Ocenenie pracovníkov kultúry i pre našu knihovníčku

Ocenenie pracovníkov kultúry i pre našu knihovníčku

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš rozhodol oceniť a jednotlivcov a kolektívy, ktoré pracujú v oblasti kultúry.

Z rúk župana a podpredsedov kraja Augustína Hambálka, Józsefa Berényiho a Zdenka Čambala si Pamätnú medailu predsedu TTSK prevzalo dovedna dvadsať jednotlivcov – dvaja boli ocenení in memoriam – a štyri kolektívy. Ďalšie dve osobnosti a dva súbory boli ocenené Pamätným listom predsedu TTSK.

„Kultúra a umenie je širší pojem ako inštitúcie, ktoré spravuje Trnavský samosprávny kraj. Je veľmi dôležité, aby sme si zachovávali vzťah k práci, k umeleckým dielam predchádzajúcich generácií. Malo by nás to povzbudzovať a motivovať konať takisto ako naši predkovia a prinášať našim mladým, aby tu zapustili korene a cítili sa ako doma.  Chcem vám všetkým poďakovať za prácu, ktorú všetci vykonávate na rôznych postoch," povedal oceneným župan Tibor Mikuš. Za všetkých laureátov sa kultúrnym programom poďakovala ocenené folklórna skupina Máj z Piešťan.

Pani Gabriela Rehušová pracuje vo verejnom knihovníctve viac ako 36 rokov. Je absolventkou  Strednej ekonomickej a Strednej knihovníckej školy. V Záhorskej  knižnici prežila najaktívnejšie roky svojho profesného  životopisu.  V roku 1980  nastúpila do oddelenia odbornej literatúry, neskôr pracovala ako bibliografka, v súčasnosti je vedúcou oddelenia beletrie.  Práca v tomto oddelení si  vyžaduje dobré komunikačné schopnosti, výbornú znalosť knižničného fondu a overené informácie o novovychádzajúcej literatúre. Pani Rehušová tieto požiadavky spĺňa, čo oceňujú najmä spokojní čitatelia Záhorskej knižnice.

Práca v knižnici si vyžaduje človeka, ktorý má rád  literatúru a ľudí,  je zodpovedný, trpezlivý, precízny, komunikatívny, obetavý. K takým určite patrí aj pani Gabriela Rehušová, dlhoročná vedúca oddelenia beletrie v Záhorskej knižnici v Senici. Na tomto poste je  pozitívne vnímaná už niekoľkými generáciami  čitateľskej verejnosti, oceňovaná je najmä jej individuálna práca s čitateľom. Je otvorená novým  trendom v knihovníckej práci, čím prispieva k rozvoju a napredovaniu knižnice.
Je dlhoročnou členkou a funkcionárkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.

Ocenenie pracovníkov kultúry i pre našu knihovníčku

Ocenenie pracovníkov kultúry i pre našu knihovníčku

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.