86-ročný dlhoročný pedagóg Michal Schmidt zo Senice vydal novú knihu „Keď hučali hory“

86-ročný dlhoročný pedagóg Michal Schmidt zo Senice vydal novú knihu „Keď hučali hory“

Krátko pred koncom roku 2016 vyšla dlhoročnému pedagógovi Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici i Saleziánskeho gymnázia don Bosca v Šaštíne-Strážach, Michalovi Schmidtovi, rodákovi zo Štefanovej žijúcemu v Senici, nová kniha s názvom „Keď hučali hory“. Dnes, 25. januára 2017, ju autor venoval Záhorskej knižnici v Senici.
Vytlačili ju nákladom 300 exemplárov v Polygrafii Gutenberg v Banskej Bystrici a jej vydanie podporilo i Združenie exallievov don Bosca na Slovensku, spájajúceho bývalých žiakov, Saleziánov, ktorí študovali alebo boli vychovávaní v saleziánskych ustanovizniach.

Kniha „Keď hučali hory“ je žánrovo čímsi medzi literatúrou faktu a beletriou. Vracia nás do čias, keď Michal Schmidt študoval na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave, i do obdobia Slovenského národného povstania, keď sa priamym účastníkom  Povstania stal aj autorov otec – Jozef Schmidt (1908-1982) ako vojak posádky v Trnave a spolu s ním aj mnohí jeho kamaráti a rovesníci i zo Záhoria.
Pedagóg Michal Schmidt je i regionálnym historikom a amatérskym archeológom, ktorý vlani veľkú časť svojich celoživotných zbierok z nálezov v okolí rodnej obce Štefanová venoval Malokarpatskému múzeu a Okresnému múzeu v Pezinku. V Malokarpatskom múzeu bola vlani od 8. septembra do 13. novembra 2016 nainštalovaná o ňom výstava s názvom „Michal Schmidt – patriot zo Štefanovej“.
Jeho nová kniha sa opiera o záznamy z obecných i rodinných kroník, z ústneho podania svedkov, i  o vlastné skúseností a zážitky z mladosti a obdobia druhej svetovej vojny. Autorovi  v nej nejde o deformovaný pohľad na minulosť akoby „priezorníkom ďalekohľadu zo vzdialeného postavenia“. Ani o komentovanie histórie videnej očami dnes 86-ročného muža zo spomienok z jeho detských čias. Veď, „záznamy písané životom nemožno skartovať, vygumovať, iba ak prebaliť do iného pozlátka“.
Kniha Michala Schmidta „Keď hučali hory“ kladie aj veľa otázok v súvislosti s reálnou vojnou a jej hrozbami dnes. Pokúša sa vidieť paralely medzi zlom kedysi a zlom v súčasnosti („sebectvo ako základ všetkého zla“, „živé roboty na trónoch všemocnosti s korunou neomylnosti“).
Kto z čitateľov po tom skutočne túži, určite v knihe nájde jednak svetielka nádeje („detské oči sú ďalekohľadom do večnosti“) i rady, ako človek môže byť iný a lepší ako  aktéri  i obete vojny za čias autorovej mladosti: „Budujme koráby pre záchranu života, pomníky lásky k životu vo svojich srdciach.“

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20170125_schmidt{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg alebo otvorte webovú stránku sezk.dawinci.sk a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

Vpravo hore kliknite na “Prihlásiť sa”:

Číslo preukazu je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu.

Heslo je Vaše priezvisko s diakritikou.

Napríklad Jozef Mrkvička bude mať heslo “Mrkvička”.

Po prihlásení sa sa Vám zobrazí zoznam vypožičaných kníh. Na ľavej strane zakliknite knihy, ktoré chcete predĺžiť, a kliknite na modré tlačidlo “Predĺžiť tituly”.

 Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Po prihlásení sa do svojho konta v Online katalógu (alebo cez webstránku sezk.dawinci.sk) si cez “vyhľadávanie” nájdete konkrétnu knihu. Online katalóg vám vypíše, či je daná kniha “voľná” alebo “obsadená”, a podľa tejto informácie si môžete obsadenú knihu jedným klikom rezervovať. V prípade, že je voľná, si ju rovnako jedným klikom môžete objednať.

Rezervovať knihu je taktiež možné mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás mailom informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg alebo cez webstránku sezk.dawinci.sk). Do vyhľadávacieho okna napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na ikonu lupy. V zázname zobrazených kníh je uvedené,, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém DAWINCI Vás automaticky 3 dni pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.