Literárne praktikum

Literárne praktikum

Kreatívny seminár zameraný na tvorivé písanie umeleckých textov zažili v našej knižnici vo štvrtok 31. mája 2018 šiesti študenti gymnázia v Senici, dve študentky bilingválneho gymnázia na Myjave, dve žiačky I. základnej školy v Senici a dve žiačky II. základnej školy v Holíči. Pod vedením PhDr. Andrey Koltaiovej, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM Trnava sa učili svoje teoretické poznatky spájať s praktickou aplikáciou v texte.
PhDr. Andrea Koltaiová, PhD. je absolventkou senického gymnázia. Študovala na Filozofickej fakulte UKF v Nitre odbor slovenský jazyk a ruština. Po skončení štúdia pracovala na Strednej stavebnej škole v Trnave a odtiaľ odišla na Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, kde pôsobí dodnes. Je tajomníčkou Katedry jazykovej komunikácie FMK, vydala niekoľko publikácií, zborníkov, zúčastňuje sa viacerých projektoch so študentami, spolupracuje na zostavovaní kreatívneho almanachu Muuza, podieľa sa na mnohých vedeckých výskumoch.

Úvodná jazyková rozcvička, v ktorej študenti súťažili v praktickom používaní synoným, znalosti nárečových slov či frazeologizmov, navodila príjemnú a uvoľnenú atmosféru. Hlavnú časť seminára tvorili praktické kreatívne cvičenia, ktoré na seba priamo nadväzovali, v podstate tvorili základnú osnovu pre vytvorenie záverečného literárneho textu. Základom každého príbehu je postava, prostredie a príbeh. Nosnou témou tohto workshopu bola práve postava. Jednotlivé úlohy sa zameriavali na spôsoby modelovania literárnej postavy najskôr z fyzickej, vonkajšej stránky. Na niekoľkých príkladoch sme si ukázali, aké dôležité sú práve nepatrné detaily, čo všetko dokážu o človeku vypovedať. Pokračovali sme v možnostiach vykreslenia postavy, využitia statického opisu, v jej budovaní ako fiktívnej osobnosti. Venovali sme sa dialógom, pásmu rozprávača a postáv, priamej reči i dramatickému stupňovaniu zápletky. Na základe toho všetkého sme sa snažili čo najautentickejšie vystihnúť charakter literárnej postavy, prepojiť popis fyzický a povahové vlastnosti. Vysvetlili sme si, čo sú stereotypy, ktoré prvky človek považuje za stereotypné a ako ich použiť či nepoužiť v literatúre. Na príklade bábiky Almy z krátkeho animovaného filmu sme si ukázali dôležitosť opisu prostredia, v ktorom sa daná postava nachádza. Študenti mali za úlohu vymyslieť vlastný záver a konfrontovať ho s predlohou. Vyvrcholením celého seminára bol autorský príbeh, v centre ktorého stála dostatočne vykreslená postava zasadená do ľubovoľného prostredia. Vznikli nám naozaj nevšedné dramatické zápletky a rôznorodé typy postáv. Zatiaľ čo jeden text bol zaujímavý fantasy scenárom, ďalší mal črty biografie, v inom nechýbala hrdinka z dievčenského románu, a dokonca sme si vypočuli i psychologickú analýzu siamských dvojčiat.
Všetky práce sme spoločne rozoberali po obsahovej, ale aj po jazykovej a štylistickej stránke. Ocenení boli nielen autori troch najlepších prác, ale aj ostatní mladí nádejní spisovatelia. Ďakujeme za profesionálne vedenie seminárom PhDr. Andrei Koltaiovej, PhD., a keďže nadšení študenti si po jeho skončení pýtali pokračovanie, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Jana Báňayová

 

{gallery}20180620_praktikum{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.