Knihovníci Trnavského kraja absolvovali odbornú exkurziu do knižníc v Komárne

Knihovníci Trnavského kraja absolvovali odbornú exkurziu do knižníc v Komárne

V stredu 20. septembra 2017 absolvovalo pol stovky knihovníkov z Trnavského samosprávneho kraja (vrátane rodinných príslušníkov) odbornú exkurziu do knižníc v Komárne. Zájazd pripravili spoločne Krajská pobočka Spolku slovenských knižníc s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave.

Z parkoviska pri komárňanskej pevnosti výprava smerovala najskôr do knižnice Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne, ktorá popri bežných knihovníckych úlohách pôsobí ako univerzitná knižnica. Má okolo 3500 používateľov. Jej fond disponuje asi 100-tisíc knižničnými jednotkami. Účastníci navštívili i expozíciu o biológovi a vedcovi J. Selyem, kde však knihovníkom zo  slovensky hovoriacich okresov popri anglickom, nemeckom a maďarskom texte na paneloch  absentovali informácie po slovensky.
Druhým navštíveným odborným knihovníckym pracoviskom bola Knižnica Istvána Kultsára v Podunajskom múzeu v Komárne. Vo fonde tam majú aj vzácne tlače – napríklad bibliou s ilustráciami zo 16. storočia. Knihovníci si prezreli aj sklad, depozit, a mohli sa spýtať na špecifiká knihovníckej práce v múzeu. Uzreli tiež výber z najstarších kníh a exponáty zo slonoviny, ktoré boli nedávno súčasťou výstavy o Afrike. Socha spisovateľa Móra Jókaiho pred múzeom a oproti Kostolu svätého Ondreja sa stala sympatickou scenériou pri spoločnom fotografovaní účastníkov zájazdu.
Treťou odbornou zastávkou knihovníkov bola Teologická akadémia Jána Kalvína v Komárne s jej knižnicou. V novopostavenom a architektonicky zaujímavom priestore, ktorý postavili roku 1998, však knihovníci počuli aj o jej vážnom hendikepe. Knižnica totiž nemá skladovacie priestory. Celý fond s okolo 30-tisíc knihami je umiestnený na prístupných regáloch. V budove s dobrou akustikou popri besedách organizujú i hudobné koncerty.  Teologická akadémia J. Kalvína v Komárne patrí k Reformovanej cirkvi na Slovensku, ku ktorej sa roku 2011 hlásilo 98700 občanov Slovenskej republiky, z nich po maďarsky hovoriacich bolo asi 80-tisíc. V knižnici majú najmä duchovnú  reformovanú literatúru, knihy v hebrejčine, gréčtine, latinčine, maďarčine, nemčine a ďalších jazykoch. Ročne tam do fondu získali knihy za 1500 eur, najmä z Maďarska.
Voľný program počas exkurzie v Komárne knihovníci využili aj na návštevu  komárňanskej pevnosti, či Nádvoria Európy s množstvom architektonicky rôznorodých budov a sôch kráľov, ktorí v Uhorsku a na Slovenska vládli, a ďalších osobností spojených so šírením viery a vzdelanosti na našom území v minulosti.
K najzaujímavejším bodom poznávacieho programu knihovníkov 20. septembra 2017 patrila návšteva Vodného mlyna v Kolárove. Spoznali histórii mlynárstva cez vodné, plávajúce či parné mlyny, dozvedeli sa aj o mlynárskom pôvode slovného spojenia „mať niečo za lubom.“ Videli, kde sa priestor nazývaný lub v mlyne nachádzal. Aj kolárovský vodný mlyn, podobne ako tamojší najdlhší krytý most pre chodcov cez mŕtve rameno Malého Dunaja na Slovensku, boli atraktívnou scenériou pre individuálne a kolektívne fotografovanie či vytváranie selfi-snímok.
Počas zájazdu knihovníci viedli aj odborné dialógy o podmienkach práce a špecifikách knižníc v Trnavskom  kraji všeobecne a o poslaní knižníc v Komárne zvlášť. Exkurzia ponúkla zároveň množstvo tipov, kam zájsť pri spoznávaní krás Slovenska, najmä ak v poznaní niektorých častí nášho územia máme ešte rezervy.

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20170926_exkurzia{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.