Z Týždňa slovenských knižníc v Senici (i Trnave) 2016

Z Týždňa slovenských knižníc v Senici (i Trnave) 2016

„Dobré knihy, ak sú naozaj dobre a múdro písané, sú naozaj brúsom rozumu, pilníkom súdnosti, balzamom očí, lievikmi múdrosti, zrkadlami cudzích myšlienok, správcom však myšlienok našich vlastných.“ Ján Amos Komenský (1592-1670)
Minulý týždeň sme sa aj v Záhorskej knižnici v Senici zapojili do celoslovenských aktivít v rámci Týždňa slovenských knižníc 2016. Všetko v snahe  - poklady kníh aj nie bežnými každodennými aktivitami knihovníkov v knižniciach priblížiť mladým i skôr narodeným čitateľom. Zároveň tým rozvíjať , prehlbovať  a rôznymi i netradičnými akciami upevňovať vzťahy medzi autormi kníh, knihovníkmi a čitateľmi.

K niektorým akciám minulého týždňa sa vraciame fotogalériami. Nájdete v nich jednak fotografie z otvorenia Týždňa slovenských knižníc v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave 1. marca, z rozprávania o hradoch v našom okolí, zo stretnutia druhákov z II. Základnej školy v Senici v detskom oddelení Záhorskej knižnice v Senici s autorkou kníh pre deti – Alicou Náhlikovou, z predajnej výstavy kníh Vydavateľstva pedagogickej literatúry PORTÁL v Senici, z Informatickej výchovy študentov Obchodnej akadémie v Senici  v tunajších priestoroch i z prezentácie novej knihy Petra Michaloviča „Ľudová nástrojová hudba na Záhorí,“ ktorú sme spoločne s vydavateľmi knihy zo Záhorského múzea v Skalici uskutočnili 3. marca 2016 v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici. Aktivít  však bolo viac ako fotogalérií. Neraz boli spojené s tvorivými dielňami detí (kreslenie či maľovanie podľa prečítaného) alebo s recitáciou básničiek z knižiek, o ktorých sa besedovalo.
Prečo to všetko knihovníci v Týždni slovenských knižníc robia a popri bežných každodenných službách pri požičiavaní kníh a sprostredkúvaní poznania z pokladov knižnej kultúry ešte čosi organizujú inými formami? Aj preto, aby umožnili komukoľvek – nájsť si cestu ku knihe a do knižnice, a najmä pochopiť, prečo je kniha pre človeka zaujímavým spoločníkom pre život.
„Čítanie kníh je bez úžitku, ak ťa neuchvátia a nestanú sa ti vodidlom.“ Charles Spurgeon (1834-1892)

Text a foto: Milan Soukup

 

Otvorenie Týždňa slovenských knižníc 2016

{gallery}20160301_tsk_otvorenie{/gallery}

Hrady v našom okolí

{gallery}20160301_tsk_hrady{/gallery}

PORTÁL

{gallery}20160301_tsk_portal{/gallery}

Básničky do školskej taštičky

{gallery}20160302_tsk_nahlikova{/gallery}

Vyhľadaj knihu, vypracuj rešerš

{gallery}20160303_tsk_resers{/gallery}

Ľudová nástrojová hudba na Záhorí

{gallery}20160303_tsk_hudba{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.