Kniha Záhoria 2013 - nominácie

Kniha Záhoria 2013 - nominácie

Propozície k súťaži

 

Krivský, Dušan:
Blb nového typu.
  Fordinálová, Eva:
Jozef Ščasný 1813-1889.
  "Vlastenec a európan Vladimír Clementis".
         
Krivský, Dušan: Blb nového typu.   Fordinálová, Eva: Jozef Ščasný 1813-1889.   alt
         
Senica: Vladimír Durlák, 2013.
V knihe autor popisuje svoje obavy z nadvlády elektroniky a z ľudskej lenivosti a pohodlnosti.
  V Skalici: Záhorské múzeum, 2013.
Vydané pri príležitosti spomienkového podujatia k 200. výročiu narodenia Jozefa Ščasného.
  Bratislava: Inštitút ASA, 2012.
Spomienková konferencia konaná pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka.
         
Lukáčková-Mináriková, Viera:
Záhada červených ruží.
  Slaný, Slavo:
Lovec krabov.
  Oľga Bartošíková. Obrazy.
         
Lukáčková-Mináriková, Viera: Záhada červených ruží.   Slaný, Slavo: Lovec krabov.   Oľga Bartošíková. Obrazy.
         
Bratislava: [Lukáčková-Mináriková, Viera], 2013.
Autorka sa v týchto prózach prezentuje ako hľadačka lásky a zmyslu života. Jedno s druhým u nej úzko súvisí.
  [Trnava]: AD TEAM, 2013.
Skutočný príbeh nielen o love krabov a hľadaní zlata na Aljaške, ale i zatajených udalostí spadnutých mrakodrapov v New Yorku.
  Senica: Záhorská galéria, 2013.
Výstava maliarskych diel Oľgy Bartošíkovej je aj náležitým dôstojným pripomenutím jej obdivuhodnej celoživotnej maliarskej cesty.
         
Moja najmilšia knižka: riekanky, hádanky, bájky a rozprávky.
  Nižňanský, Štefan:
O dvanástich trpaslíkoch.
  Mišovičová, Kristína:
Čakanka.
         
Moja najmilšia knižka: riekanky, hádanky, bájky a rozprávky.   Nižňanský, Štefan: O dvanástich trpaslíkoch.   Mišovičová, Kristína: Čakanka.
         
Bratislava: Príroda, 2013.
Zbierka riekaniek, básničiek, hádaniek a bájok pre najmenšie deti.
  Bratislava: Perfekt, 2013.
Po stáročia obklopujú husté borovicové lesy záhorácku osadu Tomky. Sem chodia radi hubári a práve tu sa za vysokým plotom ukrýva tajuplné kráľovstvo, ktorému panuje cap Gregor Veľký. Z veselých dobrodružstiev obyvateľov záhrady sa dozvieš, kde sa ráno zobúdza slnko, ako vznikla dúha a kukučkové hodiny, kde a prečo rastú hríby, kto vymyslel žiarovky, ale aj aké liečivé účinky má zelé, teda kapusta.
  Bratislava: EvitaPress, 2013.
Olívia, úspešná právnička, pracuje ako dobrovoľníčka v krízovom centre pre mladistvé matky. Ani jej mladosť však nebola práve jednoduchá. Ako osamelá matka sa musela vyrovnať so smrťou mamy, s chudobou, s tyranským otčimom.
         
Fordinálová, Eva:
Tajomné pramene v nás.
  Juráňová, Jana:
Nevybavená záležitosť.
  Literárna Senica Ladislava Novomeského.
         
Fordinálová, Eva: Tajomné pramene v nás.   Juráňová, Jana: Nevybavená záležitosť.   Literárna Senica Ladislava Novomeského.
         
Bratislava: Literárne informačné centrum, 2013.
Ako poetka a literárna historička vníma národ a našu národnú históriu? Slovenské cítenie je, podľa nej prepojené s kultúrou a náboženskou vierou.
  Bratislava: Aspekt, 2013.
Juráňová sa ponára do životov iných, aby do nich vtiahla aj nás, so zmyslom pre kontrast detailne konkretizuje priestory, postavy a ich interakcie s okolím.
  Senica: Záhorská knižnica Senica, 2013.
Buletin víťazných prác XXVII. Ročníka autorskej súťaže.
         
Mikuš, Tibor:
Šport v Trnavskom samosprávnom kraji.
  Fordinálová, Eva:
Mystika Záhoria: sondy do súkromnej histórie.
  Mudrochova paleta.
7. medzinárodná súťažná výstava detskej tvorby.
         
Mikuš, Tibor: Šport v Trnavskom samosprávnom kraji.   Fordinálová, Eva: Mystika Záhoria: sondy do súkromnej histórie.   Mudrochova paleta. 7. medzinárodná súťažná výstava detskej tvorby.
         
