Sociálna prevencia v knižnici

Sociálna prevencia v knižnici

Sociálna prevencia pre žiakov 4. ročníka 3. ZŠ sa konala dňa 12. 4. 2016 v Záhorskej knižnici v spolupráci s ORPZ Senica. Formou prednášky primerane prispôsobenej veku získali žiaci zaujímavé informácie o činnosti a dôležitom poslaní  policajného zboru. Príjemná atmosféra oddelenia pre deti a mládež, v ktorej sa prednáška konala, podnecovala žiakov k aktívnej diskusii. Pri riešení zadaných úloh s detektívnou tematikou nechýbala deťom súťaživá nálada. Na záver si deti mohli pozrieť rôzne policajné pomôcky a vyskúšať aj špeciálnu policajnú výstroj.

Ďakujeme za spoluprácu Kpt. Mgr. Jane Dujkovej z ORPZ Senica a tešíme sa na ďalšiu prednášku, ktorá sa bude konať 22. 4. 2016 o 9.00 v Záhorskej knižnici v Senici.

Text: Eliška Šefčíková Stanková

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.