Dni otvorených dverí v galérii so Záhorskou knižnicou v Senici

Dni otvorených dverí v galérii so Záhorskou knižnicou v Senici

Workšop so sklárom, fotografom a literátom Markom Trizuljakom

Piatočné popoludnie 20. mája 2016 v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici malo v programe dve podobné stretnutia. Na prvom o dielach Marka Trizuljaka – sklára, fotografa a literáta a maliarky a reštaurátorky Miroslavy Trizuljakovej uprostred i spoločnej výstavy „Asymetrie“ na workšope diskutovali deti – budúci výtvarníci.  A po nich podvečer aj dospelí výtvarníci z klubov v Skalici a Senici.
Popoludní do galérie zavítala skupina detí z výtvarného odboru spolu s riaditeľkou Základnej umeleckej školy z Brezovej pod Bradlom Janou Kazičkovou. Na workšope besedovali s „ujom výtvarníkom.“ Ako sa k výtvarnému umeniu dostal, ako vznikali vystavené diela, prečo mu učarilo sklo, keďže navštevoval  sklársku priemyslovku v Železnom Brode. Ako to fungovalo so vzťahmi v rodine medzi ôsmimi súrodencami, keď Marek Trizuljak vyrastal ako syn zo známej výtvarníckej rodiny. Mama Eva Trizuljaková bola v Československu priekopníčkou v tvorbe artprotisov, otec Alexander Trizuljak je popri iných významných dielach aj autorom sochy Víťazného vojaka na Slavíne v Bratislave (1957-1960).

Učiteľka a riaditeľka ZUŠ v Brezovej pod Bradlom Jana Kazičková aj ako výtvarníčka s deťmi sa s vystavujúcim umelcom zhovárali o všeličom. Do dialógu sa zapojila výtvarníkova dcéra. Deti sa dozvedeli aj o spolužití, symbióze aj o vzájomnej tvorivej podpore v rodine výtvarníkov Marka a Miroslavy Trizuljakovej, ktorej obrazy sú inšpirované aj jej profesiou reštaurátorky. Vystavené diela inšpirovali k tvorivému dialógu dospelých  (knihovníkov zo Záhorskej knižnice v Senici aj odborných pracovníkov ZGJM), aj detí – rodiacich sa budúcich výtvarníkov. Dozvedeli sa veľa zaujímavého aj o špecifikách tvorby výtvarných diel zo skla a keramiky.
Podobný dialóg sa rozvíjal aj od 17. hodiny, keď s Markom Trizuljakom o jeho a manželkiných vystavených dielach hovorili postupne členovia klubov výtvarníkov zo Skalica a Senice. Najmä Markove fotografie Skaličanov podnietili k množstvu otázok. Podobne členovia občianskeho združenia SenArt, klubu výtvarníkov zo Senice, prešli výstavou spolu s riaditeľom galérie Štefanom Zajíčkom a výtvarníkom Markom Trizuljakom. Takmer celý klub SenArt prežíval na stretnutí v galérii chvíle podnecujúce poznanie výtvarných techník a postupov, a podujatie ponúkalo inšpirpirácie pre ďalšiu tvorbu buď použitými doteraz nevyskúšanými technikami, alebo námetmi.
Podvečerné stretnutie s tvorbou Márie Trizuljakovej a Marka Trizuljaka (a s ním osobne) v Záhorskej galérii Jána Mudrocha 20. mája 2016 v Senici patrílo medzi vydarené. A bolo nesmierne obetavé aj od vystavujúceho autora, že z programu „nezdupkal“, hoci mohol. Veď v ten deň o 18. hodine v Bratislave reinštalovali pri Slovenskej filharmónii výstavu sochárskych portrétov významných hudobných osobností z dielne jeho otca Alexandra Trizuljaka (1921-1990) k nedožitým 95. narodeninám.
Tohto roku 90-ročná Markova mama Eva Trizuljaková bola jednou z prvých žiačok vysokoškolského pedagóga sotinského rodáka národného umelca Jána Mudrocha (1909-1968) a jeho otec Alexander Trizuljak bol pedagogickým kolegom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde bol Ján Mudroch prvým  rektorom. Brat Marka Trizuljaka Klement Trizuljak ako architekt je tvorcom Kostola svätých Cyrila a Metoda v Senici – Sotine, v Mudrochom rodisku.
Na stretnutí s dospelými výtvarníkmi zo Senice a Skalice sa pri neformálnej autogramiáde sklár, fotograf aj literát (básnik i prozaik) Marek Trizuljak, žijúci v Seničke na Hanej neďaleko Olomouca, podpisoval aj do svojej knižky inšpirovanej nielen výtvarným umením - „Většoumělec“, ako sa v nej autor vyjadril, „určenej k obveselení...“

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20160520_trizuljak{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.