Odborná exkurzia knihovníkov do Viedne „Užiť si spoločnú vášeň pre štúdium...“

Odborná exkurzia knihovníkov do Viedne „Užiť si spoločnú vášeň pre štúdium...“

V stredu 19. septembra 2018 zorganizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Trnava odbornú exkurziu do Viedne za účasti knihovníkov z Trnavského samosprávneho kraja. Ťažiskom bola návšteva Univerzitnej knižnice Ekonomickej univerzity vo Viedni v druhom viedenskom obvode neďaleko Prátra. Nemenej zaujímavým bolo i spoznanie architektonických, historických a umeleckých výnimočností centra Viedne vrátane odkrytých archeologických vykopávok z čias Rímskej ríše.

Vedúcej exkurzie PhDr. Zuzane Martinkovičovej, riaditeľke Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity pri odbornej časti, prehliadke a spoznávaní jedinečných priestorov a vybavenia Univerzitnej knižnice EU vo Viedni výdatne pomáhali pri výklade najmä rakúski sprievodcovia – Quido Rauscher s kolegom a naši tlmočníci zo Slovenska – Helena Mlejová, Zuzana Nosáľová a Pavol Makovník. V objekte postavenom UK EU vo Viedni roku 2013 obdivuhodne na človeka pôsobila tvorba britskej architektky Zahy Hadidovej (1950-2016), prezývanej aj kráľovnou kriviek v architektúre, autorky projektu budovy, ale aj dokumentačné kapacity objektu, najmodernejšie technológie v stavebníctve, ekológii, pri spracovaní a využívaní vedeckých poznatkov a knižničných informácií a narábaní s nimi.
Dekonštruktivistická architektka Zaha Hadidová, jedna z najosobitejších architektov súčasnosti na svete, navrhla aj projekt Čulenova v Bratislave. Zomrela na infarkt 31. marca 2016.
Ekonomická univerzita vo Viedni bola najskôr súčasťou Technickej univerzity s koreňmi už v roku 1898. Súčasná moderná budova sa nachádza v kampuse, kde sú aj internáty. Snúbi sa v nej nielen úcta k vedomostiam, vzťah k životnému prostrediu a využívaniu alternatívnych zdrojov energií. Dominujú v nej progresívne technológie v procese sústredenia knižničných informácii, elektronizácia v spracovaní a pri využívaní fondov. Naši knihovníci sa zaujímali aj o odborné riešenia problémov a úloh v styku s návštevníkmi knižníc, študentmi, pedagógmi, odborníkmi z ekonomického výskumu, z iných vedeckých oblastí, i z radov verejnosti. Na exkurzii videli aj oddelenie, v ktorom aj nevidiaci čitatelia fond môžu využívať prostredníctvom počítačov vybavených Brailovým písmom.
Exkurzia do Viedne sa uskutočnila v čase, keď si doma na Slovensku pripomíname 170. výročie vzniku prvej revolučnej Slovenskej národnej rady. Prvýkrat sa v našich dejinách prezentovala práve svojím vznikom 16. septembra 1848 vo Viedni a s výpravou dobrovoľníkov sa potom na slovenskom území oficiálne revolučnými aktivitami predstavila v Myjave, kde po prvýkrát zasadala v dome Anny Kolényovej (dnes súčasť Slovenského národného múzea - Múzea SNR v Myjave).
Pri pamiatkach vo Viedni sme si mohli pripomenúť aj cisárovnú Máriu Teréziu, ktorej rodina mala svoje letné sídlo v Holíči. Samotná panovníčka z rodiny Habsburgovcov sa zaslúžila aj o to, že viate piesky na Záhorí sa nepremenili na púšť tým, že na nich dala vysadiť borovicové lesy. Neďaleko sochy Márie Terézie, kde sme si urobili aj spoločnú fotografiu, sme mohli na výstave na veľkoplošných paneloch vidieť aj posun vedeckých informácií a výsledkov výskumu do života ľudstva za posledné storočie.
Vo Viedni knihovníci v centre rakúskeho hlavného mesta spoznali našich susedov za riekou Moravou aj nepriamo. Prostredníctvom vzťahu Rakúšanov k zachovaniu pamiatok, k ekológii, využívaniu požičovní bicyklov pri zdravšom životnom štýle a alternatívnej doprave. Z vtáčej perspektívy mesto na Dunaji mnohí účastníci exkurzie, vrátane knihovníčok zo Záhorskej knižnice v Senici spoznali tiež z veže najvyššej gotickej katedrály v Rakúsku – Dómu Svätého Štefana.
Exkurzia, povedané slovami jedného z našich rakúskych sprievodcov po Univerzitnej knižnici Ekonomickej univerzity, prispela k tomu (čo je aj cieľom našich knihovníkov), aby každý, kto po vzdelaní túži a hľadá k nemu cesty kvôli zdokonaleniu sa a spoločnému prospechu, „užil si spoločnú vášeň pre štúdium“.

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20180921_vieden{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.