Rozhovor s Petrom Macom - 2. miesto v ankete KNIHA ZÁHORIA 2016

Rozhovor s Petrom Macom - 2. miesto v ankete KNIHA ZÁHORIA 2016

Seničan ThDr. PETER MACA  ziskom 264 hlasov za knihu Púť, hľa, dlhá… DEJINY EV. A. V. CIRKEVNÉHO ZBORU V MORAVSKOM LIESKOVOM obsadil striebornú priečku v 9. ročníku čitateľskej ankety KNIHA ZÁHORIA 2016.

Vaša mama bola knihovníčkou, nuž vzťah ku knihám ste možno získali už s materinským mliekom. Ste evanjelickým farárom v obci Moravské Lieskové, kde 9 rokov na fare pôsobil skalický rodák a dramatik – autor frašky KUBO - Jozef Hollý. A rovnako dlhé obdobie i Martin Rázus – spisovateľ a významná morálna i politická autorita. Podnetov na knižné spracovanie dejín zboru ste isto mali neúrekom. Čo bolo impulzom, aby ste sa dali na tú štvorročnú mravčiu prácu od štúdia, sústreďovania podkladov po vydanie knihy?
Po úspešnom absolvovaní farárskej skúšky a menovaní za námestného farára v novembri 2006 som dostal ponuku uchádzať sa o miesto zborového farára v Moravskom Lieskovom. Ponuka ma zaujala, aj vzhľadom na spojitosť tohto cirkevného zboru s významnými osobnosťami evanjelickej cirkvi i celého národa.. Popri okamžitom začiatku generálnej opravy farskej budovy oboznamoval som sa s bohatou históriou zboru i obce. Pri preberaní farského úradu ma však prekvapila a zarazila absencia presného zoznamu archívnych materiálov, ako aj kroniky zboru. Archív síce obsahoval množstvo položiek, avšak ich výpovedná a historická hodnota je diskutabilná. Po skončení opráv fary, som zintenzívnil duchovnú a osvetovú činnosť. Jednou z takýchto aktivít bol aj Deň otvorených dverí archívu na jeseň 2012. Pri Pamiatke posvätenia chrámu  som pripravil jednodňovú výstavu najcennejších archívnym materiálov a spojil ju s prednáškou o ich dôležitosti a význame. Pozitívny ohlas ma posmelil k viacerým rozhodnutiam. Dal som najviac zubom času poškodené historické materiály odborne reštaurovať v Reštaurátorskom ateliéri Slovenského národného archívu. Ďalej som skromný fond zborového archívu spätne doplnil materiálom a dokumentmi od cirkevníkov a obyvateľov obce. Pri štúdiu listín a dokumentov mojich predchodcov napokon dozrelo moje rozhodnutie zmapovať dejiny evanjelického cirkevného zboru v Moravskom Lieskovom. Nielen striktne z pohľadu cirkevných dejín, ale v kontexte života ľudí v oboch obciach farnosti.

V ktorom období spracovaných dejín ste aj ako bádateľ pocítili, že tá práca stála za námahu?
Vytýčil som si za cieľ neoddeľovať cirkevné dianie od občianskeho života. Oboje predsa v minulosti spolu úzko súviselo. Vierovyznanie v mnohom ovplyvňovalo konanie i celý život spoločenstva. Najviditeľnejšími predstaviteľmi vierovyznania boli kňazi. Krstili, vzdelávali, formovali vieru im zverených cirkevníkov. Všímal som si aj životy farárov, ich zázemie, ako ovplyvňovali svojím posolstvom život v zbore i mimo neho, a naopak, ako prostredie zasahovalo do života ich rodín. Teda vzájomnú interakciu medzi zvestovateľom Božieho slova, jeho poslucháčom a prostredím, v ktorom sa oba nachádzajú. Potešilo ma, že cirkevníci postupne prinášali historické fotografie i písomnosti. Úradné dokumenty, dobovú korešpondenciu i väčšinu vizitačných zápisníc z 19. storočia a výročných kňazských správ z 20. storočia som si dohľadal v seniorátnom archíve, toho času deponovanom v Topoľčanoch. Významnou pomocou boli materiály vo fonde Lyceálnej knižnice SAV, Literárny archív Slovenskej národnej knižnice v Martine, farské archívy, knižnice. Pravým potešením pre mňa bolo, ak som objavil doposiaľ nepublikovanú fotografiu, či písomnú informáciu, archívny materiál, ktorý dokladal, že minulosť bola  úplne iná, ako sa zvyčajne traduje...

