Dni európskeho kultúrneho dedičstva - výstavka tlače v Záhorskej knižnici v Senici

Dni európskeho kultúrneho dedičstva - výstavka tlače v Záhorskej knižnici v Senici

Rok 2018 prežívame ako Rok európskeho kultúrneho dedičstva. Dostal do vienka významné poslanie – podnietiť viac ľudí, aby objavovali a spoznávali kultúrne dedičstvo a tým posilnili pocit príslušnosti k spoločnej európskej rodine. Akú má hodnotu toto dedičstvo pre spoločnosť? Má i ekonomický prínos? Do akej miery je prospešné v európskej kultúrnej diplomacii a pri výmene duchovných hodnôt? Z odpovedí na tieto otázky vyplýva, aké dôležité je zachovať toto dedičstvo aj pre budúce generácie.

V Záhorskej knižnici (ZK) v Senici je do konca septembra v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva (od 1. do 28. septembra 2018) otvorená výstavka kníh. Je v Regionálno-bibliografickom oddelení ZK v Senici a z jeho fondov. Prezentuje historickú tlač. Nájdeme tam diela osobností, ktoré prekročili svojím významom a dielom hranice nášho mesta, regiónu Záhoria či Slovenska. A viacerí sa zapísali aj do národnooslobodzovacieho a národno-uvedomovacieho zápasu v bývalom Rakúsko-Uhorsku v rokoch 1848/1849. Niektoré z osobností sa zaslúžili o významné miesto v kontexte diplomacie, histórie či archeológie v rámci Európy.
Knihovníčka Alena Švecová pri návšteve výstavy v ZK reaguje na mnohé otázky čitateľov. Jedného z nich, Jána Ďuriša, bývalého technika zo Slovenského hodvábu Senica, teraz už dôchodcu, sme sa spýtali, čo ho na výstavu priviedlo. Zaujíma sa o regionálnu históriu. Neraz za ňou putuje aj do vzdialených archívov po Slovensku. Zaujíma sa aj tiež o osobnosť organára–výrobcu organov z Brezovej pod Bradlom Martina Šaška, ale aj o iných. Nedávno študoval podklady vo fondoch Matice slovenskej v Martine. Svoj záujem o históriu sa u Jána Ďuriša vraj prehĺbil, keď začal pátrať po rodinnom rodokmeni. V ňom ako rodák z Podkylavy našiel i renomovanú osobnosť advokáta, právnika a hudobného skladateľa Štefana Fajnora, rodáka z Brezovej pod Bradlom žijúceho v Senici. U Fajnora bol advokátskym koncipientom Pavol Országh, budúci veľký slovenský básnik P. O. Hviezdoslav. Štefan Fajnor bol mladším bratom praprastarej mamy Jána Ďuriša - Kataríny Fajnorovej.
Advokát Štefan Fajnor bol známy aj tým, že obetavo obhajoval pri konfliktoch s uhorskou vrchnosťou Štúrovcov a iné osobnosti národného hnutia u nás. Je pochovaný v Senici a z hľadiska kultúrneho dedičstva je skutočne výnimočnou osobnosťou. Bol totiž tiež zberateľom ľudových piesní . A ako hudobný skladateľ je spoluautorom jednej z najznámejších slovenských umelých piesní. Zhudobnil verše Karola Kuzmányho, a tak nám spolu zanechali významný hudobný skvost – hymnickú pieseň Kto za pravdu horí.

Text: Milan Soukup
Foto: Milan Soukup, archív ZK

 

{gallery}20180904_vystavka{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.