V Skalici  25. októbra 2017 blahoželali víťazom ankety KNIHA ZÁHORIA 2016

V Skalici 25. októbra 2017 blahoželali víťazom ankety KNIHA ZÁHORIA 2016

V stredu 25. októbra 2017 popoludní v Záhorskom múzeu v Skalici vyhlásili výsledky obľúbenej čitateľskej ankety – KNIHA ZÁHORIA  2016. Šlo už o 9. ročník, ktorý spoločne organizujú Záhorská knižnica v Senici, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Záhorské múzeum v Skalici (inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja) a Mestské centrum kultúry Malacky z Bratislavského samosprávneho kraja. V doterajších deviatich ročníkoch sa už o priazeň čitateľov uchádzalo spolu 401 kníh.

V prvom ročníku bolo nominovaných  tridsať kníh, v druhom  32, v treťom 42 kníh, v  štvrtom 38 titulov, v piatom 48, v šiestom  42, v siedmom 51, vlani  rekordných 65 a v tom tohtoročnom 53. Popri autoroch súťažiacich kníh z vlaňajšej produkcie, o ktorých sa hlasovalo od júla do konca septembra tohto roku, sa na vyhlásení výsledkov zúčastnili - za Trnavský samosprávny kraj z odboru kultúry Mgr. Silvia Mruškovičová, za vyhlasovateľov ankety – riaditelia - Záhorského múzea v Skalici PhDr. Viera Drahošová, Záhorskej knižnice v Senici Mgr. Katarína Soukupová, Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici  PhDr. Štefan Zajíček, za Mestské centrum kultúry Malacky z Bratislavského kraja Mgr. Pavol Vrablec, PhD., za komisiu kultúry Mestského zastupiteľstva v Skalici bol prítomný jej predseda - poslanec JUDr. Dušan Krivský.
Vyhlásením výsledkov  sprevádzal Milan Soukup, úryvky z ocenených kníh interpretovala Jana Koutná a hudobným programom podujatie obohatil pedagóg Základnej umeleckej školy v Skalici Marián Mikúš.
„Hlavným zámerom ankety je popularizácia knihy, propagácia čítania a upriamenie pozornosti publika na konkrétne knižné tituly aktuálne dostupné v knižnej sieti. Jediným meradlom úspechu knihy je názor a záujem samotných čitateľov.“ Podčiarkla Katarína Soukupová a pripojila aj ďalšie údaje z 9. ročníka ankety. „Najjednoduchšie je hlasovanie prostredníctvom internetu, tam bolo v tomto ročníku pridelených 865 hlasov. Je to  takmer o stovku  viac ako vlani. Najväčšia koncentrácia respondentov je  však stále v knižniciach – v tomto roku vhodili do schránok 1 091 hlasov. Celkom teda 53  knižných titulov získalo v ankete Kniha Záhoria 2016 – 1 956 hlasov.“  Z 53 knižných titulov zaradených do ankety bolo 24 z odbornej literatúry, 12 zborníkov, katalógov k výstavám, sprievodcov  a bibliografií, ďalej 6 zbierok poézie pre dospelých, 1 kniha poézie pre deti, 1 kniha detskej beletrie a 9 titulov beletrie pre dospelých.
Diplom za 1. miesto a titul KNIHA ZÁHORIA 2016 za KONVÁLIU - jednu z najčítanejších kníh minulého roka  nielen na Záhorí, ale aj na celom Slovensku, prevzala spisovateľka Denisa Fulmeková. Ziskom 264 hlasov sa na striebornej priečke v tohtoročnom rebríčku umiestnil so svojou knižnou prvotinou evanjelický farár z Moravského Lieskového – Seničan Peter Maca. A tretiu, bronzovú priečku, čitatelia prisúdili vysokoškolskej profesorke, literárnej vedkyni a poetke v jednej osobe, autorke doteraz dvoch desiatok kníh, Skaličanke Eve Fordinálovej za ODKLÍNANIE VAJANSKÉHO – k 100. výročiu úmrtia osobnosti.
Oceneným autorom srdečne blahoželáme, a tým, na ktorých sa tohto roku nedostalo, želáme nájsť správnu cestu k úspechu v už jubilejnom 10. ročníku čitateľskej ankety KNIHA ZÁHORIA 2017 z tohtoročnej knižnej produkcie o Záhorí, od Záhorákov, alebo inak spojenej s naším regiónom. Veď, ako by to bolo s nami bez kníh!? Asi tak, ako to vo svojom vystúpení pri vyhlasovaní výsledkov v Skalici formulovala riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Mgr. Katarína Soukupová: „Keďže tohtoročné  víťazné tituly sa dotýkajú viac menej duchovných dejín, dovoľte mi pripomenúť krásnu myšlienku  Konštantína Filozofa z Proglasu  - „Lebo sú bez kníh nahé všetky národy, bo nemôžu sa boriť v boji bez zbroje.“ Takým prínosom sú pre nás na Záhorí i knihy z čitateľskej ankety, ktoré nás obliekajú do pocitu spolupatričnosti s prostredím a spoločnosťou, v ktorej žijeme. Zaželajme si, aby ich bolo okolo nás  dostatok aj v budúcich ročníkoch Knihy Záhoria.“
9. ročník opäť osvedčil opodstatnenosť i životaschopnosť ankety. Plejádu víťazov teda doteraz reprezentujú:  V 1. ročníku  (Knihou Záhoria 2008) Ján Náhlik - Fotografie od Dany Janáčkovej. V 2. ročníku  (Kniha Záhoria 2009) zbierka Zdenky Lacikovej S krídlami básne, tretím (Kniha Záhoria 2010) sa stal Zlatý vek cisárskej rezidencie v Holíči v období Františka Štefana I. Lotrinského. Za 4. (Knihu Záhoria 2011) hlasujúci zvolili Encyklopédiu Suchohradu Dimburka, v 5. ročníku (Kniha Záhoria 2012) to bolo Jabuoňické všelico 1262 – 2012. Šiestym titulom (Kniha Záhoria 2013) sa pýši kniha Dušana Krivského Blb nového typu, v 7. ročníku (Kniha Záhoria 2014) Habánka od Vojtecha Czobora. Vlani pri rekordnej účasti 65 súťažiacich titulov sa stala 8. víťazom (Kniha Záhoria 2015)Senica v nostalgii pohľadníc od Petra Brezinu a Jána Petra. A 9. titul ovenčil (Kniha Záhoria 2016) Konváliu (Zakázanú lásku Rudolfa Dilonga) od Denisy Fulmekovej. Blahoželáme.
K niektorým postrehom z vyhlásenia výsledkov v Skalici a rozhovorom s  autormi ocenených kníh sa na webovej stránke Záhorskej knižnice v Senici postupne ešte vrátime.