Našli ste si medzi 53 titulmi v ankete o Knihu Záhoria 2016 aj taký, po ktorom  siahnete ako čitateľ?
Určite. Mnohé z nominovaných titulov ma oslovili, preto som ani sám nenádejal, že budem medzi ocenenými. Bolo pre mňa cťou, že táto prvotina bola v súťaži KNIHA ZÁHORIA registrovaná. Rád si prečítam publikáciu o cirkevných dejinách Sobotišťa, či knihu venovanú oltárom a ikonostasom na Slovensku. Teším sa i na tvorbu pani profesorky Evy Fordinálovej. No zaujali ma aj tituly venované umeleckej tvorbe – keramike, sochárstvu či grafike pána Štefana Zajíčka. Lákavo vyzerá aj obálka publikácie Záhorie z neba.

Ako evanjelický kňaz zrejme čítate viac náboženskú literatúru. Či aj inú? Kto patrí medzi vašich obľúbených autorov?
Priznám sa, ostatných niekoľko rokov som bol zaneprázdnený renováciami nehnuteľností u nás v zbore, nuž som sa viac-menej obmedzil na odbornú profesijnú literatúru. Ale medzi obľúbených autorov rozhodne rátam antického klasika Petronia s jeho Satirikonom, či Róberta van Gulika a exotické detektívky z prostredia stredovekej Číny. Rád siahnem tiež po knižkách pre záhradkárov. Keďže som tiež otcom dvoch maloletých detí, čítam opätovne knihy otvárajúce brány detskej fantázie.

Našli ste pri práci na ocenenej knihe aj pre seba samého čosi zaujímavé ako inšpiráciu pre budúcnosť?
Myslím, že pri tvorbe knihy som sa presvedčil, že história je iná, ako naratívne legendy. Existujú rôzne pikošky, napr. zo života Hollého, Rázusa… Okrem toho sa venujem  (možno) v rámci cirkvi aj čomusi netradičnému. Založil som v Lieskovom fotosúťaž. Aktuálne prebieha 4. ročník tohto bienále amatérskej fotografie. Tohto roku sme vydali aj zborník z predchádzajúcich troch ročníkov. Tiež som v našej cirkvi inicioval založenie ekologického výboru (bol schválený vedením cirkvi v apríli 2014) a som aj predsedom tohto grémia (Výboru na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku). Teda naša cirkev tiež začala oficiálne svoju činnosť vo vzájomnom vzťahu cirkev a ekológia. Za doterajšiu činnosť som bol aj predsedníctvom cirkvi ocenený limitovanou (číslovanou) pamätnou medailou pri príležitosti 500. výročia reformácie. Ako námet mi aj po úspechu knihy v ankete aj ako odozva záujmu o knihu v obci a okolí  (prvé vydanie bolo rozobrané behom mesiaca a pol) – vydať v roku 2018 druhé, doplnené a rozšírené vydanie publikácie. Aktuálne zháňam sponzorov a zhromažďujem nové materiály.

Držíme palce, aby sa vám tento zámer vydaril a možno bude o dôvod viac – tešiť sa na vašu tvorbu aj v ďalších ročníkoch ankety. K 2. miestu v ankete KNIHA ZÁHORIA 2016 srdečne blahoželáme.

S Petrom Macom sa zhováral Milan Soukup.
Foto: Pavol Stanislav pius a Milan Soukup

 

{gallery}20171103_maca{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.