Dni detskej knihy - Stretnutie s Michalom Habajom a knihou „Básnik v čase“

Dni detskej knihy - Stretnutie s Michalom Habajom a knihou „Básnik v čase“

V pondelok 5. júna  2017 o 10. hodine sa uskutočnilo v divadelnej sále Základnej umeleckej školy v Senici spoločné podujatie Literárneho informačného centra (LIC) z Bratislavy a Záhorskej knižnice (ZK) v Senici  - stretnutie s autorom novej publikácie „Básnik v čase“ - básnikom  a literárnym vedcom  Mgr. Michalom Habajom (1974). Bolo určené stredoškolákom. Podujatie moderoval autorov kolega, literárny vedec Mgr. Radoslav Passia, PhD. (1977). Obaja pracujú v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Na stretnutí s tretiakmi z Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici oboch protagonistov sprevádzala redaktorka z LIC Mgr. Marta Bábiková a hostí v Senici privítala riaditeľka ZK  Mgr. Katarína Soukupová. Študenti na akciu zavítali so svojimi stredoškolskými profesorkami – PhDr. Margitou Hološkovou, Mgr. Miroslavou Medovičovou, Mgr. Erikou Vicenovou a Mgr. Janou Kováčovou.

Kniha „Básnik v čase“ vyšla v LIC a je pohľadom na tvorbu reprezentatívnej štvorice básnikov druhého a tretieho desaťročia v slovenskej moderne 20. storočia – Jána Roba Poničana (1902-1978), Ladislava Novomeského (1904-1976), Jána Smreka (1898-1982) a Emila Boleslava Lukáča (1900-1979). Ako ťažiskové roky z ich tvorby M. Habaj do knihy zakomponoval – u Poničana (1923-1942), u Novomeského (1923-1939), U Smreka (1948-1956) a u Lukáča (1922-1934).
Moderátor R. Passia okrem iného uviedol, že M. Habaj, syn spisovateľa Ivana Habaja (1943), bol najskôr básnikom, až potom sa stal literárnym vedcom. Poéziu publikoval aj pod pseudonymom (gynonymom) Anna Snegina podľa literárnej postavy z tvorby ruského básnika Sergeja Jesenina. V Senici interpretoval  M. Habaj nielen svoj poetický pohľad na súčasný svet, ale básnikov z knihy predstavil aj nosnými ukážkami z ich zbierok. Michalovi Habajovi nedávno vyšlo druhé vydanie jeho básnickej zbierky Caput Mortuum (Mŕtva hlava), z ktorej predniesol báseň Eliminácia. „Budeme eliminovaní/ nepreukázali sme silu, zdatnosť, odhodlanie/ historicky sme sklamali/ neukradli nezabili/ nijaká privatizácia/ nijaká banka firma finančná skupina/ nedokázali sme zarobiť/ nahromadiť majetok/ akumulovať bohatstvo/ neukradli nezabili/ čo s takými// do budúcnosti potrebujeme/ silných, zdatných, odhodlaných/ takých ako ty/ takých ako ty/ takých nepotrebujeme// budeme eliminovaní/ dlho do noci/ spytuj si svedomie/ dobrý človek/ takých ako ty/ takých ako ty/ takých nepotrebujeme// budeme eliminovaní/ budeme eliminovaní/ budeme eliminovaní.“
Michal Habaj sa z človeka, ktorý čítal poéziu, písal ju, stal človekom, ktorý o nej chcel aj premýšľať a písať. Tak vznikla i kniha Básnik v čase. Venuje sa obdobiu medzi dvoma svetovými vojnami. Oslovilo a zaujalo ho, lebo naša kultúra a umenie sa otvorili svetu, dobiehali sa tu rôzne umelecké a kultúrne tendencie, prebehla tu vlna modernizmu,...  vznikalo veľa avantgardných smerov, ktoré mali rozdielnu poetiku…
Čo spojilo do knihy Lukáča, Novomeského, Smreka (sú v stredoškolských osnovách) a Poničana? Ich poézia  v tom období najviac zmenila stav a situáciu našej poézie v slobodnej a demokratickej spoločnosti od roku 1918. Chceli byť v 20. rokoch noví, moderní a inovatívni...
Uvedomiť si, ako sa poézia a umenie vyvíja v čase. Ako sa mení básnický jazyk, témy, akým spôsobom reflektujeme svet a spoločnosť okolo nás. Aj také ambície malo stretnutie literárnych vedcov s gymnazistami v Senici. Čím nás impulzy z neho inšpirujú? Jednak humanistickým posolstvom tvorby Novomeského, Lukáča, Poničana i Smreka. V závere knihy nájdeme aj toto zdôvodnenie. „Hranica medzi čistou poéziou a poéziou angažovanou sa stráca. Estetická skúsenosť a mravný záväzok sa podieľajú na spoločnej práci, ktorou je uchovávanie ľudskosti, prebúdzanie a kultivácia vnímania, cítenia, myslenia. Otvárajú človeka sebe samému: navzdory všetkému, čo vlastnú ľudskosť popiera a neguje...“(strana 185)  A na inom mieste  M. Habaj podčiarkuje: „Poézia má mnoho tvárí, a každou z nich stojí na strane človeka.“

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20170606_ddk_basnik{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg alebo otvorte webovú stránku sezk.dawinci.sk a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

Vpravo hore kliknite na “Prihlásiť sa”:

Číslo preukazu je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu.

Heslo je Vaše priezvisko s diakritikou.

Napríklad Jozef Mrkvička bude mať heslo “Mrkvička”.

Po prihlásení sa sa Vám zobrazí zoznam vypožičaných kníh. Na ľavej strane zakliknite knihy, ktoré chcete predĺžiť, a kliknite na modré tlačidlo “Predĺžiť tituly”.

 Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Po prihlásení sa do svojho konta v Online katalógu (alebo cez webstránku sezk.dawinci.sk) si cez “vyhľadávanie” nájdete konkrétnu knihu. Online katalóg vám vypíše, či je daná kniha “voľná” alebo “obsadená”, a podľa tejto informácie si môžete obsadenú knihu jedným klikom rezervovať. V prípade, že je voľná, si ju rovnako jedným klikom môžete objednať.

Rezervovať knihu je taktiež možné mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás mailom informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg alebo cez webstránku sezk.dawinci.sk). Do vyhľadávacieho okna napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na ikonu lupy. V zázname zobrazených kníh je uvedené,, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém DAWINCI Vás automaticky 3 dni pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.