Michal Sabol za poéziu a Marianna Ibrahimi za prózu sú hlavní víťazi XXXI. Literárnej Senici Ladislava Novomeského 2017

Michal Sabol za poéziu a Marianna Ibrahimi za prózu sú hlavní víťazi XXXI. Literárnej Senici Ladislava Novomeského 2017

7. decembra 2017 – Rozborovým seminárom autorov s porotou v Záhorskej knižnici v Senici predpoludním a odovzdaním cien v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici popoludní vyvrcholil XXXI. ročník celoslovenskej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017.
Súťaž zorganizovali Trnavský samosprávny kraj, Záhorská knižnica Senica, Mesto Senica, Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava, Literárne informačné centrum (LIC) Bratislava a Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica. Je i poctou básnickému odkazu Ladislava Novomeského (1904-1976.)
Odborným garantom bol spisovateľ Peter Jaroš, predsedníčkou odbornej poroty riaditeľka LIC Miroslava Vallová a spolu 432 súťažných prác od 205 autorov hodnotili básnici, spisovatelia, publicisti a vysokoškolskí pedagógovia – Dana Podracká, Eva Tomkuliaková, Iris Kopcsayová a docent Pavel Rankov.

S 276 poetickými prácami v troch vekových kategóriách súťažilo 97 autorov a v próze so 156 prácami 108 autorov. Poslaním súťaže je pomoc pri výbere a raste talentov.
Hlavnú cenu za poéziu, Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja, prevzal Seničan Michal Sabol, študent Filozofickej fakulty Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Na jeho adresu poetka Dana Podracká okrem iného uviedla: „Jazyk mladého 21-ročného básnika je hodný Novomeského odkazu. Prináša magické pohľady na prastaré témy ženy, kozmu, duše. Texty sú na hranici metafyziky...“
Hlavnú cenu za prózu, Cenu Literárneho informačného centra, získala 11-ročná Marianna Ibrahimi z Topoľčian, členka Literárneho klubu TakSi (Topoľčianski aktivisti slovných ideálov) za prózu Babinec a začarovaný les aj vďaka tomu, že „súťažiaca veľmi dobre zvládla žáner divadelnej hry“ - podčiarkla Iris Kopcsayová.
Popri hlavných odovzdali v Senici v jednotlivých kategóriách za poéziu i prózu ďalších 18 cien a 12 čestných uznaní. Pritom jedinou autorkou ocenenou za poéziu (3. miesto) aj za prózu (1. miesto medzi najmladšími) bola 13-ročná Anna Semková, študentka Gymnázia na Grösslingovej ulici z Bratislavy.
V programe pri oceňovaní najlepších vystúpil Divadelný súbor Zádrapky pri Základnej umeleckej škole (ZUŠ) v Senici, ktorý na celoslovenskej recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín s divadlom poézie pod názvom Vlci v metre tohto roku získal 1. miesto a postúpil na Scénickú žatvu 2017 v Martine. Zádrapky pod režijným vedením učiteľky senickej ZUŠ Lindy Petrákovej predviedli kompozíciu s využitím textov laureátov Literárnej Senice (Kristíny Oslejovej, Lukáša Ludvu a Jána Mikuša) a slovenských autoriek Dany Podrackej, Mirky Ábelovej a Nory Ružičkovej. Hrou na gitaru slávnosť spestril Peter Kavický.
„Úspešný ročník sme zavŕšili, blahoželáme víťazom. Poslanie - pomáhať pri výchove a raste literárnych talentov,“ uviedla riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Katarína Soukupová, „chceme napĺňať aj v XXXII. ročníku Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2018, ktorý týmto vyhlasujeme.“

Tlačová správa: Záhorská knižnica Senica

 

Michal Sabol za poéziu a Marianna Ibrahimi za prózu sú hlavní víťazi XXXI. Literárnej Senici Ladislava Novomeského 2017

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.