Verejné obstarávanie 2015

Verejné obstarávanie 2015

Profil verejného obstarávateľa v prechodnom období

Názov verejného obstarávateľa: Záhorská knižnica
IČO: 36088226
Sídlo verejného obstarávateľa: Vajanského 28, 905 01 Senica
Druh verejného obstarávateľa: organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
Kontaktná adresa: Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica
Telefón: 034/6543782, 034/6512604
E-mail: zahorskakniznica@zupa-tt.sk
Kontaktné osoby: Mgr. Katarína Soukupová, Ing. Eva Pekárová

 

Výzva na prekladanie ponúk - Zabezpečenie stravovacích služieb pre zamestnancov formou stravovacích poukážok

Zverejňovanie zákaziek v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

Obdobie: I.Q 2015

Porad.
číslo zákazky

Hodnota zákazky v €
bez DPH

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

1 10 200,- až 13 464,- Zbezpečenie stravovacích služieb zamestnancov formou stravovacích poukážok DOXX - Stravné lístky, s.r.o.
Kátov 356, 010 01 Žilina

 

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.