Trnava: Trnavský samosprávny kraj, 2013.
Motiváciou na vytvorenie tejto publikácie bolo športovcov nielen predstaviť, ale vzdať im úctu a poďakovať im aspoň takouto formou.
  V Skalici: Záhorské múzeum, 2013.
Svoju knihu Mystika Záhoria sa rozhodla autorka doplniť fotografiami autorov z okruhu redakcie a prispievateľov časopisu Záhorie, kde i ona sama dlhé roky publikuje.
  Senica : Základná umelecká škola, [2013].
Výstava maliarskych prác na 7. ročníku medzinárodnej súťažnej výstave detskej tvorby v Senici.
         
Dodávatelia energie vyrobenej z drevnej biomasy na miestnej úrovni.
  Repko, Jozef:
S požehnaním kríža.
  Habán, Miroslav; Otepka, Pavol; Boroš, Ján:
Produkcia biomasy vŕby košikárskej na energetické účely na Slovensku a vo Švédsku.
         
Dodávatelia energie vyrobenej z drevnej biomasy na miestnej úrovni.   Repko, Jozef: S požehnaním kríža.   Habán, Miroslav; Otepka, Pavol; Boroš, Ján: Produkcia biomasy vŕby košikárskej na energetické účely na Slovensku a vo Švédsku.
         
Nitra: Garmond, 2013.
Zoznam dodávateľov energie vyrobenej z drevnej biomasy na miestnej úrovni.
  Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2013.
Život a skutky svätého Klimenta Ochridského.
  Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013.
Práve pestovaná biomasa z rýchlorastúcich drevín na lesnom, alebo poľnohospodárskom pôdnom fonde budú významným zdrojom paliva v rámci regiónu.
         
Vencálek, Jaroslav:
Slovensko-český cezhraničný región genius loci.
  Repko, Jozef:
Slovanský patrón.
  Mlčochová, Jela:
Hádajkove dobrodružstvá.
         
Vencálek, Jaroslav: Slovensko-český cezhraničný región genius loci.   Repko, Jozef: Slovanský patrón.   Mčochová, Jela: Hádajkove dobrodružstvá.
         
V Prešove: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013.
Spokojný život obyvateľov európskej únie nemôže byť len odrazom politickej integrity územia ale výsledkom vnímania jednoty na báze regionálnych prejavov ľudí a ich vzájomnej tolerancie.
  Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2013.
Životopisný román o svätom Vojtechovi, slovanskom patrónovi.
  Senica: Arkus, 2013.
Vášnivý riešiteľ hlavolamov Hádajko, známy z rovnomenného obľúbeného detského časopisu, ktorý na Slovensku vychádza už 6. rok, sa po prvý raz predstavuje aj ako hrdina knihy!
         
Hatala, Marián:
Ľúbostnato.
  Marcela Macharáčková, Štefan Zajíček:
Jozef Kostka: Dielo v čase
  Dolníková, Emília:
1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
         
Hatala, Marián: Ľúbostnato.   Marcela Macharáčková, Štefan Zajíček: Jozef Kostka: Dielo v čase   Dolníková, Emília: 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
         
Bratislava: Trio Publishing, 2013.
Zbierka ľúbostnej poézie s podtitulom tri kapitoly o láske prináša 44 básní, odzrkadľujúcich intímny vzťah muža a ženy.
  Senica: Záhorská galéria Jána Mudrocha, 2013.
Zborník prednášok zo sympózia Jozef Kostka. Dielo v čase je vítaným obohatením doterajšej početnej literatúry o Jozefovi Kostkovi a prispeje aj v budúcnosti k jeho hlbšiemu poznaniu.
  [Trnava: Trnavský samosprávny kraj]: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2013.
Publikácia je dôkazom a svedectvom o pochopení významu a dejinnej výnimočnosti tvorcov našej súčasnej literárnej kultúry a neoceniteľný význam cyrilometodských základov.
         
Odkaz vierozvestcov Cyrila a Metoda dnešku - vyhodnotenie aktivít jubilejného obdobia  2012-2013 I. diel
  Odkaz vierozvestcov Cyrila a Metoda dnešku - vyhodnotenie aktivít jubilejného obdobia  2012-2013 II. diel
  Fordinálová, Eva; Drobná, Eva; Soukupová, Katarína:
Autorské profily III. Osobnosti trnavského regiónu
         
Odkaz vierozvestcov Cyrila a Metoda dnešku - vyhodnotenie aktivít jubilejného obdobia  2012-2013   Odkaz vierozvestcov Cyrila a Metoda dnešku - vyhodnotenie aktivít jubilejného obdobia 2012-2013 II. Diel   Fordinálová, Eva; Drobná, Eva; Soukupová, Katarína: Autorské profily III. Osobnosti trnavského regiónu
         
[Trnava]: Úrad Trnavského samosprávneho kraja, [2013].
Zborník je výstupom z konferencie Odkaz vierozvestcov Cyrila a Metoda dnešku.
  [Trnava]: Úrad Trnavského samosprávneho kraja, [2013].
Zborník je výstupom z konferencie Odkaz vierozvestcov Cyrila a Metoda dnešku.
  [Trnava: HKPS], 2013.
Informačná príručka o autoroch trnavského regiónu, určenú hlavne pre školy a školské zariadenia.
         
