Štyri desaťročia po odchode básnika na literárne nebesá

Štyri desaťročia po odchode básnika na literárne nebesá

XXX. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016 má 30. septembra uzávierku súťaže

4. septembra 2016 uplynulo už 40 rokov od úmrtia politika, publicistu, no najmä európsky uznávaného básnika Ladislava Novomeského (1904-1976). 1. decembra tohto roku vyhlásime výsledky a odovzdáme ceny najlepším už v XXX. ročníku celoslovenskej autorskej súťaže nesúcej poetovo meno – Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2016. Poetické, prozaické, či krátke dramatické útvary - súťažné práce možno do Záhorskej knižnice v Senici posielať už iba do 30. septembra 2016 vrátane.

Piedestál básnika

27. decembra 1904 sa v Budapešti senickým rodičom narodil malý Ladislav, ktorý až do roku 1918 vyrastal v meste, ktoré budovali aj liptovskí murári stvárnení v románe Tisícročná včela od Petra Jaroša, dlhoročného predsedu Spoločnosti Ladislava Novomeského. Učiteľský ústav navštevoval v Modre, kde v sirotinci vyrástol aj iný veľký slovenský básnik Ján Smrek. Smrek k svojej päťdesiatke dostal 15. decembra 1948 od vtedajšieho povereníka pre školstvo a kultúru Slovenskej národnej rady Ladislava Novomeského s gratuláciou aj finančný dar. V poďakovaní zaň 17. decembra okrem iného píše: „...vieš iste…,že som ako chlapec rástol v modranskom sirotinci. Je dávnou mojou túžbou môcť sa raz tomuto šľachetnému ústavu odvďačiť i odmeniť. Nebol som však nikdy dosiaľ v takej situácii, až teraz, keď dostávam dar od Tvojho povereníctva. Pokladám si za povinnosť informovať Ťa, že celý tento dar, 25 000 Kčs, venujem modranskému sirotincu...“

Peripetie života, postoje i občianska rehabilitácia

Vyštudovaný učiteľ, externe študujúci na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, k svojmu menu svojím životom postupne priradil rad ďalších prívlastkov. Ľavicový politik, publicista, sociálne cítiaci a medzinárodne uznávaný poeta, antifašista,  osobnosť v protihitlerovskom odboji, spoluorganizátor Slovenského národného povstania, predstaviteľ medzivojnovej a povojnovej inteligencie i vtedajšej moci, krstný otec takých významných ustanovizní, inštitúcií či škôl ako boli Slovenská filharmónia, Slovenská národná galéria a Vysoká škola výtvarných umení. Vánky, vetry a víchrice čias, v ktorých Ladislav Novomeský pôsobil, z neho „urobili“ aj väzneného novinára z proletárskej tlače a komunistickej strany v Čechách a na Slovensku. Spájal v období druhej svetovej vojny rôzne konfesie a prúdy slovenského politického a literárneho života. Bol účastníkom londýnskych rozhovorov o povojnovej budúcnosti a spolupráce východného a západného zahraničného odboja v novom Československu. Často diskutovanou bola etapa politikovho a poetovho života, keď ním „zmietlo“ označenie za „buržoázneho nacionalistu“ , následné väznenie, prepustenie (s už podlomeným zdravím) a neskôr aj občianska rehabilitácia a návrat do literatúry, kultúry a verejného života. Zastával i významné posty v spoločnosti v československej federácii. Uznaním osobnostných a literárnych kvalít Ladislava Novomeského boli i pozície predsedu Matice slovenskej, Spolku slovenských spisovateľov, alebo v roku 1968  návrh na jedného z kandidátov na post prezidenta ČSSR.
Od roku 1963 až do svojej smrti  (4. septembra 1976) žil Ladislav Novomeský v paneláku na Martinčekovej ulici číslo 32 v Bratislave.

Storočnica narodenia L. Novomeského bola súčasťou kalendára UNESCO.

Tohto roku si pripomíname 80 rokov od Novomeského zástoja pri spoluorganizovaní Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach (1936). Bol výnimočný tým, že varoval pred hrozbou nastupujúceho fašizmu, zasadil sa o podporu svojbytného rozvoja slovenského jazyka, literatúry a kultúry a inicioval ich otváranie sa Európe.