Text: Milan Soukup, foto: Pavol Stanislav Pius a Milan Soukup

 

{gallery}20171026_kz2016{/gallery}

 

Výsledky hlasovania

 

Už deviatykrát sa stretávame pri sumarizácii výsledkov ankety, ktorej hlavým hrdinom je kniha. Kniha o Záhorí, Záhorákoch, či od Záhoráka. Kniha, ktorá je nám všetkým milá nie len tak všeobecne, ale najmä tým, že je o nás, našich predkoch, povahách, našom humore, našom kraji. Vidíme ako od júna provokuje  čitateľov v knižnici  regál s názvom KNIHA ZÁHORIA. Potrebujú si overiť, že naozaj v tej celej hromádke kníh je spoločným mottom Záhorie. Siahajú po nich a tešia sa, čo všetko sa ešte dá o Záhorí a Záhorákoch napísať.
Za organizátorov ankety  Záhorskú galériu Jána Mudrocha v Senici, Záhorské múzeum v Skalici, Záhorskú knižnicu v Senici a Mestské centrum kultúry v Malackách môžeme povedať, že sme radi, že sa nám podarilo nájsť prijateľnú formu organizácie tohto podujatia – a síce čitateľskú anketu, ktorá bez prísnych verdiktov  odborných porôt a zbytočných súperiacich nálad, nenásilne propaguje a upozorňuje na všetko, čo v uplynulom roku o našom regióne knižne vyšlo. Teší nás, že každoročne môžeme predstaviť bohatú kolekciu knižnej produkcie a sme hrdí, že prezentujeme knihy, ktoré si povšimli i na celom Slovensku, či v zahraničí. Napr. ide o titul Pavla Dinku Skalické búdy, či rozsiahlu monografiu o Skalici i niekoľko ďalších. Jednoducho záhoracka kniha sa vo svete nestratí.
Ale ešte sa vrátim k ankete. Nechceli sme súťaž, ale chceli sme osloviť čo najviac občanov celého Záhoria. V ankete preferujeme iba vkus čitateľa, nekategorizujeme tituly na beletriu, odborné texty, detskú literatúru, poéziu. Každý hlasujúci si mohol vybrať tú svoju – najkrajšiu, najmilšiu, či najhodnotnejšiu. Nás - vyhlasovateľov teší záujem o anketu a motivuje nás to do organizovania ďalších ročníkov.
V prvom ročníku bolo nominovaných  tridsať kníh, v druhom  32, v treťom 42 kníh, v  štvrtom 38 titulov, v piatom 48, v šiestom  42, v siedmom 51, vlani  rekordných 65 a v tom tohtoročnom 53. Hlavným zámerom našej ankety je teda  popularizácia knihy, propagácia čítania a upriamenie pozornosti publika na konkrétne knižné tituly aktuálne dostupné v knižnej sieti. Jediným meradlom úspechu knihy je názor a záujem samotných čitateľov.
A teraz pár slov  k hlasovaniu.
Najjednoduchšie je hlasovanie prostredníctvom internetu, tam bolo v tomto ročníku pridelených 865 hlasov. Je to  takmer o stovku  viac ako vlani.  Najväčšia koncentrácia respondentov je  však stále v knižniciach – v tomto roku vhodili do schránok 1 091 hlasov. Celkom teda 53  knižných titulov získalo v ankete Kniha Záhoria 2016 – 1 956 hlasov.

