Týždeň slovenských knižníc - Vyhľadaj knihu, vypracuj rešerš

Týždeň slovenských knižníc - Vyhľadaj knihu, vypracuj rešerš

V stredu 15. marca 2017 predpoludním na hodinku symbolickej informatickej prípravy do Záhorskej knižnice v Senici zavítalo  22 prvákov z Obchodnej akadémie v Senici spolu s Ing. Janou Sališovou.

Pre študentov šlo o predstavenie knižnice s jej poslaním, službami a možnosťami. Vyčerpávajúce informácie  z práce knihovníkov i o možnostiach zapožičania kníh, časopisov a informácií aj z iných fondov im poskytla knihovníčka Mária Stanková. So študentmi najskôr v študovni rozobrali problematiku úspešnej symbiózy a spolupráce ZK so študentmi, zoznámila ich so systémom knižničných informácií a spôsobmi vyhľadávania, rešeršovania a ukladania kníh vo fondoch.
Potom si vedno prezreli aj ďalšie oddelenia knižnice – detské, beletriu, náučné. Niektorí študenti využili aj mimoriadnu šancu zapísať sa do knižnice v Týždni slovenských knižníc zdarma.
Záhorská knižnica v Senici píše svoju históriu od roku 1935 a svojím fondom viac ako 80-tisíc knižničných jednotiek je najväčšou na Záhorí.

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20170316_tsk1{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.