Ocenenie pre našu pracovníčku Martinu Klasovitú

Ocenenie pre našu pracovníčku Martinu Klasovitú

Mesto Senica odovzdalo 28. marca pri príležitosti Slávnostného oceňovania pedagogických a kultúrnych pracovníkov aj pracovníčke Záhorskej knižnice Martine Klasovitej Pamätný list Mesta Senice a Pozdravný list a medailu štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Oľgy Nachtmannovej.

Pani Martina Klasovitá po absolvovaní  Strednej knihovníckej školy nastúpila do Záhorskej knižnice, vtedy ešte Okresnej knižnice, v roku 1985  a viac ako 30 rokov zostala knihovníctvu verná. Nastúpila v Útvare knižnično-informačných fondov ako odborná katalogizátorka a na tomto poste pracuje dodnes. Zastihlo ju  obdobie, kedy postupne do  knihovníctva začala vstupovať informatizácia. Záhorská knižnica patrila k prvým regionálnym knižniciam na Slovensku, kde začali knižničný fond spracovávať elektronicky v knižnično-informačnom systéme Rapid Library. Mohla  si to dovoliť, lebo  katalogizátorky našej knižnice boli empatické a odborne zdatné a tento trend zvládli. Nebolo to jednoduché, rutinné návyky bolo potrebné nahradiť úplne novými postupmi, no najmä bolo potrebné zvládnuť aplikáciu novelizovaných katalogizačných pravidiel a konverziu dát. Práve pri tejto práci mohla pani Klasovitá naplno využiť svoje danosti ako precíznosť, trpezlivosť, sústredenosť. Nástup nových technológii v knihovníckej práci prijímala s porozumením a  svojimi skúsenosťami napomáhala k ich zmysluplnej aplikácii v knižnično- výpožičnom procese. Dnes už pracuje v inom knižnično-informačnom systéme a výhody internetizácie vie oceniť. Rovnako ako aj vedenie knižnice, pre ktoré je práca pani Klasovitej zárukou funkčnosti knižnice. Za dlhoročnú prácu v katalogizácii, akvizícii i v odborovom zväze pracovníkov knižníc jej patrí naše úprimné poďakovanie.

 

Ocenenie pre našu pracovníčku Martinu Klasovitú Ocenenie pre našu pracovníčku Martinu Klasovitú

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.