Prehlásenie o prístupnosti

Prehlásenie o prístupnosti

Identifikácia správcu obsahu: Záhorská knižnica, Senica, kniznica@zahorskakniznica.eu
Identifikácia technického prevádzkovateľa: WebHouse, s.r.o., www.webhouse.skwebhouse@webhouse.sk

Uvedenie informácií, týkajúcich sa kompetencií a poskytovaných služieb správcu obsahu:
Záhorská knižnica v Senici je verejná knižnica, ktorá poskytuje univerzálne knižničné a knižnično-informačné služby v súlade s Knižničným zákonom.

Zverejnenie úradných hodín správcu obsahu:

Pondelok 8.00  -  18.00 hod.
Utorok 8.00  -  18.00 hod.
Streda 12.00  -  18.00 hod.
Štvrtok 8.00  -  18.00 hod.
Piatok 8.00  -  18.00 hod.
Sobota 8.00  -  12.00 hod.

 

E-mailová adresa prevádzkovateľa webovej stránky slúžiacej pre ich komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou: kniznica@zahorskakniznica.eu

 

Zodpovedná osoba pre účely ochrany osobných údajov:
meno: RNDr. Daniel Schikor
tel. kontakt: 00421 48 4146759
e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk

 

Webové sídlo Záhorskej knižnice www.zahorskakniznica.eu je spravované s cieľom v maximálnej možnej miere dodržiavať platnú legislatívu v oblasti prístupnosti webových stránok - najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Organizácia si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, predovšetkým v časti Zverejňovanie. Nakoľko organizácia nemá technické možnosti dosiahnuť súlad s príslušnými predpismi, zverejňuje formou, ktorú považuje za najvhodnejšiu.

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.