Kušnierová, Monika:
Milovať
  Janáčková, Dana:
Vladimír Suchánek. Scénografia
  Skalická vinárska cesta - prepájame vinohradnícke regióny
         
Kušnierová, Monika: Milovať   Janáčková, Dana: Vladimír Suchánek. Scénografia   Skalická vinárska cesta - prepájame vinohradnícke regióny
         
[Trnava: HKPS], 2013.
Zbierka básní je oslavou krásy božej duše v človeku a milovať je jej podstatou.
  Trnava: Trnavský samosprávny kraj: Záhorská galéria Senica, 2013.
Monografia známeho slovenského scénografa Vladimíra Suchánka.
  Kopčany: Partnerstvo pre Horné Záhorie
Neodmysliteľnou súčasťou vinohradníckeho života sú aktivity vínnej cesty Záhorie a miestnych spolkov.
         
Malacky a okolie 6
História 2013
  Sláviková-Rabarová, Helena:
Cestami starého Slovenska
  Handl, Vlado:
Malacké pohľady - výber z článkov
         
Malacky a okolie 6 História 2013   Sláviková-Rabarová, Helena: Cestami starého Slovenska   Handl, Vlado: Malacké pohľady - výber z článkov
         
Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky: Múzeum Michala Tillnera, 2013.
Zborník zahŕňa príspevky s historickými témami a obdobiami, ktoré sa venujú nielen Malackám, ale aj regiónu Záhorie.
  Prešov: Michal Vaško - Vydavateľstvo, 2013.
Legendy z cyrilo-metodských čias.
  V Malackách: MLOK, 2013.
Kniha ponúka výber z článkov z dejín mesta Malacky a jeho obyvateľov.
         
Juríčková, Božena:
Jana Hojstričová
Ľudský scan
  Mrva, Ivan:
Za mostom - Hinter der Brücke
  Juríčková, Božena:
Generačná sonda
         
Juríčková, Božena: Jana Hojstričová Ľudský scan   Mrva, Ivan: Za mostom - Hinter der Brücke   Juríčková, Božena: Generačná sonda
         
Senica: Záhorská galéria Jána Mudrocha, 2013.
Katalóg z výstavy fotografií Jany Hostričovej v Záhorskej galérií.
  Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2013.
Publikácia slúži na budovanie turisticky atraktívnej ponuky cestovného ruchu v lokalite cyklomosta Devínska Nová Ves.
  Trnava: Trnavský samosprávny kraj: Záhorská galéria Senica, 2013.
Stretnutie s dielom dvanástich výtvarných umelcov narodených počas 2. svetovej vojny.
         
Po stranách Moravy
  Stupava - história, pamiatky, osobnosti, príroda
  Brück, Miroslav:
Žmurknutie z večnosti
         
Po stranách Moravy   Stupava - história pamiatky osobnosti príroda   Brück, Miroslav: Žmurknutie z večnosti
         
Skalica: Forza Slovakia, 2013.
Zborník veršov účastníkov 2. ročníka letného medzinárodného poetického festivalu.
  Stupava: Občianske združenie Pourt Art, 2013.
Zborník príspevkov ku kultúrnym dejinám a prírodnému bohatstvu mesta Stupava.
  Bratislava: Ikar, 2013.
Novela Žmurknutie z večnosti je príbehom muža, ktorý sa po nečakanom rozvode a problémoch na pracovisku ocitne v náručí prostitútky.
         
Švenková, Viera:
Anička má bračeka
  Wagnerová, Dagmar:
Potykajme si Eros!
  SK 21: Twenty one Slovak artists.
         
Švenková, Viera: Anička má bračeka   Wagnerová, Dagmar: Potykajme si Eros!   SK 21: Twenty one Slovak artists.
         
Bratislava: Sen, 2013.
Ďalšie pokračovanie krátkych príbehov pre deti s krásnymi ilustráciami Zdenky Lacikovej.
  Bratislava: Sen, 2013.
Zbierka aforizmov čitateľa naláka na erotiku a je rozdelená do piatich zaujímavých častí. Ilustrovala Zdenka Laciková.
  Bratislava: Jaga group, 2013.
Publikácia prezentuje najvýznamnejšie diela a výstavy 21 súčasných popredných slovenských umelcov.

 

SK 21: twenty one Slovak artist.

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.