Literárne pexeso v Základnej škole Dojč

Literárne pexeso v Základnej škole Dojč

MO Matice slovenskej Dojč v spolupráci so Záhorskou knižnicou Senica pripravili 21. novembra 2017 pre žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ Dojč zaujímavé podujatie. Jeho súčasťou bola i prezentácia literárnej tvorby detskej spisovateľky pani Alice Náhlikovej zo Senice. Deťom prečítala  zo svojich štyroch kníh krátke úryvky a predstavila i svoju najnovšiu  Ahoj zvieratká. Záhorskú knižnicu v Senici, význam literatúry a čítania aj v dnešnej dobe priblížila jej riaditeľka Katarína Soukupová. Deti sa dozvedeli veľa zaujímavostí z histórie knihy, o jej tlači i ilustráciách. Riaditeľku potešili najmä ubezpečenia, že knihy radi čítajú a knižnicu radi navštevujú.

Ďalšia časť stretnutia bola v znamení súťaže a zábavy. Členky MO MS Dojč pre deti pripravili  kvíz o Slovensku, o ich obci, o EÚ, o Matici slovenskej. Za správne priradenie  názvov miest, mien našich dejateľov a správne odpovede v kvíze dostali deti body, ktoré si vymenili v detskom bazáre za sladkosti a drobnosti. Body navyše dostali aj za skladanie pexesa Slovenskí dejatelia alebo Zvieratká.

Pri podujatí aktívne  spolupracovali učiteľky ZŠ spolu so zástupkyňou Ľubicou Ušiakovou.

 

{gallery}20171124_dojc{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.