Kniha Záhoria 2012 - nominácie

Kniha Záhoria 2012 - nominácie

Propozície k súťaži

 

Brezina: Peter: Harmonizujúce dielo františkánov v Skalici.
  Brück, Miroslav: Podstata rieky.   Dinka, Pavol: Besy kapitalizmu alebo Začiatok novej éry.
         
Brezina: Peter: Harmonizujúce dielo františkánov v Skalici.   Brück, Miroslav: Podstata rieky.   Dinka, Pavol: Skalica a Skaličania v literatúre.
         
Mokrý Háj: Ateliér knihy, 2012.
Monografia poskytuje ucelený dejinný prehľad o skalických františkánoch a približuje osudy niektorých významnejších predstaviteľov.
  Levoča: Modrý Peter, 2012.
Básnická zbierka.
  Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2012.
Pavol Dinka, spisovateľ literatúry faktu a publicista, sa podujal vo svojej ôsmej knihe na neľahkú úlohu: prostredníctvom rozhovorov s významnými zahraničnými a domácimi intelektuálmi – filozofmi, sociológmi, politológmi a ekonómami (M. Albert, V. Bělohradský, Ľ. Blaha, M. Hartmann, M. Hauser, L. Hohoš, M. Hrubec, J. Keller, O. Krejčí, R. Michelko, C. Offe, J. D. Rendtorff, W. Robinson, D. Schweickart, I. Švihlíková, S. Žižek) – predstaviť smerovanie súčasného kritického myslenia vo svete.
         
Dinka, Pavol: Skalica a Skaličania v literatúre.
  Drahošová, Viera: Daniel Gabriel Lichard.
  Fialová, Ivana - Ragač, Radoslav, - Veřeka, Marek: Panstvá Františka Štefana Lotrinského na oboch brehoch rieky Moravy.
         
Dinka, Pavol: Skalica a Skaličania v literatúre.   Drahošová, Viera: Daniel Gabriel Lichard.   Fialová, Ivana - Ragač, Radoslav, - Veřeka, Marek: Panstvá Františka Štefana Lotrinského na oboch brehoch rieky Moravy.
         
Bratislava: Formát, 2012.
Všetky literárne, historické, popularizačné či hudobné zmienky o Skalici a Skaličanoch spracoval vo svojej knihe P. Dinka veľmi pútavo, s väzbou na bohaté dejiny a príslušné lokálne danosti a súvislosti.
  Trnava:Úrad TTSK, [2012].
Zborník z konferencie pri príležitosti 200. výročia narodenia a 130. výročia úmrtia Daniela Gabriela Licharda.
  Skalica: Regionálna rozvojová agentúra, 2012.
Publikácia sa venuje hospodárskym dejinám panstiev Holíč, Šaštín, Hodonín a Veľké Pavlovice v období pôsobenia Františka Štefana Lotrinského. Súčasťou publikácie je metodická príručka a pracovné zošity.
         
Hazucha, Miroslav: Inšpiroval generácie žiakov.   Hoferka, Martin: Koválov.   Hofmanová, Alena:  Angličtina polopate.
         
Hazucha, Miroslav: Inšpiroval generácie žiakov.   Hoferka, Martin: Koválov.   Hofmanová, Alena: Angličtina pre deti. 1.
         
Jablonica: Obec Jablonica, 2012.
Kniha je venovaná pamiatke Felixa Rímeša, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o kultúrny a športový rozvoj Jablonice od roku 1946 na polstoročie.
  Skalica: Záhorské múzeum, 2012.
Publikácia je zameraná na históriu obce z pohľadu duchovného života od najstarších čias a najdôležitejšie udalosti v obci až po súčasnosť.
  Senica:  Alena Hofmanová, 2012.
Kompletný prehľad gramatiky anglického jazyka.
         
Hofmanová, Alena: Angličtina pre deti. 1.   Hofmanová, Alena: Angličtina pre deti. 2.   Hofmanová, Alena: Matematika polopate.
         
