Dni kroja 11. mája v Senici - Ideálne spojená výstava Prietržský kroj s prezentáciou knihy Mojmíra Benžu Tradičný odev Záhoria

Dni kroja 11. mája v Senici - Ideálne spojená výstava Prietržský kroj s prezentáciou knihy Mojmíra Benžu Tradičný odev Záhoria

V senickom Mestskom kultúrnom stredisku sa v piatok 11. mája 2018 podvečer uskutočnili dve podujatia v rámci Dní kroja, ktoré sa 4. mája začali v Záhorskom osvetovom stredisku otvorením výstavy Ľudový odev na Záhorí. Najskôr otvorili výstavu Prietržský kroj vo fotografiách Miroslava Bartánusa a po nej do spoločnosti uviedli novú knihu etnológa PhDr. Mojmíra Benžu, PhD. - Tradičný odev Záhoria. Spoluorganizátormi boli Trnavský samosprávny kraj, Záhorské múzeum v Skalici, Záhorská knižnica, Záhorské osvetové stredisko, Mestské kultúrne stredisko v Senici a Občianske združenie Petrus z Prietrže.

Pri otvorení výstavy fotografií za účasti autora Miroslava Bartánusa z Liptovských Sliačov sa kroje prezentovali aj naživo. Obetaví Prietržania, aj s hudobným sprievodom, predviedli sviatočné i pracovné kroje na symbolickej komentovanej „módnej prehliadke“, o ktorú sa postarali „modely“ viacerých prietržských generácií. Nechýbali ženy, ktoré kroj celoročne nosia, šijú a starajú sa o ne a záleží im na tom, aby tradícia nosenia krojov z ich obce nevymizla.
Na podujatí vo foyeri Domu kultúry, ktoré otvorila riaditeľka ZOS Senica RNDr. Ľubica Krištofová, sa zúčastnil aj podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Pavol Kalman, primátor Senice Mgr. Branislav Grimm, starostka Prietrže Ing. Dana Blažková, predsedníčka OZ Petrus Ing. Kvetoslava Jablonická a ďalší hostia.
V spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Senici potom uviedli do spoločnosti novú knihu etnológa PhDr. Mojmíra Benžu, PhD. - Ľudový odev Záhoria. O hudobno-folklórny úvod sa postarala Ľudová hudba súboru Skaličan pod vedením PhDr. Petra Michaloviča (zástupcu riaditeľky Záhorského múzea v Skalici) so speváčkami Máriou Marťanovou a Alžbetou Michalovičovou a hudobníkmi Petrom Zelenkom a Antonom Pavčom.
„Iba pred týždňom sme si pripomenuli už 99. výročie úmrtia generála, vedca a diplomata a spoluzakladateľa nášho prvého spoločného štátu - Milana Rastislava Štefánika. Jedným z odkazov, ktoré nám zanechal je aj myšlienka – „Slúž kráse a šír šťastie!“ Dnešným stretnutím s pánom Mojmírom Benžom sa tiež o niečo také pokúsime,“ uviedol moderátor Milan Soukup.
PhDr. Mojmír Benža, PhD. je rodák zo Senice. Odbor národopis / etnológiu absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V rokoch 1964 až 1980 bol odborným pracovníkom Slovenského národného múzea v Martine. Od roku 1980 až do roku 2012 pracoval ako vedecký pracovník Ústavu etnológie SAV. V súčasnej dobe už je len emeritný vedecký pracovník Ústavu etnológie SAV.
Počas svojho profesijného života sa venoval viacerým témam, ktorých výpočet, ako aj výpočet publikácií na ktorých sa autorsky alebo aj redaktorsky podieľal by bol veľmi dlhý. Spomeniem preto len tie najvýznamnejšie – Etnografický atlas Slovenska, Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, Atlas tradičnej kultúry slovenských menšín v strednej a južnej Európe a práce z posledných rokov. Na prvom mieste je to Elektronická encyklopédia tradičného odevu Slovenska, ktorá má tri tisíc hesiel a od r. 2013 je prístupná na webovej stránke Ústredia ľudovo-umeleckej výroby. V roku 2015 mu ÚĽUV vydal monografiu Tradičný odev Slovenska, ktorá vyšla paralelne v slovenskom i v anglickom jazyku. Treťou jeho prácou, o ktorej sa hovorilo najviac, je publikácia Tradičný odev Záhoria, ktorú koncom minulého roka vydalo Záhorské múzeum v Skalici.
