XXX. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016 - predstavujeme ocenených - Adela Sobeková

XXX. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016 - predstavujeme ocenených - Adela Sobeková

2. miesto za poéziu v I. kategórii

Adela Sobeková je 14-ročné dievča z Malých Levár. Navštevuje Spojenú školu svätého Františka Assiského v Malackách. Ako jej tvorbu zhodnotila porota, respektíve, čo zaujímavé v nej našla poetka Dana Podracká? „Autorka vo svojich básňach rozvíja dva základné motívy: poetiku otázky a inakosť. Nie sú to detské otázky, pýtajúce sa na povahu všetkého, čo nás obklopuje. Poetika Sobekovej otázok je zameraná na vnútorný svet, na pohyb v priestoroch vnútorného času, cez procesy zabúdania, spomínania a návratu. A s nimi spojenými pochybnosťami a strácaním. Ilustruje tak procesy formovania vlastného charakteru, vlastnej osobnosti...“

Ktoré literárne ocenenie si doteraz najviac váži?
Najviac si vážim moje prvé ocenenie. Bolo to na Literárnej Senici Ladislava Novomeského 2015. Aj tohtoročné druhé miesto je pre mňa motiváciou do ďalšieho písania.

Ako vidí svoju budúcnosť po skončení školy?
Študujem na základnej škole a pôjdem na gymnázium. Neviem čím chcem byť, ale baví ma matematika, prírodné vedy a vo voľnom čase píšem básne. 

Ako pracovala na sebe, aby v Senici uspela?
Nepracovala som na sebe, ale keď mám dobrú alebo zlú náladu píšem básne.

Literárny sen?
Chcela by som vydať vlastnú zbierku básní. Chcem v nich vyjadriť moje životné skúsenosti a názory.

Adelke srdečne gratulujeme a želáme ďalšie úspechy v škole i v literárnom raste.

Text: Milan Soukup
Foto: Milan Soukup, Vladimír Holický

 

{gallery}20161201_lsln/sobekova{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.