Hofmanová, Alena: Angličtina pre deti. 1.   Hofmanová, Alena: Angličtina pre deti. 2.   Hofmanová, Alena: Matematika polopate.
         
Senica:  Alena Hofmanová, 2012.
Angličtina pre deti 1. až 6. ročníka ZŠ.
  Senica:  Alena Hofmanová, 2012.
Angličtina pre deti 7. až 9. ročníka ZŠ.
  Senica:  Alena Hofmanová, 2012.
Názorné systémové logické riešenia slovných úloh ZŠ.
         
Hofmanová, Alena: Nemčina polopate.
  Hofmanová, Alena: Nemčina pre deti. 1.
  Hofmanová, Alena: Nemčina pre deti. 2.
         
Hofmanová, Alena: Nemčina polopate.   Hofmanová, Alena: Nemčina pre deti. 1.   Hofmanová, Alena: Nemčina pre deti. 2.
         
Senica:  Alena Hofmanová, 2012.
Kompletný prehľad gramatiky nemeckého jazyka.
  Senica:  Alena Hofmanová, 2012.
Učebnica nemčiny pre deti.
  Senica:  Alena Hofmanová, 2012.
Učebnica nemčiny pre deti.
         
Hofmanová, Alena: Ruština polopate.
  Hudobné udalosti na Slovensku 2013.
  Chocholáčková, Jozefa: Maľované z kolísky.
         
Hofmanová, Alena: Ruština polopate.   Hudobné udalosti na Slovensku 2013.   Chocholáčková, Jozefa: Maľované z kolísky.
         
Senica:  Alena Hofmanová, 2012.
Kompletný prehľad gramatiky ruského jazyka.
  Bratislava: Hudobné centrum, 2012.
Prehľad hudobných udalostí v roku 2013 na Slovensku.
  Skalica: Mesto Skalica, Materská škola, Námestie slobody 10, 2012.
Kniha ako učebná pomôcka je určená deťom predškolského veku, ale i deťom mladšieho školského veku.
         
Jabuoňické všelico 1262-2012.
  Jamárik, Vladimír: Sobotište.
  Janáčková, Dana: Ludmila Kovářiková.
         
Jabuoňické všelico 1262-2012.   Jamárik, Vladimír: Sobotište.   Janáčková, Dana: Ludmila Kovářiková.
         
Jablonica: Obec Jablonica, 2012.
Monografia z dejín obce Jablonica.
  Sobotište: Obec Sobotište, 2012.
Publikácia načrtáva minulosť obce Sobotište a jeho okolia od pravekého osídlenia až po súčasnosť.
  Trnava: Trnavský samosprávny kraj; Senica: Záhorská galéria,  2012.
Katalóg výstavy.
         
Juráňová, Jana: Mojich sedem životov.
  Juráňová, Jana: Utrpenie starého kocúra.   Kalendárium obce Unín.
         
Juráňová, Jana: Mojich sedem životov.   Juráňová, Jana: Utrpenie starého kocúra.   Kalendárium obce Unín.
         
Bratislava: Aspekt, 2012.
Knižný rozhovor so známou tvárou Kultúrneho života a Slobodnej Európy – novinárkou, redaktorkou, prekladateľkou a filmovou i politickou publicistkou Agnešou Kalinovou, je prvou publikáciou nového radu Rozhovory ASPEKTU.
  Bratislava: Aspekt, 2012.
Mierne detektívna novela o zákulisí literárneho sveta s jeho snobizmom a egocentrizmom, predovšetkým však o schopnosti slova – aj toho literárneho - ubližovať.
  Unín: Obec Unín, 2012.
Publikácia o histórii obce.
         
Kassayová, Anna: Čo vŕta v hlave žene po päťdesiatke.
  Kvapilová, Terézia: Prez Závody je chodníček, za Závody kríž.  
Laciková, Zdenka: Šla dážďovka na ryby.
         
Kassayová, Anna: Čo vŕta v hlave žene po päťdesiatke.   Kvapilová, Terézia: Prez Závody je chodníček, za Závody kríž.   Laciková, Zdenka: Šla dážďovka na ryby.
         
