XXXI. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017  Karolína Oravcová z Paňoviec - 3. miesto v II. kategórii za prózu

XXXI. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017 Karolína Oravcová z Paňoviec - 3. miesto v II. kategórii za prózu

17-ročná Karolína Oravcová z Paňoviec píše približne od desiatich rokov. Navštevuje Súkromnú strednú umeleckú školu filmovú v Košiciach.

- Mám veľmi rada výrok od Jeana Jacquesa Rousseaua, ktorým sa vždy riadim: „Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého.“

Študuješ obrazovú tvorbu na Filmovej škole.
- Zameriavam sa však na virtuálnu grafiku. V budúcnosti by som chcela tvoriť 2D/3D animáciu.

Aký je tvoj zatiaľ nepremenený literárny sen?
- Veľmi rada by som spísala príbehy, ktoré tvorím vo voľnom čase do ucelenej knihy alebo súboru kníh.

Pokús sa nám vtipne charakterizovať použijúc slová začínajúce sa hláskami tvojho mena?
- Karolína: Kus apatická ryba, ohromne lenivá ísť na akciu.

Ako si pracovala na sebe tohto roku, aby si v Senici uspela?
- V spolupráci s učiteľom som pracovala na tvorivých cvičeniach, ktoré napomáhali písaniu a rozvoju kreativity.

Ktorá kniha na teba v ostatnom čase výnimočne zapôsobila?
- Démonológ (Andrew Pyper), Holčička, která měla ráda Toma Gordona (Stephen King).

O čie rady si sa doteraz najčastejšie opierala pri svojom literárnom raste?
- O rady Laury Petraššovitšovej a Nikoly Oravcovej.

Pracuješ už na zbieraní námetov pre tvoju prvú knihu, v ktorej vznik už dnes veríš?
- Pripravujem Knihu pre deti a mládež. Bude to spojenie anglicko-slovenského slovníka, poučných príbehov a ilustrácií.

Čo odkážeš rovesníkom, konkurentom a priateľom, ktorí sa zapojili do LSLN?
- Dúfam, že sa nikdy nevzdajú pri prvom pochybení. Vždy je možnosť posunúť sa ďalej, aj keď sa pred nás kladú tie najzložitejšie prekážky.

Ako by si 4-slovným „reklamným“ sloganom zo slov začínajúcich sa hláskami L,S,L,N pozvala autorov poézie a prózy do súťaže na budúci rok?
- Ľúbiš slovenskú literatúru? Neváhaj!

Ako tvorbu Karolíny Oravcovej hodnotila porotkyňa Iris Kopcsayová?
„Nový nádych. Bizarný príbeh. Opäť som ocenila nápad, teda námet. Rozprávanie by trošku miestami mohlo nabrať na dynamike, ale inak vtipné. (Ide o príbeh dvoch bytostí z iného sveta, zrejme anjelov, manželského páru, ktorí tu na zemi potrebujú zohnať peniaze na byt, tie riešia pozemské problémy.)“

Text a foto: Milan Soukup

 

XXXI. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017  Karolína Oravcová z Paňoviec - 3. miesto v II. kategórii za prózu

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.