka o vajci na vandrovke, a príbeh ožil aj pomocou figúrok hlavného hrdinu rozprávky – vandrujúceho Vajca a  jeho priateľov - zvieratiek. Deti si hravou formou precvičili  pamäť i jednoduchými príkladmi tiež matematiku.

Text a foto: Milan Soukup

 


{gallery}20170314_tsk1{/gallery}   

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.