Skalica: Záhorské múzeum, 2012.
Spomienky autorky na svoje detstvo a mladosť.
  Ľubľana: KUD Apokalipsa, 2012.
Zbierka ľudových piesní zo Závodu.
  Holíč: Forza Slovakia, 2012.
Básničky a riekanky pre najmenšie deti.
         
Literárna Senica Ladislava Novomeského 2012.   Marián Komáček - Grafika & maľba.   Mikuš, Tibor:  Kultúrno-historický kalendár Trnavského samosprávneho kraja.
         
Literárna Senica Ladislava Novomeského 2012.   Marián Komáček - Grafika & maľba.   Mikuš, Tibor:  Kultúrno-historický kalendár Trnavského samosprávneho kraja.
         
Senica: Záhorská knižnica, 2012.
Výber víťazných prác celoslovenskej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2012.
  [Bratislava]: Marián Komáček, Trnava: Trnavský samosprávny kraj, Senica: Záhorská galéria, Bratislava: Base et Silhouette, 2012.
Monografia približuje  čitateľovi dynamické, expresívne, grafické a maliarske dielo známeho slovenského grafika Mariána Komáčka.
  Trnava: TSK, 2012.
Prehľad najvýznamnejších osobností, významných inštitúcií, škôl, domovov sociálnych služieb, kultúrnych súborov, zborov a záujmových združení, ktoré pôsobia na území celého regiónu.
 
         
Mikuš, Tibor: Rodný môj kraj.
  Mišovičová, Kristína: Vráť mi moje sny.   Náhlík, Marián: Koválovec.
         
Mikuš, Tibor: Rodný môj kraj.   Mišovičová, Kristína: Vráť mi moje sny.   Náhlík, Marián: Koválovec.
         
Trnava: Trnavský samosprávny kraj; Senica: Záhorská galéria,  2012.
Nové vydanie knihy o Trnavskom samosprávnom kraji obsahuje aj DVD s dokumentárnym filmom Pavla Dvořáka. V druhom vydaní knihy  pribudli ďalšie informácie o kraji a fotografie o Trnavskom samosprávnom kraji.
  Bratislava: Motýľ, 2012.
Príbeh Leny, ktorá odhaľuje rodinné tajomstvo.
  České Budějovice: Nová Forma, 2012.
Monografia približuje dianie v obci Koválovec od najstarších čias až po súčasnosť.
         
Náhliková, Alica: Básničky do detskej izbičky.   Novomeský, Ladislav: Dom kde žijem.   Pružinec, Tomáš - Škripek, Branislav - Máhrik, Tibor - Bača, Jaroslav: Oblečení vo viere.
         
Náhliková, Alica: Básničky do detskej izbičky.   Novomeský, Ladislav: Dom kde žijem.   Pružinec, Tomáš - Škripek, Branislav - Máhrik, Tibor - Bača, Jaroslav: Oblečení vo viere.
         
Bratislava: Príroda, 2012.
Básničky pre deti predškolského a mladšieho školského veku.
  Košice: Európsky dom poézie, 2012.
Básnický výber je rekonštrukciou poslednej básnickej knihy,  ktorú Laco Novomeský nestihol dokončiť.
  Kežmarok: ViViT, 2012.
Čo je vlastne viera? Vyznanie štyroch kazateľov z rôznych kresťanských spoločenstiev.
         
Rajec, Fero: Vtedy na Záhorí, alebo, Tá fľaša mení situáciu.   Senické zlaté jabĺčko.
  Stanislav, Pavol: Prílivy a odlivy.
         
Rajec, Fero: Vtedy na Záhorí, alebo, Tá fľaša mení situáciu.   Senické zlaté jabĺčko.   Stanislav, Pavol: Prílivy a odlivy.
         