Básnikov návrat do Senice

V Senici pri 75-ročnici od básnikovho narodenia avizovali za účasti ministra kultúry Slovenskej socialistickej republiky, básnika Miroslava Válka, zrod Múzea L.N., ktoré v senickom parku s nadživotnou sochou Ladislava Novomeského od Jána Kulicha slávnostne otvorili roku 1984. Dnes je iba budovou DAV-u, určenou pre mládež, patriacou pod Centrum voľného času v Senici, so skromným kútikom informácií o literátovi.
Keď Okresná knižnica, dnes už Záhorská knižnica v Senici, štartovala vtedy regionálnu autorskú súťaž mladých literárnych talentov, zďaleka nebolo jasné, že
podpora a rozvoj poetických a prozaických talentov, najskôr iba zo Záhoria a od roku 1996 už z celého Slovenska, nájde v Senici také tvorivé zázemie a podnetné prostredie. Celoslovenskou súťažou sa LSLN stala vo svojom X. ročníku, pri vyhlasovaní výsledkov za účasti vtedajšieho prezidenta Slovenskej republiky Štefana Gašparoviča.
Dnes sa na životaschopnosti, perspektívnosti a zmysluplnej aktivite v  celoslovenskej autorskej súťaži podieľajú s Trnavským samosprávnym krajom, Záhorskou knižnicou Senica, Mestom Senica, Spoločnosťou Ladislava Novomeského Bratislava, Národným osvetovým centrom Bratislava, Literárnym informačným centrom Bratislava, Spolkom slovenských spisovateľov Bratislava a Záhorskou  galériou Jána Mudrocha v Senici mnohí obetaví básnici, spisovatelia, knihovníci i pedagógovia. Popri župných či mestských projektoch a grantoch, peňažných injekciách z literárnych spolkov a organizácií, pri vydávaní bulletinov víťazných prác je významnou tiež finančná podpora Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Tri desaťročia podpory talentov

Pri tohtoročnom jubileu si pripomenieme spolu s dielom básnického inšpirátora Ladislava Novomeského i celú plejádu poetov, spisovateľov či literárnych kritikov, ktorí súťaži pomáhali rásť, napredovať a do literárneho života nasmerúvať už stovky talentov. Medzi zaslúžilými sú – Ján Majerník, Lýdia Vadkerti-Gavorníková, Ladislav Ballek, Peter Jaroš, Drahoslav Machala a mnohí ďalší literáti, ktorí talentom „požehnávali“ z porôt, seminárov, tvorivých dielní, besied, rozborov ocenených prác či zo stránok bulletinov alebo priamo v Senici pri odovzdávaní cien najlepším.
Ešte do 30. septembra vrátane (rozhoduje dátum z poštovej pečiatky) môžu ctitelia poetickej a prozaickej múzy svoje práce do Záhorskej knižnice v Senici poslať v XXX. ročníku autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016. Porota posúdi mieru ich talentu, výsledky vyhlásime a ceny najlepším odovzdáme v Senici 1. decembra 2016. Želáme veľa úspechov všetkým, ktorí jubileum – 30 rokov podpory a rozvoja literárnych talentov pri 40. výročí úmrtia básnika Ladislava Novomeského oslávia svojou autorskou kvalitou a kreativitou.

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20160922_novomesky{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg alebo otvorte webovú stránku sezk.dawinci.sk a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

Vpravo hore kliknite na “Prihlásiť sa”:

Číslo preukazu je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu.

Heslo je Vaše priezvisko s diakritikou.

Napríklad Jozef Mrkvička bude mať heslo “Mrkvička”.

Po prihlásení sa sa Vám zobrazí zoznam vypožičaných kníh. Na ľavej strane zakliknite knihy, ktoré chcete predĺžiť, a kliknite na modré tlačidlo “Predĺžiť tituly”.

 Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Po prihlásení sa do svojho konta v Online katalógu (alebo cez webstránku sezk.dawinci.sk) si cez “vyhľadávanie” nájdete konkrétnu knihu. Online katalóg vám vypíše, či je daná kniha “voľná” alebo “obsadená”, a podľa tejto informácie si môžete obsadenú knihu jedným klikom rezervovať. V prípade, že je voľná, si ju rovnako jedným klikom môžete objednať.

Rezervovať knihu je taktiež možné mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás mailom informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg alebo cez webstránku sezk.dawinci.sk). Do vyhľadávacieho okna napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na ikonu lupy. V zázname zobrazených kníh je uvedené,, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém DAWINCI Vás automaticky 3 dni pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.