Týždeň slovenských knižníc v Senici 2018 - Predajná výstava kníh vydavateľstva PORTÁL SLOVAKIA

Týždeň slovenských knižníc v Senici 2018 - Predajná výstava kníh vydavateľstva PORTÁL SLOVAKIA

V pondelok 5. marca 2018 sa prvým podujatím Týždňa slovenských knižníc (TSK) stala v študovni Záhorskej knižnice v Senici „Predajná výstava kníh s pedagogickou a inou tematikou pražského vydavateľstva PORTÁL Slovakia na Slovensku“. Riaditeľka vydavateľstva PaedDr. Nadežda Čabiňáková už pravidelne v rámci TSK vychádza v ústrety najmä pedagógom, ale i vysokoškolským a stredoškolským študentom, a zo širokého portfólia vydavateľstva do Senice prináša to najzaujímavejšie. „Vždy, keď idem do Senice, vyberiem najmä knihy z pedagogiky, lebo idem smerom k učiteľom. Ale samozrejme, beriem so sebou aj knihy o sociálnej práci a z iných vedných odborov...“

O čo je momentálne najväčší záujem z produkcie PORTÁL-u? „Veľa sa v tomto období rozpráva o tom, že by sme sa mali zamerať na emócie. Na zdravé emócie a na empatiu. A do problermatiky – čo to vlastne tá empatia je.“ Vysvetlila riaditeľka N. Čabiňáková a našu pozornosť upriamila aj na konkrétny titul. „My sme v tomto prvom polroku vydali taký tréning empatie u detí od jedného dánskeho autora. Ale tiež som hrdá na  jednu z noviniek, ktorá už vyšla teraz v marci od slovenského autora pána doktora Miloša Šlepeckého. Pochádza z Liptovského Mikuláša a v spolupráci s pánom profesorom Práškom z Masarykovej univerzity v Brne a pánom Vyskočilom z Karlovej univerzity v Prahe vydali krásnu knihu – Třetí vlna kognitívno-behaviorálnej terapie – také nové smery...“
Mnohí návštevníci získali na výstave aj radu a pomoc pri štúdiu i doktorandskej práci z oblasti pedagogiky. Uveďme aspoň jeden konkrétny príklad spokojnej návštevníčky predajnej výstavy: „Zaujalo ma tu veľmi veľa kníh, ale ako učiteľ si isto všetky nemôžem kúpiť. Som špeciálny pedagóg z Moravského Svätého Jána a učím v Zohore.“ Zdôverila sa nám pani Mgr. Eva Horváthová, ktoré si z ponuky kníh vybrala takú, ktorá jej azda pomôže aj pri dizertačnej práci (Alison Thompson - Mé dítě má ADHD.).
Kde bude Vydavateľstvo PORTÁL Slovakia  ešte v Týždni slovenských knižníc na Slovensku vystavovať a predávať knihy zo svojho portfólia? „V utorok 6. marca na Univerzite svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Predpoludním tam budú i dve súťaže pre stredoškolákov. Popoludní o 13. hodine tam bude mať prednášku aj autorka nášho vydavateľstva Žanet Šimková z Bratislavy (autorka knihy Život nie je náhoda). V stredu 7. marca PORTÁL vystavuje v Žiline a na štvrtok a piatok (8. a 9. marca 2018) vydavateľstvo pripravilo seminár na Katolíckej univerzite v Ružomberku na tému – Agresia a agresivita u detí  predškolského veku. Lektorom bude doktor Ján Svoboda – uznávaný česko-slovenský odborník, supervízor a pedagóg, ktorý pomáha riešiť problémy. Hlavne ako odborník z praxe. Pôsobí na Ostravskej univerzite.“ Informovala nás riaditeľka PORTÁL-u Slovakia PaedDr. Nadežda Čabiňáková a s potešením upriamila našu pozornosť aj na ďalšiu udalosť, do ktorej bude čoskoro zainteresovaná aj Záhorská knižnica v Senici.
Pražské vydavateľstvo PORTÁL Slovakia na Slovensku čoskoro, ešte teraz v marci 2018,  uvedie do života knihu Psychicky zranené dieťa v slovenskom jazyku, ktorej autorom je doktor Ján Svoboda. V súvislosti s vyjdením tejto knihy jej autor spolu s Vydavateľstvom PORTÁL SLOVAKIA pripravuje odborné semináre – Agresia a agresivita v mladšom a predškolskom veku – smerom k učiteľom materských škôl, základných a špeciálnych škôl. Jeden z takýchto seminárov bude aj u nás na Záhorí - v detskom oddelení Záhorskej knižnice v Senici.

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20180305_portal{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.