[Holíč]: Fero Rajec, 2012.
Slovenský spisovateľ Fero Rajec vydáva knihu Vtedy na Záhorí alebo Tá fľaša mení situáciu. Aj jeho prvotina, ktorú vydal v roku 2005 a zväčša sa predávala len na Záhorí, vyšla pod rovnakým názvom. Tentoraz ide o nové prepracované a rozšírené vydanie poviedkovej humornej knihy, v ktorej bude oveľa menej írečitej záhoráčtiny, pretože podaktorým čitateľom bola na prekážku. Nové upravené vydanie knihy bude zrozumiteľné pre všetkých slovenských čitateľov od Holíča až po Čiernu nad Tisou.
  Senica: Základná umelecká škola, 2012.
6. ročník výtvarnej a speváckej súťažnej prehliadky žiakov senických škôl.
  Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2012.
Najnovšia básnická zbierka Pavla Stanislava , vydaná v zrkadlovom preklade v anglickom jazyku.
         
Šimek, Ján: Jakubov.   Šurina, Ľudovít: Les plný rozprávok.
  Valábek, Marián: Národná svätyňa Šaštín-Stráže.
         
Šimek, Ján: Jakubov.   Šurina, Ľudovít: Les plný rozprávok.   Valábek, Marián: Národná svätyňa Šaštín-Stráže.
         
Jakubov: Obec Jakubov, 2012.
Monografia obce.
  [Zvolen]: NLC, 2012.
Autorské rozprávky z lesa.
  Bratislava: Slovart, 2012.
V prvej polovici 18. storočia postavili v obci Šaštín veľkolepý chrám a kláštor pavlínov, v roku 1762 ho posvätili a na hlavnom oltári umiestnili sochu Sedembolestnej Panny Márie. V čase II. Vatikánskeho koncilu za pontifikátu pápeža Pavla VI. v roku 1964 sa z chrámu stala bazilika minor a napriek nepriaznivej politickej situácii neprestala byť útočiskom pre pútnikov. Publikácia predstavuje túto baziliku ako najvýznamnejšie pútnické miesto na Slovensku, kde sa každoročne stretávajú tisíce veriacich, ale aj ako historický, umelecký a architektonický skvost.
         
Vencálek, Jaroslav: Trnavský kraj - genius loci.   Zajíček, Štefan: 19. členská výstava fotoklubu Retina Senica pri príležitosti 70. výročia jeho založenia.
  Zajíček, Štefan: Jozef Kostka - klasik slovenskej sochárskej moderny.
         
Vencálek, Jaroslav: Trnavský kraj - genius loci.   Zajíček, Štefan: 19. členská výstava fotoklubu Retina Senica pri príležitosti 70. výročia jeho založenia.   Zajíček, Štefan: Jozef Kostka - klasik slovenskej sochárskej moderny.
         
Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2012.
V knihe Trnavský kraj - genius loci má čitateľ možnosť zoznámiť sa prostredníctvom siedmich krajinných celkov s množstvom detailných regionálnych informácií.
  Senica: Mesto Senica, 2012.
Katalóg výstavy.
  Trnava: TSK, 2012.
Katalóg výstavy.
         
Závodný, Andrej: Hydronymia slovenskej časti povodia Moravy.   Malacky a okolie. 5.   Šimkovič, Oto: V objatí rieky Moravy.
         
Závodný, Andrej: Hydronymia slovenskej časti povodia Moravy.   Malacky a okolie. 5.   Šimkovič, Oto: V objatí rieky Moravy.
         
Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012.
Spracovaný a analyzovaný hydronomastický materiál v monografii je výsledkom archívneho a terénneho výskumu v záhorskom regióne a na myjavsko-brezovských kopaniciach od roku 2004.
  Malacky: Mestské centrum kultúry; Malacky: Múzeum Michala Tillnera, 2012.
Piaty historický zborník Malacky a okolie, ktorého nosnou témou je židovská problematika.
  Bratislava: Mgr. Oto Šimkovič, 2012.
Čítanie o minulosti a prítomnosti najzápadnejšej obce na Slovensku Záhorskej (Uhorskej) Vsi a Záhoria.
, Alena: Angličtina pre deti. 2.

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.