Týždeň slovenských knižníc - Maľované rozprávky - tvorivá rozprávková dielňa

Týždeň slovenských knižníc - Maľované rozprávky - tvorivá rozprávková dielňa

V pondelok 13. marca 2017 popoludní na informatickú prípravu do Záhorskej knižnice v Senici spolu s Mgr. Blankou Andelkovou a Zuzanou Vulganovou prišlo 36 detí (prvákov, tretiakov a štvrtákov) zo Základnej školy na ulici Viliama Paulínyho Tótha. Eliška Šefčíková a Gabriela Rehušová mladšia s deťmi hovorili nielen o podmienkach úspešného spolužitia detí s knihami v knižnici. Dobrodružstvá z rozprávky rozmenili na drobné prostredníctvom diela slovenského rozprávkára Pavla Dobšinského.

Deti okrem iného spoznali tiež výrazy zo staršej slovenčiny, keď ešte v rodinách deti hovorili ockom apko, a keď napríklad donát bola učebnica latinčiny a ceruzka bola griflíkom. A deti písali na tabuľku namiesto do zošitov.
Čítanie z rozprávok Pavla Dobšinského sa stalo i podnetom pre výtvarnú tvorivosť, v ktorej na základe prečítaného budú deti pokračovať v škole a v školskej družine. Využijú tak ponuku – zapojiť sa do celoslovenských výtvarných a čitateľských aktivít spojených s osobnosťou Pavla Dobšinského.

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20170314_tsk2{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.