Týždeň slovenských knižníc - Knižnica pre všetkých

Týždeň slovenských knižníc - Knižnica pre všetkých

V piatok 17. marca po Dni ľudovej rozprávky na informatickú prípravu zavítali do Záhorskej knižnice druháci zo Základnej školy s Materskou školou Cerová. Malých Cerovanov sprevádzala učiteľka Mgr. Magdaléna Tomková a spomedzi rodičov i mamičky detí - PaedDr. Miriam Valášková, PhD. a  Lenka Ďurišová.

Ako sa správať v knižnici, čo všetko v nej deti môžu nájsť, ale aj o rozprávkarovi Pavlovi Dobšinskom sa hovorilo. Čítalo sa i z Dobšinského rozprávok – Janko Hraško, Tri citróny a iných. Aby deti mohli nájsť odpoveď na otázku, aký obrázok sa skrýva vo výtvarnej skladačke, ktorej dieliky si rozstrihali z predlohy. Spolu s mamami, učiteľkou a knihovníčkou Gabrielou Rehušovou mladšou deti pracovali i s nožničkami, uzdou svojej fantázie, individuálne alebo v skupinkách riešili výtvarný rébus a pomocou lepidla niektorí už v knižnici a ďalší v škole zadanie dokončili. Aby mohli svoju skladačku a na rube aj vlastné výtvarné stvárnenie prečítanej rozprávky odoslať do Žiliny do celoslovenskej  súťaže.
Deti si natrénovali jednak čítanie, vzájomnú spoluprácu v skupinkách, otestovali svoje schopnosti – v knižničnom fonde úspešne vyhľadávať. Na to Cerovania využili aj vlastnú súťaž. Jej ciele v rámci informatickej prípravy v Záhorskej knižnici v Senici PaedDr. Miriam Valášková, PhD. vysvetlila takto: „Deti si rozvíjali funkčnú gramotnosť v tom, že museli vyhľadať knihu podľa autorov. Museli teda vybrať jednu knižku, vyhľadať názov diela, kto je ilustrátor, počet strán, vydavateľstvo a určiť a na súťažný predtlačený lístok označiť aj informáciu, či  je to poézia alebo próza, rozprávka alebo príbeh.“
Malým Cerovanom sa v Záhorskej knižnici páčilo a zdá sa, že i darilo, pretože pri mojej otázke – Kto zvíťazil? -  vôbec nezaváhali a spontánne odpovedali. „Všetci!“

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20170317_tsk3{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.