Za svoju dlhoročnú prácu bol Mojmír Benža viackrát ocenený rôznymi cenami. Z nich spomeniem len Zlatú medailu Slovenskej akadémie vied za celoživotný prínos k rozvoju vedy na Slovensku z roku 2016, najvyššie ocenenie, ktoré môže udeliť Slovenská akadémia vied.
Primátor Senice Branislav Grimm zablahoželal pánu Mojmírovi Benžovi k nedávnym 77. narodeninám. Ocenil, že novou knihou zviditeľnil i Senicu i Záhorie. Potom spoločne s primátorom aj ďalšie osobnosti za spoluorganizátorov podujatia uviedli knihu do spoločnosti. Za vydavateľa – Záhorské múzeum v Skalici etnologička Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD., za Záhorské osvetové stredisko v Senici riaditeľka RNDr. Ľubica Krištofová a za Záhorskú knižnicu v Senici riaditeľka Mgr. Katarína Soukupová knihe na ceste k čitateľom zaželali dobrý štart. Hudbou odprevadil knihu do spoločnosti duet skalických speváčok Mária Marťanová s Alžbetou Michalovičovou s Ľudovou hudbou súboru Skaličan.
Etnológ Mojmír Benža odpovedal na otázky moderátora, ozrejmil viacero zaujímavostí o práci na knihe, jej špecifikách. „Tá kniha je zaujímavá svojou koncepciou. Väčšina publikácií o krojoch, ktoré vyšli v posledných rokoch, hlavne z oblasti severozápadného Slovenska, z Kysúc, z okolia Žiliny, z okolia Ilavy, je koncipovaná tak, že tú oblasť si autor alebo autorky, rozdelia na menšie celky, podľa obcí, ktoré spája nejaký spoločný charakter kroja. Potom každú skupinku opisujú zvlášť. Ja som pri Záhorí zvolil obrátený postup. Snažil som sa každú odevnú súčiastku za celé Záhorie opísať naraz. Takisto každý druh všedného alebo pracovného, sviatočného alebo svadobného odevu, ako to vyzeralo na celom Záhorí. Čiže, táto práca je založená na dôslednej analýze, ale vytvára syntézny obraz, ako to bolo na celom Záhorí v každom druhu, v každej odevnej súčiastke. Pretože si myslím, že ten obraz je takto zaujímavejší a hlavne že tie údaje sa neopakujú.“ Zdôveril sa M. Benža.
Pri otázke z auditória, či sám mal dakedy kroj oblečený, prezradil, že to bolo iba dva razy v živote. Z toho jedenkrát bol dokonca oblečený do ženského kroja. Jeho spolužiak Miroslav Kovárik z Jedenásťročnej strednej školy v Senici, kde maturoval M. B. pred 60 rokmi, ho pri absencii dievčat v ich triede podnietil k tomu kroku. A tak pri tejto spomienke nechýbal úsmev ani na tvárach poslucháčov ani na tvári etnológa. Pán Benža vyzdvihol, že podujatie Prietržanov bolo ideálnym spojením s prezentáciou jeho knihy a na besede krojovaní Prietržania mohli ukážkami čo-to dokumentovať. Kroje z novej knihy počas besedy Ivan Fodor premietal na veľkorozmerné plátno na pódiu za besedujúcimi.
Do budúcich rokov sme nášmu významnému rodákovi PhDr. Mojmírovi Benžovi, PhD. zaželali „pevné zdravie, a nejakú knihu ešte navyše.“ Vydarené podujatie Dní kroja v spoločenskej sále Domu kultúry v Senici za zvukov Ľudovej hudby súboru Skaličan vyvrcholilo autogramiádou a predajom kníh z produkcie Záhorského múzea v Skalici vrátane novinky uvedenej práve do spoločnosti.

Text: Milan Soukup
Foto: Milan Soukup, Branislav Šimlinger

 

{gallery}20180514_kroj{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.