Dni otvorených dverí galérie so Záhorskou knižnicou v Senici

Dni otvorených dverí galérie so Záhorskou knižnicou v Senici

Uznanie odkazu výrobcu dychových hudobných nástrojov Theodora Lotza (1746-1792)

Hudobníci Ronald  Šebesta (1967) a Róbert Šebesta (1971) sú zo Senice. Pôsobia ako pedagógovia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a Akadémii umení v Banskej Bystrici. Ako koncertní umelci spolu s Rakúšanom Sylvestrom Perschlerom (1988) v zoskupení LOTZ TRIO rozvíjajú  odkaz génia hudby Wolfganga Amadea Mozarta (1756-1791) a skladateľa, hudobníka i výrobcu drevených hudobných nástrojov Theodora Lotza (1746-1792), ktorý bezmála polovicu najproduktívnejšieho veku prežil v Bratislave (Prešporku).
Časový návrat prostredníctvom interpretačného umenia súčasnosti do hudobnej histórie absolvovali návštevníci Dní otvorených dverí v galérii počas koncertu Lotz tria v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici v sobotu 21. mája 2016 o 18. hodine.

Ronald a Róbert Šebestovci študovali na konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave a študijnými pobytmi u významných hudobných pedagógov vo Francúzsku (v regióne Bolougne a v Paríži) sa vypracovali na renomovaných interpretov v hre na klarinet a basetový roh. Tretím z Lotz Tria je rodák z Viedne, ktorý cestu k svojmu majstrovstvu v hre na klarinet začal už ako 9-ročný a hudobné vzdelanie zavŕšil na Univerzite v Grazi a u profesora Johanna Hindlera z Viedenského filharmonického orchestra. Všetci traja interpreti majú za sebou úspešné účinkovanie v popredných rozhlasových orchestroch a renomovaných hudobných telesách svojich krajín a koncertujú s úspechmi doma i v zahraničí.
Na koncerte v galérii sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí o basetovom rohu a úspechoch Theodora Lotza, rodáka z Nemecka, ktorý (súc protestant) nenašiel primerané postavenie v dominantne katolíckom Rakúsku a hľadal tvorivé uplatnenie v Prešporku. Nakoniec jeho kvality uznali aj oficiálne hudobné kruhy (odozvou v dobovej tlači).  Šíreniu odkazu hudobnej osobnosti sa bratia Šebestovci venujú v občianskom združení Spoločnosť Theodora Lotza. „Basetový roh je akýmsi druhom klarinetu v hlbšej altovo - basetovej polohe, ktorý bol pravdepodobne vynájdený v Passau (v rozmedzí rokov 1760 - 70), odkiaľ sa šíril po Dunaji do Viedne a oblasti dnešného Nemecka. Na začiatku 80. rokov 18. storočia sa na jeho zdokonalení významne podieľal dvorný nástrojár Theodor Lotz, po ktorom je pomenovaný ansámbel Lotz Trio. Tento skvelý nástrojár pôsobiaci v Bratislave a vo Viedni bol súčasťou unikátnej spolupráce trojice mimoriadne talentovaných ľudí v oblasti hudby – s virtuózom Antonom Stadlerom (1753-1812) a skladateľom W. A. Mozartom.“ Dozvedeli sme sa od Róberta Šebestu. Významnú časť života prežil T. Lotz v Bratislave, kde pôsobil (1776–1783) aj ako klarinetista a skladateľ v orchestri kardinála Jozefa Batthyányho (1727-1799).
Ronald a Róbert Šebestovci spolu so Sylvestrom Perschlerom v Senici  na koncerte  nazvanom „Zázračný svet basetových rohov“ zahrali skladby uvádzané v  šľachtických a slobodomurárskych kruhoch na koncertoch i na počúvanie pri stolovaní. Zaznel výber z diela Juraja Družeckého (1745-1819), autora Mareka Piačeka (1972) a najmä obľúbeného hudobného velikána Wolfganga Amadea Mozarta (z cyklu 25 diel pre 3 basetové rohy). Čerešničkou na tejto hudobnej „koncertnej torte“ boli v podaní slovensko-rakúskeho LOTZ TRIA dobové úpravy z Mozatových opier Čarovná flauta a Figarova svadba. A hodno podčiarknuť, že pri tomto návrate súčasných interpretov do hudobnej minulosti umelci zahrali na basetových rohoch - replikách historických dychových nástrojov, ktoré sa našli na hrade Krásna Hôrka.

Text: Milan Soukup
Foto: Ľubomír Jarábek

 

{gallery}20160521_lotz{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.