Pavol Stanislav - 75. výročie narodenia

Pavol Stanislav - 75. výročie narodenia

Pavol Stanislav - 75. výročie narodenia

Vlastným menom Pavol Pius patrí svojimi zbierkami lyriky k najvýznamnejším básnikom súčasnej slovenskej literatúry. V týchto dňoch sa dožíva významného životného jubilea.

Narodil sa 6. mája 1943 v Nemčiňanoch. Študoval na Strednom odbornom učilišti v Závodoch 29. augusta v Partizánskom, v Osvetovom ústave v Bratislave – pomaturitné štúdium záujmovo-umeleckej činnosti. Od začiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia sa venoval divadlu (Zvolen, Nitra), resp. záujmovo-umeleckej činnosti (Osvetový ústav v Bratislave, Dom kultúry v Senici), potom v dôsledku občianskej diskriminácie totalitného režimu vystriedal viacero zamestnaní. V roku 1989 bol rehabilitovaný, odvtedy pracoval ako samostatný odborný pracovník kultúry v Dome kultúry v Senici až do dôchodku. Zároveň písal poéziu, publikovanú najskôr časopisecky, potom aj knižne (debutová zbierka Okno do dvora mu vyšla v roku 1976, po dvoch rokoch aj Túžba po domove). Nasledovala dlhá, štrnásť rokov trvajúca prestávka, po ktorej sa autorsky prihlásil zbierkou Duša utajená v husličkách (1992). „Korene jeho tvorby sú obsiahnuté v jeho pôvode a v živote, v existenčných vzťahoch k ľuďom a k miestam, stretnutiam, skúsenostiam, snom a víziám“, napísal svojho času o jeho poézii profesor Vincent Šabík. Všetky tieto a viaceré ďalšie atribúty obsahujú aj jeho ďalšie zbierky: Osievanie kamienkov, Boží rok, Krehkosti, Požehnaním požehnané, Požehnaný domov, Obrázky z domova, Moje úzkosti, Ranné zamyslenia, Súvislosti, Zlomky ticha, Protiklady, Melódie každodenné, Okamihy zázrakov, Prílivy a odlivy, ostatnou 22. zbierkou básní  je titul Pod a Nad. Viaceré jeho zbierky vyšli aj v inojazyčnej podobe. Verše Pavla Stanislava teda nájdu čitatelia aj v  nemčine, francúzštine, macedónčine, prečítať si ich môžu po rusky, taliansky, anglicky, španielsky a najnovšie po latinsky. Týmito prekladmi sa náš nemčiniansko-senický básnik radí medzi najprekladanejších súčasných slovenských poetov.

Za syntézu kresťanskej a národnej tradície s modernou básnickou imaginatívnosťou v zbierke Požehnaním požehnané získal prémiu od prezidenta Svetového kongresu Slovákov Paula Rusnaka a Prémiu Spolku slovenských spisovateľov za zbierku Požehnaný domov.

20. februára tohto roka bola odovzdaná Katolíckou cirkvou na Slovensku v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave 12 osobnostiam z celého Slovenska Cena Fra Angelica za rozvoj kresťanského umenia a kultúry na Slovensku. V mimoriadnej kategórii ocenili i básnika Pavla Stanislava Piusa. Cenu mu odovzdal Monsignor František Rábek spolu s bratislavským arcibiskupom a predsedom KBS Stanislavom Zvolenským. Prítomný bol i apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello.

Pracovníci Záhorskej knižnice sa pripájajú k mnohým gratulantom a želajú básnikovi veľa tvorivej invencie, zdravia a spokojnosti.

 

Cestou k Bohu našiel seba, cestou k sebe našiel báseň (Peter Mišák)

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.