Objednávky 2011

Objednávky 2011

Číslo obj. Predmet: Dodávateľ: Dátum zverejnenia: Veľkosť: Poznámka
obj1_2011.pdf Seminár v Trnave. VEMA Bratislava 20.1.2011 26.35 Kb PDF
obj2_11.pdf Seminár v Senici. Regionálne vzdelávacie centrum, Senica 27.1.2011 92.77 Kb PDF
obj3_2011.pdf Stravné lístky Doxx-Stravné lístky,Žilina 28.1.2011 95.93 Kb PDF
obj4_2011.pdf Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, Bratislava 28.1.2011 95.25 Kb PDF
obj5_11.pdf Pasport tlakovej nádoby. DUKLA CZ, Trutnov 2.2.2011 94 Kb PDF
obj_0006_11.pdf Knihy. Aloha Slovakia, Bratislava 3.2.2011 32 Kb PDF
obj_0007_11.pdf Servisná kontrola vozidla. Hílek a spol., Senica 3.2.2011 31 Kb PDF
obj8_11_toner.pdf Toner. Ivan Kozák K+H, Senica 22.2.2011 31.25 Kb PDF
obj9_11_knihy.pdf Knihy. Artfórum, Bratislava 22.2.2011 31.38 Kb PDF
obj10_11stravenkydoxx.pdf Stravné lístky. Doxx-Stravné lístky,Žilina 28.2.2011 32 Kb PDF
obj11_11stravenkydeje.pdf Jedálne kupóny. Le Cheque Dejeuner, Bratislava 28.2.2011 33 Kb PDF
obj12_11skolenie.pdf Školenie. Regionálne vzdelávacie centrum, Senica. 28.2.2011 32 Kb PDF
obj13_11_papier_cws.pdf Toaletný papier. CVS - boco Slovensko, Hlohovec 4.3.2011 32.11 PDF
obj14_11_voda.pdf Voda. Le Cheque Dejeuner, Bratislava 4.3.2011 32 Kb PDF
obj0015_11_knihy.pdf Knihy. Martinus s.k., Martin 14.3.2011 31.05 Kb PDF
obj0016_11seminar.pdf Seminár. Regionálne vzdelávacie centrum,Senica 14.3.2011 31.30 Kb PDF
obj0017_11kniha.pdf Knihy. Computer Press, as. OZ, Bratislava 15.3.2011 31.11 Kb PDF
obj0018_11pexeso.pdf Pexeso. Slovenská národná knižnica, Martin 17.3.2011 31.60 Kb PDF
obj0019_11ppbozp.pdf BOZP Ľubomír Rehák, Senica 17.3.2011 32 Kb PDF
obj020_11knihy.pdf Knihy. PORTÁL SLOVAKIA, Dolný Smokovec 22.3.2011 31,2 Kb PDF
obj0021_11seminar.pdf Seminár. VEMA, Bratislava 22.3.2011 31 Kb PDF
obj0022_11seminar.pdf Seminár. Regionálne vzdelávacie centrum, Senica 25.3.2011 31 Kb PDF
obj0023_11moderovanie.pdf Moderovanie. Mgr. Soukup, Senica 25.3.2011 32,5 Kb PDF
obj0024_11moderovanie.pdf Moderovanie. Mgr. Soukup, Senica 25.3.2011 32,2 Kb PDF
obj0025_11stravenky_doxx.pdf Stravenky. DOXX, Žilina 28.3.2011 31,3 Kb PDF
obj0026_11stravenky_deje.pdf Stravenky. Le Cheque Dejeuner, Bratislava 28.3.2011 32,2 Kb PDF
obj0027_11elektro.pdf Elektroinštalácie. Peter Čulen-Elektroinštalácie, Senica 4.4.2011 27 Kb PDF
obj0028_11knihy.pdf Knihy. PORTÁL SLOVAKIA, Dolný Smokovec 4.4.2011 32 Kb PDF
obj0029_11toner.pdf Toner. Ivan Kozák K+H, Senica 14.4.2011 32 Kb PDF
obj0030_11knihy.pdf Knihy. Belimex, a.s. Pezinok 14.4.2011 32 Kb PDF
obj0031_11kurz.pdf Kurz knihovníckeho minima. Centrum VTI SR, Bratislava 28.4.2011 32 Kb PDF
obj0032_11sympozium.pdf Medzinárodné informatické sympózium. Spolok Slovenských knihovíkov, Bratislava 28.4.2011 32 Kb PDF
obj0033_11stravenky_doxx.pdf Stravenky. DOXX, Žilina 28.4.2011 32 Kb PDF
obj0034_11stravenky_deje.pdf Stravenky. Le Cheque Dejeuner, Bratislava 28.4.2011 36 Kb PDF
obj_0115_11_pc.pdf Osobný počítač Ivan Kozák K + H, Senica 13.12.2011 32 Kb PDF
obj_0117_11_kopirka.pdf Kopírka Ivan Kozák K + H, Senica 13.12.2011 32 Kb PDF

 

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.