Sčítanie hlasov a hlasovacích lístkov  sa uskutočnilo v  Záhorskom múzeu 10.októbra 2017  za účasti   PhDr. Vierky Drahošovej – ZM, Alžbety Pullmanovej zo ZG a Mgr. K. Soukupovej – ZK.

Ešte trocha štatistiky:
Z 53 knižných titulov zaradených do ankety bolo 24 z odbornej literatúry, 12 zborníkov, katalógov k výstavám, sprievodcov  a bibliografií, ďalej 6 zbierok poézie pre dospelých, 1 kniha poézie pre deti, 1 kniha detskej beletrie a 9 titulov beletrie pre dospelých.

V oblasti odbornej tvorby najviac hlasov – 264 - získal titul Púť, hľa,dlhá.... od Petra Macu, ďalej sa umiestnila kniha od pani profesorky Eva Fordinálovej  Odklínanie Vajanského 227  hlasmi. Tretia priečka patrí titulu  pani Terézie Urbanovej Účtovné súvzťažnosti v samospráve so 182 hlasmi. Mimochodom táto kniha získala najviac internetových hlasov – 178. Táto kategória takmer kopíruje aj celkové poradie, čo dokumentuje záujem čitateľov o takýto druh publikácii v našej ankete už niekoľko rokov.
Pokiaľ ide o beletriu najviac hlasov – 282 získal titul Konvália autorky pani Denisy Fulmekovej, jedna z najčítanejších kníh minulého roka  nielen na Záhorí, ale aj na celom Slovensku.
V poézii má Záhorie pravidelne svoje kvalitatívne silné zastúpenie. Primát v tomto ročníku  získala Zdenka Laciková s knihou detskej poézie Cesta do Afriky a v poézii dospelých Miroslav Búran s knižkou  V hluchom svete.
V oblasti detskej knihy stále bojujeme s nízkymi počtami titulov, napriek tomu, že sa každoročne objavujú noví autori. V tomto ročníku sa objavila iba jedna  - taktiež od nového autora  Ivana Sedláka – Ježko pichliačik.

Že bola tohtoročná produkcia kníh zo Záhoria mimoriadne bohatá a kvalitná svedčí nielen jej obsahová pestrosť, ale i krása – teda kvalitná grafická úprava. Myslím, že Záhorie v minuloročnej knižnej produkcii opäť nesklamalo a máme sa čím pýšiť  i v tejto oblasti kultúrnych aktivít.
A v závere mi dovoľte, keďže tohtoročné  víťazné tituly našej ankety sa dotýkajú viac menej duchovných dejín, pripomenúť krásnu myšlienku  Konštantína Filozofa z Proglasu Lebo sú bez kníh nahé všetky národy, bo nemôžu sa boriť v boji bez zbroje“ Takým prínosom sú pre nás na Záhorí i knihy z čitateľskej ankety, ktoré nás obliekajú do pocitu spolupatričnosti s prostredím a spoločnosťou, v ktorej žijeme. Zaželajme si, aby ich bolo okolo nás  dostatok aj v budúcich ročníkoch Knihy Záhoria. Záverom mi dovoľte poďakovať kolegom z partnerských organizácií – Záhorskej galérie Jána Mudrocha a Záhorskému múzeu, bez ktorých by sa nám určite nepodarilo jednak získať toľko nominovaných titulov a ani pripraviť takéto náročné podujatie. Úprimná vďaka.

Mgr. Katarína Soukupová

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg alebo otvorte webovú stránku sezk.dawinci.sk a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

Vpravo hore kliknite na “Prihlásiť sa”:

Číslo preukazu je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu.

Heslo je Vaše priezvisko s diakritikou.

Napríklad Jozef Mrkvička bude mať heslo “Mrkvička”.

Po prihlásení sa sa Vám zobrazí zoznam vypožičaných kníh. Na ľavej strane zakliknite knihy, ktoré chcete predĺžiť, a kliknite na modré tlačidlo “Predĺžiť tituly”.

 Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Po prihlásení sa do svojho konta v Online katalógu (alebo cez webstránku sezk.dawinci.sk) si cez “vyhľadávanie” nájdete konkrétnu knihu. Online katalóg vám vypíše, či je daná kniha “voľná” alebo “obsadená”, a podľa tejto informácie si môžete obsadenú knihu jedným klikom rezervovať. V prípade, že je voľná, si ju rovnako jedným klikom môžete objednať.

Rezervovať knihu je taktiež možné mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás mailom informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg alebo cez webstránku sezk.dawinci.sk). Do vyhľadávacieho okna napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na ikonu lupy. V zázname zobrazených kníh je uvedené,, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém DAWINCI Vás automaticky 3 dni pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.