Maliar, knižný ilustrátor a pedagóg Ľudovít Hološka. Pocta 75-ročnému jubilantovi v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici

Maliar, knižný ilustrátor a pedagóg Ľudovít Hološka. Pocta 75-ročnému jubilantovi v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici

Vo štvrtok 4. októbra 2018 sa v rámci dlhodobého cyklu „Osobnosti“ v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici venovali životu a dielu rodáka zo Záhoria, v Jablonici žijúcemu a na Akadémii umenia v Banskej Bystrici pôsobiacemu vysokoškolskému profesorovi Ľudovítovi Hološkovi. Podvečerné multižánrové podujatie pripravili pri významnom životnom jubileu - 75. výročí narodenia umelca (narodil sa 18. septembra 1943 v Jablonici).

Pod symbolickým názvom - „Dnes, včera a predvčerom“ boli do priateľského stretnutia zakomponované viaceré aktivity. Akademického maliara, výtvarníka, pedagóga, autora mnohých publikácií o výtvarnom umení v dialógu s jubilantom predstavil moderátor, dlhoročný redaktor Nakladateľstva Smena, Rádia Devín a literárneho vysielania Slovenského rozhlasu, spisovateľ a básnik Jozef Čertík. O osobnosti premietli krátky film Gerharda Komoru. Počuli sme vyznanie o mieste osobnosti Ľudovíta Hološku v symbióze s rodinou jeho manželky Margity Hološkovej, rodenej Šikulovej, najmladšej sestry našej spisovateľskej ikony Vincenta Šikulu. Zaznelo to v precítenej interpretácii vlastných spomienok z úst Šikulovej dcéry Veroniky... V Galérii v podkroví v ŠVK v Banskej Bystrici otvorili zároveň rovnomennú výstavu z diela profesora Ľudovíta Hološku za uplynulých 6 desaťročí.
V programe znela hudba, citácie z jeho kníh, osobné vyznania vzťahu k jubilantovi, spomienky a postrehy od jeho súputníka už od čias stredoškolských štúdií na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave – vysokoškolského pedagóga Jána Bergera. Osobnosť profesora Hološku si v prítomnosti jeho manželky, priateľov, blízkych, i výtvarníkov z mnohých kútov Slovenska a knihovníkov uctili aj hostia. Riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici Blanka Snopková upriamila pozornosť návštevníkov aj na výstavku kníh, pod ktoré sa maliar, pedagóg i knižný ilustrátor profesor Ľudovít Hološka podpísal. Vo fonde knižnice ich narátali 80. Podujatie sa uskutočnilo na mieste s jedinečným géniom locí, v bývalej zasadacej sieni Župného domu Zvolenskej župy.
Na stretnutí s umením výnimočnej kvality, ako to pri uvítaní formulovala B. Snopková, medzi hosťami privítali okrem iných – Stanislava Lišku, hlavného radcu Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici profesora Vojtecha Didiho, zo Záhoria ako z rodiska jubilanta boli popri umelcovej manželke Margite prítomní riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici Štefan Zajíček, kunsthistorička Božena Juríčková, riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Katarína Soukupová, Srdečného uvítania sa dostalo v Banskej Bystrici i hojne zastúpenej rodine Šikulovcov vrátane už spomenutej spisovateľky a knihovníčky z Malokarpatskej knižnice v Pezinku – Veroniky Šikulovej.
Z mnohého, čo sme počuli z úst jubilanta, cenné boli spomienky na jeho prvé kontakty s výtvarnou tvorbou – v krajčírskej dielni otca v Jablonici, potom priateľstvá a vzťahy k výtvarným súputníkom a pedagógom na Škole umeleckého priemyslu (1962-1968) v Bratislave (Rudolf Filla, Ján Berger,…) Na vysokej škole výtvarných umení sa ako jedinečná osobnosť vyvíjal a formoval pod vedením profesorov Ladislava Čemického, Jána Mudrocha a Vincenta Hložníka. Dnes akademického maliara, pedagóga a knižného ilustrátora profesora Ľudovíta Hološku poznáme ako „jedného z popredných predstaviteľov analytického prúdu slovenskej maľby posledných desaťročí“. K podujatiu v cykle „Osobnosti“ vydala ŠVK o Ľ. Hološkovi i Malú bibliofíliu a k výstave vyšla skladačka.
V programe vystúpili s hudbou, spevom či interpretáciou slova z tvorby Ľ. Hološku tiež jeho kolegovia z Akadémie umení v Banskej Bystrici - docentka Eva Varhaníková s manželom Marianom a Igorom Šimekom. Riaditeľka ŠVK Blanka Snopková poďakovala profesorovi Ľudovítovi Hološkovi za dlhoročnú spoluprácu, zaželala mu veľa zdravia k významnému životnému jubileu a „nám milovníkom jeho tvorby – aby nás jeho diela vždy tešili a prinášali nám niečo nové.“
Umenie k životu nepotrebujeme, ale bez neho sa nedá žiť. Táto myšlienka, ktorú Ľudovít Hološka vyslovil pri vyznaní zo vzťahu k celoživotnej láske - výtvarnému umeniu, rezonovalo na podujatí viackrát. Aj ako parafráza z úst riaditeľa Galérie v podkroví ŠVK Dušana Jarinu pri otváraní výstavy „Ľudovít Hološka – Dnes, včera a predvčerom“. Kunsthistorička Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici a kurátorka výstavy Božena Juríčková na vernisáži plasticky priblížila umelecký rast a dielo osobnosti.
Čo z výnimočností, ktoré 4. októbra 2018 zazneli v Banskej Bystrici o jubilantovi rodákovi zo Záhoria profesorovi Ľudovítovi Hološkovi, podčiarknuť? Azda to, čo vo svojom vyznaní k priateľovi vyslovil profesor Ján Berger: „Hološka má (popri mnohých iných daroch) dar životodarnej a zmysluplnej metodičnosti, čo je skôr zriedkavé. Jeho didaktický proces je živý a tvorivý, vníma a učí vnímať v širokých súvislostiach, nabáda k tomu, čo sa pomaly z maliarstva chcelo vytratiť, priame pozorovanie, oko, ale i ruku a mozog, ponúka i svoje rozsiahle poznanie. Nabáda poslucháčov k overovaniu si vlastných ciest, vlastných úvah s poznatkami klasiky i súčasnosti. Zdôrazním, že Hološka je vzorom skutočnej kultúrnej plurality. Jeho myslenie pochádza od skúsenosti.“

Text a foto: MILAN SOUKUP

 

{gallery}20181005_holoska{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.