Vyšli knižné debuty Michaely Vankovicovej a Michala Baláža - víťazov Literárnej Senice

Vyšli knižné debuty Michaely Vankovicovej a Michala Baláža - víťazov Literárnej Senice

Necelé tri týždne po vlaňajšom XXX. ročníku  Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2016 symbolicky „pupočnú šnúru“ s našou súťažou (ako prajným prostredím pre rozvoj talentov) „prestrihli“ vydaním svojich knižných prvotín Michaela Vankovicová z Prenčova v okrese Banská Štiavnica (víťazka hlavnej ceny za poéziu na LSLN 2014) a Michal Baláž z Humenného (víťaz Ceny Literárneho informačného centra za prózu na LSLN 2015). Ako chápať to „prestrihnutie pupočnej šnúry“? Podmienkou účasti v LSLN je totiž – že na nej môžu súťažiť len autori, ktorí zatiaľ svoju tvorbu nevydali knižne. A tak už sa obaja úspešní literáti svojimi novými knihami zaradili do širokej rodiny poetov. Obe knihy sú totiž zbierkami poézie.

Knihy Michaely Vankovicovej (Ako spať na vode) a Michala Baláža (O) uviedli do života spolu s ďalšími debutmi pri vyhlásení výsledkov 8. ročníka Ceny Rudolfa Fábryho  v piatok 16. decembra 2016 v Budmericiach, kde prezentovali knižnú Edíciu mladých slovenských autorov časopisu Dotyky. Do života nové knihy odprevadili predseda Spolku slovenských spisovateľov (SSS), básnik a prozaik Miroslav Bielik, podpredseda SSS, básnik, dramatik Jaroslav Rezník a podpredsedníčka z Fondu pre podporu umenia Zuzana Komárová.
Knihu „Ako spať na vode“ od Michaely Vankovicovej vydalo Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave v Edícii mladých slovenských autorov časopisu Dotyky s podporou Fondu na podporu umenia z verejných zdrojov v realizácii prvého vydania: Brefit-e s. r. o. Editorom 68-stranovej knihy plnej básní je Boris Brendza, design a layout Martin Klementis, zodpovedný redaktor Marián Grupač (dlhoročný člen porôt v LSLN).
Michal Baláž, rodák z Humenného, ktorý časť detstva prežil v Levoči, vyštudoval scenáristiku a réžiu, je okrem iného  známy aj ako autor dokudrámy v kombinácii hraného a animovaného filmu „True Štúr“. Svoju prvú knihu nazval symbolicky a krátko „O“. Vyšla tiež v Edícii mladých slovenských autorov časopisu Dotyky. Keďže knihy v Budmericiach „krstili“ v čase, keď mal  Michal Baláž za sebou aj dlhodobý pobyt v Nórsku, zaujímalo ma, či aj jeho nórske skúsenosti alebo sponzorské kontakty mali vplyv na vyjdenie knihy. „Pobyt v Nórsku síce ovplyvnil moje autorské "zrenie" a mnoho básní zo zbierky vzniklo práve tam, no nijako inak tento pobyt neovplyvnil vznik a vydanie knihy.“ Reagoval M. Baláž.
Aký pocit má M. Baláž po „materializácii“ svojho talentu do hmatateľnej podoby knižného debutu? „Pocit, že moja tvorba má už aj fyzickú podobu, je samozrejme veľmi bipolárny, ambivalentný - na jednej strane sa pochopiteľne teším, hlavne preto, že sa moje slová majú možnosť dostať k potenciálnym čitateľom, záujemcom o poéziu. A azda sa dočkám aj nejakej spätnej väzby. No na druhej strane "jedna lastovička ešte leto nerobí" a jedna vydaná kniha z vás nerobí spisovateľa. Stojím pred neľahkou úlohou a spisovateľským "strašiakom" druhej zbierky a pred úlohou, ktorej prvým krokom je táto knižka - pracovať na sebe, zdokonaľovať sa, vyvíjať.“
Obom autorom, Michaele Vankovicovej i Michalovi Balážovi, ku knižným debutom srdečne blahoželáme. Prajeme im, aj menom organizátorov celoštátnej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského, ďalšie úspechy v tvorbe i v živote a knihám úspešnú cestu k nám - čitateľom.

Text: Milan Soukup
Foto: Milan Soukup, Štefan Cifra, Daniela Dormans Denková, Martin Rázus, Júlia Rázusová a Archív Záhorskej knižnice v Senici

 

{gallery}20170215_debuty{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.