Užitočné informácie

Užitočné informácie

Výpožičný čas

Knižničný a výpožičný poriadok

Cenník poplatkov a služieb

Čítania nie je nikdy dosť

 

VÝPOŽIČNÝ ČAS

POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA

Senica

 
Pondelok 08.00  -  18.00 h
Utorok 08.00  -  18.00 h
Streda 12.00  -  18.00 h
Štvrtok 08.00  -  18.00 h
Piatok 08.00  -  18.00 h
Sobota* 08.00  -  12.00 h
   

Čáčov

 
Utorok 15.00  -  20.00 h
Piatok 15.00  -  20.00 h

* Okrem detského oddelenia

 

POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN:

Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 h

 

CENNÍK POPLATKOV A SLUŽIEB

 

Registračné poplatky

Pri vystavení trvalého čitateľského preukazu  
- deti a mládež do 15 rokov 1,50 €
- dospelí 3,50 €
- študenti 2,50 €
- dôchodcovia 2,50 €
- dôchodcovia nad 70 rokov a ZŤP zdarma
- rodinné zápisné 6,00 €
Pri vystavení dočasného čitateľského preukazu na 1 deň 1,00 €

 

Sankčné poplatky

Strata čitateľského preukazu a vystavenie duplikátu 1,00 €
Neoznámenie zmeny mena, adresy a pod. 1,50 €
Prekročenie výpožičnej doby za 1 dokument a 1 deň 0,01 €
Oneskorené predĺženie výpožičnej doby za 1 dokument a 1 deň 0,01 €
Poplatky za upomienku  
- 1. upomienka* 2,00 €
- riaditeľská upomienka* 5,00 €
- súdne vymáhanie všetky náklady
Poškodenie etikety čiarového kódu 1,00 €

 

* Poplatok za 1. upomienku a riaditeľskú upomienku neplatia deti a mládež do 15 rokov.

 

Poplatky za služby

Rešeršné služby  
- za vypracovanie rešerše 3,50 €
- expresný príplatok 50% z ceny rešerše
- tlač 1 strana A4 0,07 € + poštové náklady
Reprografické služby z knižničných dokumentov  
- A4 jednostranne 0,07 €
- A4 obojstranne 0,10 €
- A3 jednostranne 0,10 €
- A3 obojstranne 0,13 €
Internetové služby  
- pripojenie 30 minút zdarma, každá ďalšia minúta 0,01 €
- tlač na 1 stranu 0,07 €
- tlač obojstranne 0,13 €
Medziknižničná výpožičná služba (MVS)  
- žiadanka na objednanie dokumentu 0,30 €
- vybavená požiadavka - poštové náklady podľa skutočných poštových nákladov
Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS) podľa cenníka požiadanej knižnice
Rezervačné služby  
- oznam telefonicky, SMS, poštou 0,20 - 0,45 €

 

ČÍTANIA NIE JE NIKDY DOSŤ

Informácie o knihách

www.citaj.to
medziknihami.dennikn.sk
www.monicqa.sk
plutonium.sk/plutoblog

 

Knižničné portály

InfoLIB - portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
KIS3G - portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc
Portál služby Spýtajte sa knižnice

 

Knižnice

Slovenská národná knižnica
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede
Galantská knižnica v Galante
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Městská knihovna Hodonín
Čtesyrád
 

Kultúrne inštitúcie Trnavského samosprávneho kraja

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Záhorské osvetové stredisko v Senici
Divadlo Jána Palárika v Trnave
Trnavské osvetové stredisko v Trnave
Galéria Jána Koniarka v Trnave
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede
Vlastivedné múzeum v Galante
Galantské osvetové stredisko v Galante
Balneologické múzeum v Piešťanoch
Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci

 

Partneri

Mesto Senica
 

  

 

 

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.