Petra Štefancová za poéziu a Emma Vičanová za prózu sú hlavnými víťazkami XXXII. Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2018

Petra Štefancová za poéziu a Emma Vičanová za prózu sú hlavnými víťazkami XXXII. Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2018

Rozborovým seminárom autorov s porotou v Záhorskej knižnici v Senici od 10. hodiny a odovzdaním cien v Základnej umeleckej škole v Senici popoludní o 14.30 hod vyvrcholí 6. decembra XXXII. ročník celoslovenskej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2018.
Súťaž zorganizovali Trnavský samosprávny kraj, Záhorská knižnica Senica, Mesto Senica, Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava a Literárne informačné centrum (LIC) Bratislava. Je i poctou odkazu básnika európskeho formátu Ladislava Novomeského (1904-1976).
Odborným garantom súťaže bol spisovateľ Peter Jaroš, predsedníčkou odbornej poroty riaditeľka LIC Miroslava Vallová a spolu 311 súťažných prác od 151 autorov hodnotili básnici, a spisovatelia Dana Podracká, Eva Tomkuliaková, Soňa Uríková a Marek Vadas.
So 190 poetickými prácami v troch vekových kategóriách súťažilo 59 autorov a v próze so 121 prácami 92 autorov. Súťaž si vzala za cieľ pomáhať pri výbere, podpore a raste talentov a tým i rozvíjať kvalitnú pôvodnú tvorbu do budúcnosti.

Hlavnú cenu za poéziu, Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja, prevezme Petra Štefancová, žiačka 5. ročníka na Bilingválnom Gymnáziu Tomáša Ružičku v Žiline. Kvality víťazky vystihla poetka Dana Podracká takto: „Petra Štefancová je v tejto kolekcii „hotovou autorkou“ s vlastnou poetikou a jazykom. Akoby dosiahla ten strop začiatočného písania, ktorý dozrel na knihu. Básne sú zrelé, hlboké a naozaj autentické. Obrazy, ktoré ponúkajú, sú unikáty, o ktorých pôvodnosti sa nedá pochybovať.“
Hlavnú cenu za prózu, Cenu Literárneho informačného centra, získala študentka sexty na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch Emma Vičanová. „Najvýraznejším talentom bola Emma Vičanová,kultivovanosťou štýlu, jazykom, ktorý je už naozaj vycibrený,“ komentoval jej kvality spisovateľ Marek Vadas. Soňa Uríková podčiarkla, prečo je dôležitý odborný seminár: „Nejde o to, či vyhráte nejakých 100 eur v súťaži alebo vám dajú igelitku knižiek. To gro je v tom, že idete von. Že stretnete svojich kolegov a dostanete spätnú väzbu, či už jednorázovú na seminári, alebo dlhšiu...“
Záhorská knižnica vydala Bulletin víťazných prác XXXII. ročníka autorskej súťaže. Popri hlavných odovzdajú v Senici v jednotlivých kategóriách za poéziu i prózu ďalších 18 cien a 4 čestné uznania. Marianna Ibrahimi z Topoľčian a Dominika Moravčíková zo Strečna získali ocenenia i za poéziu i za prózu. Medzi ocenenými na LSLN 2018 sú i talenty zo Slovenska, študujúce na vysokých školách v Česku a Nemecku.
V programe pri oceňovaní najlepších vystúpi Divadelný súbor Zádrapky v réžii učiteľky senickej Základnej umeleckej školy Lindy Petrákovej. Pripravili mozaiku textov zahraničných aj slovenských autorov, medzi nimi i vlaňajšieho laureáta Literárnej Senice Lukáša Ludvu, ktorý v programe účinkuje. Pásmo sa venuje téme sna, snívania a jeho konfrontácii s bdelým vedomím a s realitou.

Tlačová správa: Záhorská knižnica Senica

Petra Štefancová za poéziu a Emma Vičanová za prózu sú hlavnými víťazkami XXXII. Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2018

POÉZIA

Hlavná cena - Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja
Petra Štefancová

I. kategória
1. Veronika Chomová
2. Marianna Ibrahimi
3. Natália Lovaszová
Čestné uznanie: Emma Mikulcová, Anna Semková

II. kategória
1. Adriana Šinková
2. Nikoleta Preložníková
3. Kristián Lazarčík
Čestné uznanie: Alžbeta Pavelová

III. kategória
1. Vladimír Vakov
2. Kristína Janačková
3. Dominika Moravčíková
Čestné uznanie: Pavel Bakajsa

 

PRÓZA

Cena Literárneho informačného centra
Emma Vičanová

I. kategória
1. Marianna Ibrahimi
2. Jozef Lukačovič
3. Alexandra Viera Hozlárová

II. kategória
1. Emma Vičanová
2. Karin Kopčová
3. Mária Juríková

III. kategória
1. Dominika Moravčíková
2. Jakub Matys
3. Patrícia Gabrišová

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.