Srdcia pre Senicu odovzdali aj literátom Jánovi Majerníkovi, Ľubomírovi Feldekovi a Mojmírovi Benžovi

Srdcia pre Senicu odovzdali aj literátom Jánovi Majerníkovi, Ľubomírovi Feldekovi a Mojmírovi Benžovi

V obradnej sieni Mestského úradu v Senici v utorok 22. novembra 2016 predpoludním ocenili „krištáľovými srdcami“ 11 výnimočných osobností verejného života. Boli medzi nimi spisovatelia, etnograf, lekár, pôrodná asistentka a zdravotná sestra, učiteľ a hudobník, vedec a politik, pedagóg, podnikateľ, reprezentantka práce so zdravotne postihnutými,  tréneri karate i tenisu a hovorkyňa...
Ocenenia za zásluhy o rozvoj mesta Senica a prínos v spoločenskom dianí z rúk primátora  Mgr. Branislava Grimma prevzali: 75-ročný PhDr. Mojmír Benža, PhD., PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., MUDr. Martin Čulen, Ľubomír Feldek (ospravedlnil sa kvôli ceste do zahraničia), Milan Gál, Hana Gažová, JUDr. Jozef Hílek (ocenenie preberal syn), Ján Majerník, Ján Paška, Otília Vizváryová a Mgr. Viera Barošková.

Mesto si uctilo ocenených nielen za ich pracovné a životné úspechy v rôznych sférach, ale aj za sústavný vzťah k nášmu mestu. I keď mnohí z nich svoje celoživotné zásluhy rozvíjali nielen tu doma, ale na rôznych miestach Slovenska.
Radi zaznamenávame, že medzi vyznamenaných sa dostali aj tí, ktorých knihy nájdeme i v regáloch Záhorskej knižnice v Senici. Sú to naši tohtoroční „okrúhli“ jubilanti. 80-ročný  spoluzakladateľ dnes už 30-ročnej a od roku 1996 celoštátnej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského, básnik a prekladateľ, senický rodák Ján Majerník. Tiež básnik., dramatik i publicista a prekladateľ Ľubomír Feldek, tiež čerstvý osemdesiatnik. Časť detstva (1940-1945) prežil v Senici, kde jeho otec pracoval na okresnom súde. Feldekovci v tom čase bývali v jednom dome s Mudrochovcami (maliarom Jánom Mudrochom), v budove, kde dnes sídli Záhorské osvetové stredisko. A medzi knižne publikujúcimi spomedzi ocenených bol i 75-ročný senický rodák Mojmír Benža – vedec i vysokoškolský pedagóg, etnológ sprístupňujúci kultúrne dedičstvo  ďalším generáciám. Zo zásluh, ktoré pri jeho mene na radnici spomenuli vyberám aspoň torzo. Podieľal sa na najvýznamnejších projektoch  etnologickej vedy na Slovensku v poslednej štvrtine 20. storočia. Jeho Etnografický atlas  Slovenska získal  v roku 1991 Národnú cenu za vedu a Encyklopédia  ľudovej kultúry Slovenska v roku 1995 Cenu Slovenskej akadémie vied a o rok aj Medzinárodnú cenu etnologických a antropologických  štúdií  udeľovanú  Medzinárodným centrom  pre etnohistóriu v Palerme. Pri vyjdeni knihy  o jubilujúcej Senici roku 1996 bol  vedúcim  autorského kolektívu jej zostavovateľov.
Mnohí čitatelia aj prostredníctvom tlače, najskôr Hlasu ľudu a dlhé roky i Našej Senice, dôverne poznajú tiež prácu ocenenej novinárky, niekdajšej hovorkyne mesta  Mgr. Viery Baroškovej.
Primátor Branislav Grimm prácu navyše svojich povinností u ocenených prirovnal k činu  patróna Senice zvečneného na erbe mesta, ktorý sa so žobrákom podelil o svoj plášť. „Právom vám dnes patria slávnostné chvíle, úprimné poďakovania, srdečné blahoželania. Ale i uznanie nielen od nás tu prítomných, ale aj od celej senickej verejnosti za časť vášho srdca pre iných… Aj vy ste sa podelili so svojím časom, schopnosťami, vedomosťami, poznatkami. Váš svet patril aj iným., ktorým ste, podobne ako Svätý Martin, pomohli, rozšírili ich obzor, prispeli ku kvalitnejšiemu životu, umožnili iný pohľad na svet okolo nás.“
Cena je vyjadrením úcty, obdivu k schopnostiam, znalostiam, osobnostným kvalitám i  charakteru ocenených. Podčiarkol primátor a do ďalších rokov im zaželal dobré zdravie, spokojnosť, úspechy a rodinnú pohodu. Ocenení sa zapísali do Pamätnej knihy mesta Senica. Hudbou slávnosť spestrili  interpretky zo Základnej umeleckej školy v Senici a recitáciou pani Beata Kádeková.

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20161124_srdcia{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.